Akevitt? Nei, takk!

Mens svenske og danske leger får spandert en akevitt til maten eller en konjakk etter en god seminarmiddag, må norske leger nøye seg med kaffe. Med mindre de betaler selv...

Solide bøter for lege-smøring

I år har legemiddelfirmaer fått bøter på nesten en halv million etter smøreturer for norske leger. Den største boten er på 200000 kroner.

Dette har skjedd etter de nye etiske reglene som er vedtatt i Legemiddelindustriforeningen.

Firkantet regelverk

Utredningsleder Terje Vigen i Den norske lægeforening blåser i om leger får konjakk til kaffen eller ikke, men synes regelverket håndheves for firkantet.

- Er det verre med akevitt til lutefisk enn det er med vin til maten, når det faktisk er en del av måltidet? spør han.

- Jeg kan ikke se at noe slikt skulle være utslagsgivende for å knytte ekstra gyldne bånd mellom et firma og en lege, sier Vigen.

De fleste negative reaksjoner lægeforeningen har fått kommer fra leger som er kommet til konferanser med ledsager, og opplevd at de blir avvist.

Retningslinjene Konjakk og likør til kaffen er forbudt, det samme gjelder akevitt til maten. Øl og vin til middagen er greit.Firmaene kan ikke lenger spandere tur på legens ektefelle. Ektefellen kan heller ikke bli med selv om han eller hun betaler selv.Legene må selv betale utflukter, turer og sosiale aktiviteter i forbindelse med kongresser.Legemiddelfirmaene kan ikke ta initiativ til sosiale arrangementer.Legene får ikke lenger anledning til å endre på billetten slik at de kan forlenge oppholdet og få seg en billig ferie etter konferansen.Konferanser kan ikke legges til attraktive reisemål i utlandet hvis det ikke finnes en veldig god faglig grunn til å dra dit.Arrangementene skal være nøkterne.Det faglige innholdet skal vare i minst fem timer på ukedager og tre timer på lørdager.
Retningslinjene Konjakk og likør til kaffen er forbudt, det samme gjelder akevitt til maten. Øl og vin til middagen er greit.Firmaene kan ikke lenger spandere tur på legens ektefelle. Ektefellen kan heller ikke bli med selv om han eller hun betaler selv.Legene må selv betale utflukter, turer og sosiale aktiviteter i forbindelse med kongresser.Legemiddelfirmaene kan ikke ta initiativ til sosiale arrangementer.Legene får ikke lenger anledning til å endre på billetten slik at de kan forlenge oppholdet og få seg en billig ferie etter konferansen.Konferanser kan ikke legges til attraktive reisemål i utlandet hvis det ikke finnes en veldig god faglig grunn til å dra dit.Arrangementene skal være nøkterne.Det faglige innholdet skal vare i minst fem timer på ukedager og tre timer på lørdager. Vis mer
  • Firmaene kan ikke lenger spandere tur på legens ektefelle. Ektefellen kan heller ikke bli med selv om han eller hun betaler selv.
  • Legene må selv betale utflukter, turer og sosiale aktiviteter i forbindelse med kongresser.
  • Legemiddelfirmaene kan ikke ta initiativ til sosiale arrangementer.
  • Legene får ikke lenger anledning til å endre på billetten slik at de kan forlenge oppholdet og få seg en billig ferie etter konferansen.
  • Konferanser kan ikke legges til attraktive reisemål i utlandet hvis det ikke finnes en veldig god faglig grunn til å dra dit.
  • Arrangementene skal være nøkterne.
  • Det faglige innholdet skal vare i minst fem timer på ukedager og tre timer på lørdager.