Disse vinner hvis sjefen får bestemme lønna

Store lønnstakergrupper i offentlig sektor ville fått betydelige lønnstillegg dersom lønnsforhandlingene hadde skjedd lokalt og sjefene fikk bestemme mer. Det viser en studie ECON(Senter for økonomisk analyse) har utført på oppdrag fra Akademika.

50 000-100 000 kroner

I dag brukes bare 10 prosent av statens lønnmidler i lokale forhandlinger, mens kommunene forhandler lokalt om 23 prosent. -Når offentlige virksomheter ikke får tak i folk, må det gjøres noe med lønna. Og da snakker vi ikke om et lønnstrinn eller to, men om lønnsøkninger på 50 000 til 100 000 kroner. Svært mange kommuner har manko på noen som er viktige i forhold til de oppgaver som skal løses. Men når mesteparten av lønnsmidlene bindes opp i sentrale forhandlinger er det ikke noe igjen til å kjøpe eller beholde nøkkelarbeidskraft, sier lederen i Akademikerne, Per Kristian Sundnes, til Dagbladet.

-Hvis vi ikke har tillit til at lokale arbeidsgivere selv ser hvordan lønnsmidlene bør brukes, så er grunnlaget for det lokale selvstyret og desentralisert offentlig virksomhet borte, sier Sundnes.

Snudd på hodet

Hadde det vært opp til de enkelte kommuner, eller sykehus, eller statlige og kommunale virksomheter/bedrifter, ville hele lønnssystemet, ifølge ECON-rapporten, blitt snudd på hodet:

  • Kraftig barbering av det generelle tillegget.
  • Markedsprisen på vedkommende arbeidskraft ville fått stor betydning.
  • Innsats, måloppnåelse og resultater ville bli belønnet.

I dag begrenses de lokale arbeidsgivernes muligheter til å drive en målrettet lønnspolitikk av at det meste lønnsmidlene fordeles ved de sentrale forhandlingene, heter det i ECON-rapporten.

Stor likhet

I dag er det norske systemet for lønnsforhandlinger sentralisert, særlig i offentlig sektor. Det har gitt en sammenpresset lønnsstruktur. Sammen med Sverige er Norge det landet i OECD med minst lønnsforskjeller.

ECON-undersøkelsen viser at alle, dvs 93 prosent av de spurte arbeidsgivere, er positive til at mer av lønnsdannelsen bestemmes lokalt. Seks prosent har ingen oppfatning, mens bare en prosent av de spurte er negativ.

TOTAL OMLEGGING:Keder for Akademikerne Per Kristian Sundnes mener lokale forhandlinger vil være til fordel for offentig virksomhet. Til høyre:Ola Nafstad i ECON.Foto: TRULS BREKKE