RASER MOT BILLIG-BENSIN

Bensinstasjoninnehavere over store deler av Østlandet raser mot markedsføringen av billig-bensinstasjonene Smart og Jet.

- Har noen tenkt på konsekvensene av at forbrukerne går over til Smart og Jet-stasjonene? Jeg frykter for arbeidsplassene hvis dette blir trenden, sier Åge Sveen ved Lillehammer trafikksenter.

Han driver sjøl en Hydro-Texaco-stasjon. Noen kvartal unna ligger en ubetjent Hydro-Texaco-stasjon som selger rabattert bensin.

- Billigstasjonen har ført til redusert omsetning for oss. Men straks kundene skal ha service, kommer de til oss.

Selvsagt får de den servicen de skal ha, men forbrukerne burde tenke litt mer på konsekvensene, sier Åge Sveen til Dagbladet.

I likhet med mange bensinforhandlere på Østlandet reagerer han kraftig på gårsdagens oppslag i Dagbladet. - Våre beregninger viser at en gjennomsnittsbilist bare sparer småpenger ved å tanke billigbensin. De store bensinkjedene tilbyr sterkt rabatterte priser gjennom ulike kort.

Bilistene bør sette seg ned og regne på om de virkelig tjener noe særlig på Smart og Jet og ubemannede Hydro-Texaco-stasjoner, sier Åge Steen til Dagbladet.