Forbruksgjelden fortsetter å øke 

Flere låner uten sikkerhet

Vi fortsetter å ta opp usikrede lån. Den samlede forbruksgjelden ligger nå på 152,1 milliarder kroner, ifølge en pressemelding fra Norsk Gjeldsinformasjon. 

Sammenligner man med tall fra januar i år så har økningen bare i rentebærende forbruksgjeld vært på 1,5 milliarder kroner. Ser man på den totale usikrede gjelden, som også omfatter gjeld fra ikke rentebærende kredittkort, så har forbruksgjelden økt med hele 3 milliarder kroner.

Forbrukslån øker mest

Tallene viser at samlet kredittkortgjeld har gått noe ned mens det har vært en økning i forbrukslån. Rentebærende gjeld er knyttet til økningen i forbrukslån på 1,5 mrd. Den rentebærende kredittkortgjelden er relativt stabil og utgjør ca. 45 milliarder kroner. Økningen i forbrukslån kan tyde på at flere samler kredittkortgjeld i billige forbrukslån ved refinansiering.

 

Disse aldersgruppene øker mest

Tall fra Norsk Gjeldsinformasjon viser at den største prosentvise økningen finnes i aldersgruppen 18-24 år (3,6%) og for de over 75 år (3,8%). Det er den rentebærende gjelden som består av forbrukslån som har økt mest.

Det faktum at økningen er såpass stor i den yngste aldersgruppen kan tyde på at flere unge har vanskeligheter med å få pengene til å rekke. Det er mange hushold som har store utfordringer med å betale løpende utgifter på grunn av høy inflasjon og økte kostnadene på mat, strøm, bensin og lån. Unge mennesker har i mindre grad mulighet til å ta lån med pant i bolig og er ofte mer økonomisk sårbare enn andre aldersgrupper. I aldersgruppen 75 år og oppover er det også en økning.

Har du forbrukslån og eier bolig? Da kan omstartslån være en løsning!