«Aksjefondene» som gjør det umulig å tape

Nå tilbyr Kreditkassen og DnB et meget fristende «aksjefond»: Du er garantert å få tilbake pengene du satser, samtidig som du får med deg hele oppturen dersom aksjemarkedene stiger! Kreditkassen har det billigste alternativet.

For godt til å være sant? Neida, men betingelsen er at du låser sparepengene dine i fem- seks år. Banken garanterer at du får tilbake alle pengene i år 2005, uavhengig av hvordan utviklingen på børsen har vært. Det du eventuelt taper er kjøpsgebyret (maks 4%), i tillegg til alternative renteinntekter i perioden. Og det beste av alt: Dersom aksjemarkedene stiger med for eksempel 100% fram til år 2005, får du 100 % avkastning på sparepengene dine.

Suksessprodukt

Spareproduktet heter aksjeindeksobligasjon, og i utlandet har dette vært en stor suksess i mange år, blant annet i Sverige. For et par år siden ble produktet introdusert i Norge, men prisen var svinedyr!

I det siste har heldigvis konkurransen mellom de norske bankene presset prisen så lavt at det blir et meget bra alternativ til tradisjonelle aksjefond. I vår la DnB ut Aksjeindeksobligasjon VEKST 1999/2005. Resultat: Kundene investerte hele 600 millioner kroner i løpet av tegningstida!

For pessimister

Det er riktig nok veldig liten sannsynlighet for at du får «bruk for» garantien. De siste tretti årene har vi opplevd svært få femårsperioder med negativ vekst i aksjemarkedet. I et vanlig aksjefond kan du oppleve at fondet gjør det bedre enn aksjemarkedet. Det kan en aksjeindeksobligasjon aldri gjøre. Men du unngår samtidig fond som gjør det dårligere enn markedet.

Det siste året har for eksempel bare 23 av 65 norske aksjefond slått totalindeksen på Oslo Børs.

Kassa litt bedre

Både Kreditkassen og DnB tilbyr for tida en aksjeindeksobligasjon knyttet til utviklingen i Europa og Asia. DnB satser større på Europa (65% vs. 50%), men produktene er relativt sammenliknbare.

Vi foretrekker likevel Kreditkassen på grunn av lavere gebyrer samt et halvår kortere bindingstid. Programkunder i DnB får lavere kjøpsgebyrer, men fortsatt er Kassa klart best på sparebeløp mellom 50000 kroner og 1 million.

Dersom du er veldig opptatt av muligheten til å selge obligasjonen før bindingstidas utløp, er derimot DnB å foretrekke. Banken har større volum og mer erfaring med å drive bra i annenhåndsmarkedet sammenliknet med konkurrentene.

Har du ingen penger, sier du? Bankene tilbyr sine kunder fullfinansiering dersom de investerer i aksjeindeksobligasjonen. I DnB kan du få et avdragsfritt lån i seks år med fastrente på 7,7%. I år 2005 kan du innfri hele lånet, samt innkassere en eventuell gevinst. I verste fall har du bare tapt renteutgiftene.