Feriepenger ga nedgang i forbruksgjeld

Nedgang i juni

Tall fra Gjeldsregisteret viser at den rentebærende delen av forbruksgjelden, som hovedsakelig består av forfalt «kredittkortgjeld» og forbrukslån ble redusert med -1,3 MRD. Selv om rentebærende forbruksgjeld har gått ned i juni, ligger ikke-rentebærende gjeld fortsatt på et høyt nivå. Mens forfalt kredittkortgjeld går ned i juni så øker forbrukslån med 0,8 MRD.

Økning på 5,9 milliarder sammenlignet med 2022

Den ikke rentebærende delen som består av ikke-forfalt kredittkortgjeld reduseres med −0,5 MRD. Sammenlignet med juni 2022 har forbruksgjeld vokst med hele 5,9 milliarder NOK (+3,9%). Mens forfalt kredittkortgjeld går ned i juni så øker forbrukslån med 0,8 MRD. Sammenlignet med juni 2022 har vi en økning i rentebærende forbruksgjeld med ca 2,2 MRD (+1,7%).

Refinansiering kan være en årsak

En av hovedårsakene til økningen i forbruksgjeld er trolig refinansiering av kostbar kredittkortgjeld til billigere forbrukslån. Mange kan ha benyttet seg av denne muligheten for å redusere økonomisk press og håndtere husholdningskostnader i ferietiden. Samtidig har opptak av nye forbrukslån økt, noe som kan indikere økte utgifter i ferieperioden.

Flere betaler ned lån med feriepenger

En positiv utvikling er at mange har prioritert nedbetaling av gjeld ved hjelp av feriepenger. Dette har ført til nedgang i både rentebærende og ikke-rentebærende kredittkortgjeld.

Likevel er det viktig å merke seg at den ikke-forfalte kredittkortgjelden fortsatt ligger på et høyt nivå, noe som indikerer hyppig bruk av kredittkort i ferien. Selv om nedgangen i juni kan tolkes som en positiv utvikling med tanke på forebygging av gjeldsproblemer så gjelder det å være oppmerksom – det finnes en risiko for at denne gjelden blir rentebærende om det ikke finnes penger å betale kredittkortregningen med når ferien er over.