Ingen vil bli førskolelærer

Hele 29 prosent av studieplassene ved førskolelærerutdanningen i år står tomme, viser ferske tall fra Samordna opptak. 758 av de 2598 studentene som skulle begynt i høst møtte aldri opp. Nå slår Norsk Lærerlag alarm.

- Situasjonen er alvorlig. I tillegg til at 758 studenter ikke møtte til studiene i høst, mangler vi også 3000 førskolelærere i barnehagene, sier nestleder i Norsk Lærerlag, Gjertrud Eggen, til Dagbladet.

Seinest i november møtte lærerlaget utdanningsminister Jon Lilletun, barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland og Kommunenes Sentralforbund til krisemøte. Forrige gang var i 1996.

Fra 1998 til 1999 gikk søkertallet ned med 60 prosent, og praktisk talt alle som søkte fikk plass.

Lav status

- Den labre interessen henger nok sammen med lav lønn og lav status. I tillegg handler det også om at barnehagen ikke blir framstilt som en viktig samfunnsinstitusjon. Dessuten har innstramninger i kommuneøkonomien ført til mye større press på personalet. Det er ikke penger til noen ting, sier Eggen. Mange slutter fordi de ikke orker å jobbe på sparebluss, mener hun.

- Det er bare høyere lønn som kan bedre rekrutteringen, sier Eggen. En nyutdannet førskolelærer tjener i dag rundt 200000 kroner. Med avdelingslederansvar tjener man tretti tusen mer.

13 av 70

Høgskolen i Nesna er et av lærestedene som virkelig har fått merke nedgangen i søkermassen. Bare 13 av 70 studieplasser er fylt opp.

- Vi omdisponerte 35 av de ledige plassene til allmennlærerutdanning. Men det er klart det er en beklagelig tilbakegang at så få vil begynne her, sier studiesjef Hanne Davidsen til Dagbladet. For bare få år siden var det fire paralleller på førskoleutdanningen. Nesna har også hatt desentralisert utdanning, tilpasset dem som har jobbet i barnehagen. Men heller ikke det tilbudet eksisterer i år.

- Mange førskolelærere forsvant til skolen med seksårsreformen. Dessuten er det mye usikkerhet rundt barnehagenes status, sier Davidsen.

Ved Høgskolen i Sogn og Fjordane i Sogndal møtte bare 32 av 100 studenter ved studiestart i høst.

- Jeg tror noe av årsaken kan være at det er tegnet et rimelig svart bilde av lønns- og arbeidsforholdene for førskolelærerne. Jeg ville blitt forbauset hvis det over tid ikke hadde gått ut over rekrutteringen, sier dekanus Svein Heggheim.