Diesel-sjokk

Dieselavgiften stiger med 57 øre literen dersom regjeringen får viljen sin.

Forslaget kan komme til å stanse salg av nye privatbiler, og gi norsk transportnæring tøffe tider. I tillegg vil det trolig bli dyrere å ta drosje.

Det er allerede kjent at regjeringen ønsker å heve dieselavgiften med 5,7 prosent. Det betyr en økning på 20 øre literen. Økningen i COæ-2å-avgiften blir på ett øre.

I tillegg ønsker Bondevik & Co å øke svovelavgiften med hele 25 øre literen. Total økning: 46 øre.

Inkludert moms vil hver liter diesel dermed koste 57 øre mer enn i dag.

Prisforskjellen på diesel og bensin - som pr i dag utgjør om lag én krone literen - vil skrumpe ytterligere.

- Blir feil

- Det er ingenting i veien med å premiere den typen diesel som inneholder minst svovel. Men å øke avgiften på vanlig diesel - i stedet for å redusere avgiften for diesel med lavt svovelinnhold - blir helt feil.

Det sier generalsekretær Erik Birkeland i Norsk Petroleumsinstitutt.

Han ser tre umiddelbare konsekvenser:

  • Norsk næringsliv - med større transportkostnader og lengre avstander enn konkurrentene - vil tape ytterligere.
  • Økt grensehandel - Danmark og Sverige vil ligge inntil to kroner literen under oss.
  • Smuglingen av diesel inn til Norge vil øke.

Rasende lastebileiere

Gunnar Apeland, administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund, raser mot forslaget:

- Dette grenser til umoral. Regjeringen tror at all diesel om kort tid vil være under svovelgrensa. Men det er ikke mulig. Det blir meningsløst å skille når det finnes én type diesel i Norge - den vanlige.

Apeland sier han har fått telefoner fra bedrifter som vurderer å legge ned om regjeringen får viljen sin.

Etter hva Dagbladet erfarer, vil forslaget også reise krav om høyere takster fra drosjenæringen. Rundt halvparten av dagens drosjer bruker diesel som drivstoff.

Også nybilbransjen vil fortvile. Salg av dieselbiler kan komme til å stanse opp, noe som vil få konsekvenser for import av de helt nye og drivstoffbesparende bilene.