Derfor kan man ikke få forbrukslån på dagen

Strengt regulert lånemarked

Forbrukslån er et populært låneprodukt som lar kunder låne penger uten å stille sikkerhet, og deretter bruke disse pengene til hva de måtte ønske. Selv om de fleste forbrukslån-tilbydere lar deg søke på nett og signere med BankID, så er det likevel ikke mulig å få forbrukslån på dagen.

I Norge er alle typer lån regulert av lov. Finansavtaleloven og forskriftene som følger med den, setter klare krav til bankene og andre finansinstitusjoner om hvordan de kan tilby lån til kundene sine. Ett av disse kravene er å foreta en grundig kredittsjekk av lånesøkeren før de godkjenner en søknad om lån.

Beskytte kunden mot mislighold

I tillegg må långiveren også vurdere lånesøkerens evne til å tilbakebetale lånet, og fastsette en nedbetalingsplan som tar hensyn til både lånesøkerens økonomiske situasjon og lånets størrelse. Dette er ment å beskytte både kundene og bankene mot økonomisk usikkerhet og mislighold av lån.

Disse kravene kan føre til at søknadsprosessen for lån tar lengre tid enn mange lånesøkere ønsker, spesielt hvis de er i en situasjon der de trenger pengene umiddelbart. Bankene er imidlertid pålagt å følge disse reguleringene, og det er derfor ikke mulig å få lån på dagen da alle må gjennom en kredittsjekk før de får innvilget lånet.

Selv om det ikke er mulig å få lån på dagen, er det fortsatt mulig å få en relativ effektiv behandlingsprosess fra mange av de store bankene og finansinstitusjonene i Norge. De har automatisert mange av prosessene som tidligere krevde manuell behandling, slik at de kan tilby raskere svar på søknader om lån og raskere utbetaling av godkjente lån.

De ulike faktorene bak godkjenningsprosessen

  • Kredittsjekk – Før en bank eller annen finansinstitusjon kan godkjenne et lån, må de gjennomføre en kredittsjekk av kunden. Dette er en prosess der banken sjekker kundens økonomiske historikk og nåværende situasjon for å bestemme om kunden er i stand til å betale tilbake lånet.
    For å få et lån, må man vanligvis gi dokumentasjon om sin økonomiske situasjon. Dette kan inkludere siste lønnsslipp, skattemelding, kontoutskrift og andre relevante dokumenter.
  • Individuell vurdering – Når kredittsjekken og dokumentasjonen er på plass må banken nøye vurdere kundens økonomiske situasjon og risikoprofil før den tar en avgjørelse om å tilby et lån. Dette kan ta tid, spesielt hvis kunden har en komplisert økonomisk situasjon eller en høy risikoprofil.
  • Forhold for utbetaling må ligge til rette – Til sist er det ikke alltid at lånebeløpet kan utbetales med en gang. Dette kan skyldes begrensninger på utbetalingstidspunkt, eller det kan være andre faktorer som hindrer banken i å overføre pengene umiddelbart.

Skal hindre at man låner over evne

Selv om det er mulig å få forbrukslån raskt, er det i Norge ikke mulig å søke om forbrukslån og få det utbetalt samme dag. Det skyldes at norske myndigheter har pålagt alle banker og finansinstitusjoner å kredittsjekke alle som søker om lån. Dette skal være med på å forhindre at nordmenn låner over evne, og dermed havner i økonomisk uføre fordi de ikke kan betale tilbake det de har lånt.

I tillegg til kredittsjekken skal bankene også sjekke at du totalt sett ikke har lån tilsvarende mer enn 5 ganger årsinntekten din. Selv om dette stort sett gjøres gjennom automatiske prosesser, tar det tid å både vurdere søknaden og eventuelt innvilge den. Blir lånet innvilget, skal pengene utbetales og også dette kan ta litt tid. Hovedårsaken til at du ikke kan få forbrukslån på dagen i Norge er altså at utlån av penger er regulert ved lov.