Lån på minuttet er umulig og finnes ikke, men er et begrep som ofte brukes om smålån uten sikkerhet.

Et minutt er kort tid. Det er ikke mye man rekker å gjøre på 60 sekunder. At låneinstitusjoner kan gi deg lån på minuttet er heller ikke noe du skal tolke helt bokstavelig. De mener da bare at det går rimelig fort, og at all unødig tidsbruk i forbindelse med lånesøknaden er eliminert.

Oppdatert 14.6.2022

Det er forhindrer imidlertid ikke at det kan haste for deg å få utbetalt lånet, eller at banken faktisk har rutiner for at det skal gå fort. Vi fraråder dog å ta opp lån og kreditter på impuls. Det bør være et reelt behov.

Velg ønsket lånebeløp:

kr
1 000 kr 150 000 kr
Bank/lånetilbyder
Lånesum
Effektiv rente
Alder
Utbetaling
Kan man få et lån på minuttet? Guide til lån - juni 2022
Espen Flaa Nilsen | 10. mai 2022

Når trenger du lån på minuttet?

Normalt har du nok litt tid til å tenke deg om. I de aller fleste tilfellene er det ikke en pengeinnkrever som har satt seg ned utenfor døra di og venter på pengene sine.

Men noen ganger er det et akutt behov. En vannlekkasje venter ikke på at du får lønning inn på konto før du tilkaller en rørlegger. Det samme er tilfelle med hvitevarer som går i stykker, bilen som er på verksted eller en strømregning som du allerede har fått betalingspåminnelse på.

Dette er ting som er nærmest livsnødvendige, og må ordnes på flekken. Da kan lån på minuttet eller tilsvarende være løsningen.

Ellers vil du normalt ha tid til å telle over kronene dine, se an neste lønning og kanskje gjøre noen prioriteringer før du søker lånet.

Men utsikten til en god handel kan også være et utgangspunkt for et lån på minuttet. Vi tenker ikke på et lovende forretningseventyr. Det fordrer en nærmere overveielse.

Men det kan være en et enestående tilbud om en sydentur som ikke dukker opp igjen. Kan du få betalt denne, vil du kanskje spare betydelig sammenlignet med den ferien du hadde planlagt i sommer.

Eller det kan være svogeren din som skal selge bilen sin nå, og han vil gi den spesielt god pris hvis du vil ha den. Dette er et spesialtilbud til gode familiemedlemmer. Det ville være kjedelig å la den muligheten fare.

Utenom slike tilfeller klarer du deg sikkert bra om du ikke får lån på minuttet. Men det er selvfølgelig greit at det ikke tar altfor lang tid før du svar når du først sender en søknad.

Låne penger på minuttet - steg for steg

Det er greit å ha en oversikt over låneprosessen, og hvor søknaden din befinner seg i den til enhver tid. Her kommer derfor en steg-for-steg beskrivelse av hvordan en lånesøknad blir til et lån. Vi tar utgangspunkt i de vanlige metodene kredittinstitusjonene bruker når de behandler søknader om lån uten sikkerhet. For lån med sikkerhet, som boliglån og lignende, er det flere sikkerhetsprosedyrer som gjør at det vil ta lenger tid.

 1. Før du søker

  For ikke å bruke for lang tid på søknaden, er det lurt å ha samlet sammen alt av tall og dokumenter før du setter deg ned. Noen dokumenter, som siste lønsslipp og skattemelding, vil banken også ha kopi av. Da er det greit å ha dem tilgjengelig som pdf-filer slik at de enkelt kan lastes opp med søknaden.

 2. Fyll ut søknaden

  Alle banker har i dag mulighet for elektronisk utfylling av søknaden. Du behøver derfor hverken papir eller blyant. Du skal bare finne en bank som tilbyr lån i den størrelsen du er ute etter. Her er det mange å velge mellom. Vi anbefaler gjerne at du søker flere steder for å få flere tilbud å velge mellom. Det er som regel akkurat de samme opplysningene du må fylle ut. Du kan også søke gjennom en låneagent som videreformidler søknaden til et visst antall banker og finansieringsinstitusjoner de samarbeider med.

 3. Send søknaden

  Når du er ferdig, trykker du “send”. Da vil du enten få en bekreftelse på at dette er gjort, eller en beskjed om å fylle ut enkelte felt du kan ha utelatt. Hvis den glir igjennom vil du i løpet av kort tid få en bekreftelse fra banken på at de har mottatt den.

 4. Banken vurderer søknaden

  Det er vel dette som kan ta litt tid. Samtidig er det den delen av prosessen du selv har minst kontroll over. Du bør imidlertid være klar ved telefonen i tilfelle de har noen oppfølgingsspørsmål eller ønsker å klargjøre deler av søknaden. Ellers er også det meste automatisert også her, slik at det normalt ikke vil gå lang tid. Det er selvfølgelig også lov å ringe og spørre hvordan det går.

 5. Du får et lånetilbud av banken

  Blir søknaden innvilget, får du et lånetilbud av banken. Her får du også opplyst hvilken rente de kan tilby deg, sammen med en betalingsplan. Dersom du har gjort som vi foreslo og søkt flere steder, bør du vente til du har fått svar fra alle. Da velger du det beste.

 6. Du aksepterer lånet med BankID

  Dette er kanskje det mest geniale sammenlignet med tidligere. Da måtte du sende papirene fysisk med posten eller gå og levere dem selv. I dag bruker vi elektronisk signatur, og behøver ikke vente på postombærere, poståpnere, postfordelere eller noe andre. Bruk din BankID, og lånepapirene er ferdig signert og kommer banken i hende i samme øyeblikk.

 7. Du får lånet utbetalt på konto

  Når banken har fått bekreftet at du har signert papirene, kan de ofte umiddelbart utbetale lånet. Det kan skje samme dagen, eller påfølgende virkedag.

Lån på minuttet er ikke mulig, dette er et begrep for lån uten sikkerhet

Lån på minuttet uten sikkerhet

Når vi snakker om lån på minuttet, er det som regel lån uten sikkerhet det er tale om. Et annet ord som ofte er brukt er sms lån, sms lån på minuttet eller smålån på minuttet.

Lån uten sikkerhet omtales også ofte som forbrukslån. Det er mange banker og finansieringsinstitusjoner som tilbyr slike lån, og de kan gå opp til 500 000 kroner.

Et annet vanlig trekk ved forbrukslån er at de gis med løpetid opp til 5 år. Det kan gis unntak dersom lånet er til refinansiering av gjeld du har fra før. Da kan det beregnes opptil 15 år på tilbakebetalingen.

Lån uten sikkerhet vil naturlig ha høyere rente enn lån med sikkerhet. Å ha pant i en bolig med en fast verdi er mye tryggere for en potensiell långiver enn din inntekt og betalingsvilje. Derfor beregner de seg ekstra for forbrukslån.

Det er imidlertid også stor variasjon i den renten folk blir tilbudt for lån uten sikkerhet. Risikoen for långiver stiger med større finansielle usikkerheter hos låntakeren. En god og stabil økonomisk situasjon vil derfor gi en gunstig, lav rente og omvendt.

Den øvre grensen for hvor mye du kan låne, er knyttet til dine inntekter og utgifter. Det er det bankene kaller kredittvurdering eller kredittsjekk. Du må selvfølgelig ha penger til å kunne betale på det lånet du søker om. Under enhver omstendighet bør du ikke har mer gjeld enn det som overstiger fem ganger bruttoinntekten.

Lån med sikkerhet er gjerne en noe lengre prosess. Hvis det er snakk om boliglån, søker du gjerne først om et finansieringsbevis. Deretter må boligen du vil kjøpe verdivurderes, kjøpekontrakt må undertegnes, gamle panteheftelser må slettes og nye må tegnes. Når alt dette er i orden, vil banken selv overføre lånet til selgers eller eiendomsmeklers konto.

Lån på minuttet uten kredittsjekk

Kredittsjekken er vel den delen av bankarbeidet som tar litt tid. Det er der man innhenter opplysningene som er grunnlaget for om du får lånet, og også hvilken rente du blir tilbudt.

For å forkorte denne prosessen, kunne man undre om det er mulig å gi lån på minuttet uten kredittsjekk.

Det er dessverre utelukket.

Kredittsjekken er en innarbeidet del av det som kalles god utlånspraksis blant bankene, og gjelder uansett om det er et stort eller et lite lån, eller om det er spesielt presserende å få det raskt utbetalt.

Finanstilsynet krever at bankene foretar en kvalifisert kredittvurdering av alle lånene de innvilger. I motsatt fall vil banklisensen deres stå i fare. Men selv om bankene ikke var pålagt dette, ville de hatt en eller annen form for kredittsjekk av lånsøkerne sine. I motsatt fall ville det fort blitt et stort underskuddsforetagende.

Vi kommer altså ikke utenom kredittsjekken. På den annen side har bankene systematisert denne prosessen slik at den i dag tar minimalt med tid. For et lån uten sikkerhet vil en kredittsjekk ikke utgjøre noe vesentlig tidsspille.

Smålån på minuttet

Smålån er lån på mindre beløp. Mange kredittinstitusjoner definerer lån på under 50 000 kroner som smålån.

Mye tyder på at utlåner kan korte ned på formalitetene når det dreier seg om mindre beløp.

Man kommer imidlertid ikke unna en kredittsjekk. Banken må ha bekreftet en viss betalingsevne selv om det ikke er mange pengene det er snakk om for å sikre at du kan betale tilbake. De vil samtidig undersøke om du har en betalingsanmerkning.

Du må også undertegne lånepapirer og utfylle de vanlige dokumentene i forbindelse med låneopptaket.

Det er altså ingen elementer eller rutiner som blir borte under lånebehandlingen, selv om kanskje banken raskere vil kunne avgjøre hvorvidt den vil låne deg 20 000 kroner enn om det er snakk om 200 000 kroner.

Det finnes imidlertid finansieringsinstitusjoner som har spesialisert seg på smålån. Her har de større muligheter til å prioritere rask behandling og raske avgjørelser for denne typen lån når du skal låne penger.

Lån med betalingsanmerkning på minuttet

Å gi deg lån dersom du har betalingsanmerkning sitter nok litt langt inne hos de fleste bankene. Ikke desto mindre gjelder det dersom du vil ha låne penger på minuttet.

En betalingsanmerkning er en klar avslagsgrunn i de fleste lånesaker. Det gjelder også om du ellers har god økonomi. Det er heller ingen forskjell på om du har bare én anmerkning eller et helt ark full av dem.

Noen banker gir lån med betalingsanmerkning dersom du kan stille sikkerhet for lånet. Da vil det, som vi har vært inne på, ta litt lenger tid.

Alternativer til lån på minuttet

Dersom du vet at du kan komme opp i situasjoner hvor du vil ha behov for lån på minuttet, er det et par måter du kan gardere deg på.

Den ene er å ta opp et rammelån. Har du et rammelån, har du allerede søkt og fått lånet innvilget. Du har bare ikke brukt det.

Rammelån gis som regel mot pant i bolig. Det har dermed en relativ gunstig rente.Hvem som helst kan søke om rammelån, men det er spesielt populært blant pensjonister. Gjennom en godt nedbetalt bolig har de direkte tilgang til kreditt på minuttet.

En annen måte å få kreditt uten å søke om det på er dersom du har kredittkort. Kredittkort, kan ha rammer på 10 000, 30 000, 50 000 og helt opp til 100 000 kroner. Dette kan ofte dekke det samme behovet som et lån på minuttet gjør. Bare være oppmerksom på at hvis du ikke betaler det tilbake innen den rentefrie perioden utløper, vil det være forholdsvis dyrt å betale på.

Spørsmål og svar om lån på minuttet

Hva er lån på minuttet?

“Lån på minuttet” er et uttrykk for lån med kort behandlingstid. Vi snakker da som regel om lån uten sikkerhet.

Hvor kan jeg søke lån på minuttet?

Alle banker og en rekke andre finansinstitusjoner tilbyr slike lån. Merk at de nødvendigvis ikke bruker termen “lån på minuttet”.

Kan jeg få lån på minuttet uten kredittsjekk?

Nei. Uansett hva slags lån du søker fra registrerte utlånere i Norge vil du kredittsjekkes. Banken har også et ansvar for ikke å gi lån til personer som ikke er i stand til å tilbakebetale dem.

Hvor mye kan jeg søke om i lån på minuttet?

Det er mange finansieringsinstitusjoner som tilbyr forbrukslån opp til 500 000 kroner. Hvor mye lån du kan få avhenger selvfølgelig av inntekten din og resultatet av bankens kredittsjekk,

I denne artikkelen
 • Når trenger du lån på minuttet?
 • Låne penger på minuttet - steg for steg
 • Lån på minuttet uten sikkerhet
 • Lån på minuttet uten kredittsjekk
 • Smålån på minuttet
 • Lån med betalingsanmerkning på minuttet
 • Alternativer til lån på minuttet