Sjekk om du er for tjukk

Har du en BMI (Body Mass Index) over 25, blir du definert som overvektig.

Hele Norge på slanker'n

Verdens helseorganisasjon samt leger og forskere måler nå overvekt etter BMI (Body Mass Index), som anslår fettvevets andel av kroppsmassen.

Slik regner du ut din BMI: Vekt : høyde x høyde. For en person som veier 60 kilo og er 1,60 m høy, blir regnestykket: 60 : (1,60 x 1,60) = 60 : 2,56 = 23,4.

Har du BMI over 25, er du overvektig. BMI over 30 er fedme.