Kvinner søker ikke toppjobber

Godt kvalifiserte kvinner har like store sjanser som menn til å få topplederjobber i staten. Men kvinnene søker ikke.

Staten vil ha ledere som...

Staten vil ikke ha ledere som...

«Ta makta, jenter!» oppfordret BI-rektor Torger Reve i Dagbladet fredag. Og den oppfordringen trengs tydeligvis både i staten og i næringslivet. Bare 17 prosent av topplederne i forvaltningen er kvinner. Hvorfor er det slik? undret forsker Aagoth Elise Storvik ved Institutt for samfunnsforskning, og laget rapporten «Hvem passer som toppleder i staten?».

Storvik fant at hvis en kvinne først søker en topplederstilling, har hun en større sjanse enn en mann til å få jobben.

Men bare 19 prosent av søkerne er kvinner.

Får ikke være tøffe

Undersøkelsen viser at organisasjonene ønsker ledere med både såkalte mannlige og kvinnelige trekk. Styrke og handlekraft var maskuline egenskaper som ble trukket fram, mens samarbeid og omsorg var kvinnelige egenskaper som ble framhevet.

Kvinner må ikke være for maskuline, for lite innlevende, eller ha en tendens til å overkjøre eller være i overkant selvhevdende.

Svært få kvinner vrakes fordi de er for feminine.

Mot macho

Mennene blir vraket både fordi de framstår som machomenn og fordi de framstår som for snille og feminine.

Mannlige søkere blir generelt ikke oppfattet som mer overkjørende og aktive enn kvinner.

{ndash}Kvinnelige søkere oppfattes ikke som mindre tøffe enn sine kolleger, forteller Storvik.

Men om lederbildet er blitt tokjønnet, har ikke ideen om en mangfoldig ledelse slått an.

- Mottoet like ledere leker best, synes å være en rettesnor for ansettelsespolitikken. Dette kan være en diskvalfikasjon for kvinner i og med at de til dels har en annen bakgrunn enn menn.

Myten om at kvinner søker seg til mykere organisasjoner, stemmer dårlig med Storviks funn.

- Kvinner lar seg ikke skremme vekk av en organisasjonskultur som er kjølig og maskulin, konstaterer hun.