Smålån og lån på dagen - lån opptil 150 000 - juni 2022

Lån på dagen er et uttrykk for rask behandling av lånesøknader og utbetaling. Noen ganger er også viktig for deg som lånesøker med en visshet om at dette ikke tar for lang tid.

Oppdatert 14.6.2022

Det kommer imidlertid an på hva slags lån du søker, hvor du søker lånet og hvor godt forberedt søknaden din er hvorvidt du kan få tilnærmet lån på dagen

Velg ønsket lånebeløp:

kr
1 000 kr 150 000 kr
Bank/lånetilbyder
Lånesum
Effektiv rente
Alder
Utbetaling
Smålån og lån på dagen - lån opptil 150 000 - Juni 2022
Espen Flaa Nilsen | 4. mar 2022

Lån på dagen uten sikkerhet

Når vi snakker om lån på dagen, er det vanligvis snakk om lån uten sikkerhet. Disse kalles også gjerne forbrukslån.

Grunnen til det er at det er en litt lengre prosess hvis banken skal ha pant i boligen eller kjøretøyet du skal kjøpe. Det blir en del mer byråkrati med verdisetting av panteobjektet, og notering av panterettigheter.

Med et forbrukslån slipper du disse prosessene, og sparer betydelig med tid på veien, Det er imidlertid noen ting du ikke kommer utenom her heller. Blant annet kredittsjekken.

Når trenger du lån på dagen?

I alminnelighet vil du ha tid til å vente noen dager på å få svar på lånesøknaden og utbetaling av pengene.

Det kan være nyttig fordi du har tid til å tenke deg om før du stifter gjeld, og du kan søke flere steder og få noen tilbud å velge mellom.

Men det er selvfølgelig likevel situasjoner det kan være presserende å få rask tilgang på kapital.

Et typisk eksempel på dette er når hvitevarer i hjemmet går i stykker og må erstattes. I stedet for at skittentøyet stabler seg opp og at maten i fryseren ødelegges er det liten tvil om at det vil være en god investering å få et nytt apparat i hus raskest mulig.

Det kan også være at kjøretøyet har måttet få seg en tiltrengt reparasjon eller overhaling. Skulle det bli litt i overkant av hva du hadde tenkt deg, ville det være gunstig med en rask finansiering for å få bilen ut på veien igjen.

Det kan også være at du har hatt noen dårlige måneder og kommet på etterskudd med husleien. Det kan føre til at du plutselig får kniven på strupen og må betale det du skylder hvis du vil beholde leiligheten din. Da kan et lån på dagen være redningen.

Lån på dagen uten kredittsjekk

Når du søker lån, oppgir du samtidig alle dine inntekter og utgifter, Du fører også opp formue og gjeldsposter. I tillegg vil banken du søker hos utføre en kredittsjekk på deg.

En kredittsjekk innebærer innhenting av opplysninger hos kredittopplysningsforetak og gjeldsregistre. Det vil da blant annet framkomme tidligere skattemeldinger, forbrukslån , kredittkortgjeld og om du har betalingsanmerkninger.

Mange spør om det er mulig å slippe kredittsjekken, og dermed forkorte tiden det tar å få svar på søknaden.

Bankene er imidlertid pålagt å utføre en grundig kredittvurdering før de innvilger et lån. Det innebærer å innhente informasjon som nevnt ovenfor. Vi kommer derfor ikke utenom dette leddet i søknadsbehandlingen.

På den annen side er denne delen av prosessen langt på vei automatisert. Det tar bare noen få tasteklikk før saksbehandler har resultatet av kredittsjekken på skjermen. Også selve kredittvurderingen med utarbeidelse av kredittscore gjøres av dataprogrammer.

Med mindre det er noen spesielle forhold som krever manuell behandling, vil det derfor ikke skje noen vesentlig forsinkelse med en kredittsjekk.

Lån på dagen er et annet ord for lån uten sikkerhet, sammenlign flere banker for å få det beste tilbudet

Slik får du lån på dagen

Det er per i dag ingen låneinstitusjon som garanterer deg lån på dagen. Det er imidlertid mulig å få hvis du leverer søknaden tidlig på morgenen, og det ikke reiser seg noen spørsmål under vurderingen.

Vi sparer selvfølgelig mye tid i dag på at vi ikke er avhengig av postgangen for å sende søknader og vedlegg. Alle moderne finansieringsforetak mottar søknader direkte fra et skjema de har på nettsiden sin.

Sørg bare for å ha alle tallene klare før du setter deg ned og fyller ut. Ha all dokumentasjon på inntekter, utgifter, formue og gjeld klart slik at det bare er å føre rett inn.

Dokumenter som långiver vil ha tilgang til er normalt den siste lønnslippen og skattemeldingen. Disse bør du ha klare i digitalt format (som pdf-filer eller liknende) slik at de enkelt kan lastes opp.

Når de nødvendige feltene er fylt ut, trykker du på “send”-knappen. Du vil da få en automatisk tilbakemelding på at søknaden er mottatt. Noen vil også gi beskjed om hvor lang tid du må påregne for å få svar.

Etter at den er sendt, er det viktig at du er tilgjengelig på telefonen resten av dagen. Dersom det skulle være noen spørsmål til søknaden din, trengs det en øyeblikkelig avklaring for at den ikke skal settes på vent.

Som nevnt skjer kredittsjekken automatisk. Det gjelder også de fleste andre formaliteter. Det bør derfor ikke lang tid før du får en avgjørelse.

Hvis du får et lånetilbud, må du akseptere det. Det gjør du i dag med BankID. Når banken har mottatt denne bekreftelsen, kan de overføre pengene til det kontonummeret du oppgir,

Det er derfor ingenting i veien for at de kan gjøre det umiddelbart. De reserverer seg likevel gjerne til at pengene overføres neste virkedag.

Spesielle søknader kan ta lenger tid

Ovenstående er basert på at du er en standard lånsøker og at søknaden din faller inn under “malen”. Vi snakker da om vanlige forbrukslån. Lån med sikkerhet vil ha en særlig behandling.

Lån til refinansiering av annen gjeld vil det også gjerne ta litt tid før blir utbetalt. Det kommer av at långiver vil måtte kontakte samtlige kreditorer for å få eksakt saldo for innfrielse. Her vil imidlertid de fleste kreditorer godta å stille eventuelle planer om inndrivelse i bero så lenge det er en søknad om refinansiering til behandling. Det er derfor ikke like presserende å få svar eller utbetaling på dagen.

Det vil også ta lenger tid hvis du er i en spesiell inntektssituasjon, typisk selvstendig næringsdrivende. I slike tilfeller må det en mer omfattende dokumentasjon på inntektene til. Långiver vil normalt kreve å se et resultatregnskap for de tre foregående år.

Smålån på dagen

Det er mange tilbydere av smålån som annonserer med lån på dagen. Smålån regnes gjerne som lån under 50 000 kroner, men det er ikke noen egentlig fastsatt grense for dette.

For særlig små beløp, ned mot 10 000 kroner, brukes også betegnelsene mikrolån og sms-lån.

Man kan tenke at det ikke er nøye for långiver når det er snakk om mindre beløp, og man bør kunne kutte noen steg i prosessen. Kravene er imidlertid de samme til kredittsjekk her som for større lån,

Nå tar ikke långiver like stor risiko når de låner ut smålån, så det kan være at selve vurderingen er lempeligere.

Långivere som spesialiserer seg på smålån, har også i særlig grad effektivisert saksbehandlingen sin. Det er derfor godt mulig at du kan få et smålån på dagen.

Søk flere steder

Selv om du skulle ha det travelt med å få lån, bør du absolutt ta deg tid til å sjekke flere långivere.

Når det gjelder lån uten sikkerhet er det nemlig store forskjeller på rentene. Generelt tilbys de i et spekter fra rundt 7 % til nærmere 30 %.

Individuelt legger de vekt på din økonomiske situasjon når de bestemmer renten. Jo mer kritisk den er, desto større risiko tar de ved å gi deg lån. Det gjenspeiles i relativ høy rente.

Smålån vil også typisk ha høyere rente enn lån på store beløp.

Det vesentlige er at det kan være store forskjeller på hvordan de ulike bankene vurderer deg. Du kan dermed oppnå betydelig bedre rente hos en långiver enn hos en annen. Derfor bør du søke flere.

Ettersom det er de samme opplysningene som skal fylles ut i hver søknad, tar det nødvendigvis ikke så mye lenger til å fylle ut flere søknader.

Det er også mulig å bruke en låneformidler til dette. Du retter søknaden direkte til låneformidleren, som så sender den videre til banker og finansieringsinstitusjoner vedkommende samarbeider med. Du kan dermed få flere svar og tilbud på den samme søknaden.

Har du sendt flere søknader, behøver du ikke umiddelbart akseptere det første tilbudet. Med en smule tålmodighet vil det potensielt være mye penger å spare.

Alternativer til lån på dagen og sms lån

Den beste måten å ha rask kreditt tilgjengelig på er å bruke et kredittkort. Har du eller kan du få et kredittkort med en ramme på 50 000 eller 100 000 kroner, vil det kunne dekke behovet.

Har du allerede fått innvilget kredittrammen, kreves det ikke noen ny søknad for å bruke den, Pengene er umiddelbart tilgjengelig i kredittkortet.

Ulempen er at en kredittkortsaldo har relativ høy rente. Har du brukt et beløp du ikke klarer å betale ned i løpet av relativt kort tid, bør du innfri det med et nytt lån med lavere rente.

En annen mulighet som ofte benyttes av pensjonister med godt nedbetalt bolig, er boligkreditt. Dette er en disponibel låneramme med pant i bolig. Det vil nok ta litt tid å få innvilget det ettersom det krever verdivurdering og pantenotering. Men har du først fått det innvilget, har du rimelig kreditt til øyeblikkelig disposisjon når du trenger det.

Har du mange “lån på dagen”? eller lån uten sikkerhet

Da bør du vurdere en refinansiering.

Et problem med raske kreditter er at man kan ta dem opp litt for impulsivt. Det gjelder spesielt smålån.

Dersom du har flere slike poster du betaler på , kan det i mange tilfeller lønne seg å refinansiere dem i ett større lån.

Du vil kunne få lavere rente, færre gebyrer og ikke minst bedre oversikt med en slik refinansiering.

Refinansieringslån kan søkes både med og uten pant i bolig.

Spørsmål og svar om lån på dagen.

Kan jeg få lån på dagen?

Det er ingen banker som kan love at du får innvilget et lån samme dag som du søker. Men ettersom søknadsbehandlingen er elektronisk, vil du normalt få svar i løpet av få dager.

Kan jeg få lån på dagen uten kredittvurdering?

Nei. Bankene er pålagt å foreta en kredittvurdering av alle søknader.

Hvor lang tid tar det før jeg får utbetalt lånet??

Dersom du har fått innvilget lånet og akseptert det med BankID, er det ikke noe i veien for at banken kan overføre pengene umiddelbart, De fleste reserverer seg imidlertid med at de kommer første påfølgende virkedag.

Kan jeg få lån på dagen med betalingsanmerkning?

Du vil få avslag på de fleste lån du søker på dersom du har betalingsanmerkning. Et unntak er at enkelte finansieringsinstitusjoner kan gi lån til refinansiering med pant i bolig.

I denne artikkelen
  • Lån på dagen uten sikkerhet
  • Når trenger du lån på dagen?
  • Lån på dagen uten kredittsjekk
  • Slik får du lån på dagen
  • Spesielle søknader kan ta lenger tid
  • Smålån på dagen
  • Søk flere steder
  • Alternativer til lån på dagen og sms lån
  • Har du mange “lån på dagen”? eller lån uten sikkerhet