Evig gjeldsslave ?

FAUSKE (Dagbladet): En misligholdt traktoravtale gjorde at Raymond Sandbakk mistet hus, bedrift, sagbruk og alt. De siste 17 årene har Sandbakk følt seg forfulgt av banken.

- Hvis jeg hadde drept noen, hadde jeg fått maksimalt 21 års fengsel, sluppet ut etter 12 år og fått en sjanse til å begynne på nytt. Ved å gå konkurs er jeg dømt til livsvarig gjeldsslaveri og har ingen handlefrihet, sier Raymond Sandbakk.

Fra å være en dyktig entreprenør, med Nord-Norges største svinebesetninger og utvidelsesplaner, lever Raymond Sandbakk nå med konkursgjeld og kreditorer som aldri gir seg.

Nye landbruksregler og fall i svineprisene gjorde at Sandbakk ikke klarte å betale avdragene på traktoren sin i tide. Den misligholdte traktoravtalen med NEVI AS, seinere DnB Finans AS, førte til at Sandbakk gikk konkurs i 1985.

Han var eneforsørger med kone og tre barn, og tida etter konkursen ble vanskelig.

- Jeg husker ikke noe fra disse årene. Det var for tøft. Pengeproblemene gjorde at jeg ikke klarte å stille opp for ungene mine, så de føler nok at de vokste opp uten en far. Vi har lite kontakt i dag, sier han. Økonomiproblemene bidro også til at ekteskapet sprakk.

- Jeg mistet alt, oppsummerer han.

Livstid


I dag jobber Sandbakk som verkstedarbeider og bor i en leid leilighet, men 14 år etter konkursen sliter hanfortsatt med kreditorer fra DnB Finans AS. Han mener de bedriver ulovlig gjeldsinndrivelse.

- Ifølge loven forfaller konkursgjeld etter ti år og kan ikke lenger innkreves. Alle de andre kreditorene har fulgt dette, unntatt DnB Finans AS, forteller Sandbakk.

-Ikke urimelig


Advokat i DnB Finans AS, Øyvind Jomak, avviser at de har opptrådt urimelig overfor Sandbakk.

- Som enhver utlåner ønsker vi å få igjen pengene våre. Derfor overvåker vi situasjonen og følger med på om Sandbakks økonomiske situasjon endres. Å oppheve foreldelsesfristen gjennom utleggsforretning er fullt lovlig. Det kan vi gjøre så lenge vi mener det er tjenlig, sier Jomak.

Raymond Sandbakk er sliten. 17 år med økonomisk og juridisk kamp har tatt på.

- Jeg føler at jeg stanger mot et apparat som er for mektig. Nå ønsker jeg meg fred til å bygge opp en framtid, sier han.

FANGE?: Raymond Sandbak (57) prøver å bli ferdig med gjeldssaken og komme seg videre.