Lån fra 5.000 til 600.000 til bryllup - oppdatert juni 2022

Lån fra 5.000 kr til 600.000 kr til bryllup - oppdatert juni 2022

Christoffer Liven | 10. mai 2022

Det er ikke alltid vi tenker på pengene når vi arrangerer bryllup.

Men det bør vi - det også. Det kommer nemlig en hverdag etterpå. Da skal festlighetene betales.

Det er ikke det at vi er ute etter å ødelegge opplevelsen med pengesnakk. Derimot har vi et par innspill om hvordan man maksimerer bryllupsopplevelsen med god planlegging, en velfundert finansieringsplan og en fornuftig tilbakebetalingsavtale på et et eventuelt lån til bryllup.

Søk lån til bryllup her

Hva slags bryllup vil dere ha?

Her er det mange profiler. I gamle dager var det gjerne kun de unge elskende som feiret bryllup. De ønsket å sette bo for første gang, og måtte dermed formalisere samlivet ved å inngå ekteskap.

I dag er det igjen på mote å gifte seg mens man fortsatt er ung. Men det er også de som har vært samboere i mange år som endelig bestemmer seg for at tiden er inne til å smi i hymens lenker. I dag er det også mange som finner kjærligheten i godt voksen alder, eller de som gifter seg for andre eller tredje gang uten at det legger noe lokk på stemningen.

Slik sett kan dagens brudepar befinne seg på helt ulike livsfaser. Det gir selvfølgelig utslag i hva slags bryllup man går for og hvilket omfang det skal ha. Men det sier også noe om hvor mye penger man kan bruke på det.

Det er stor forskjell på førstegangsetablerere som også må finne seg et sted å bo, kjøpe møbler og inventar og er i begynnelsen av yrkeskarrieren, og de som allerede har en godt nedbetalt bolig.

Dette må man ta hensyn til ved planleggingen av bryllupsfesten.

lån til bryllup

Hvor mye koster et bryllup?

Her er det intet svar med to streker under. Det kan koste alt fra ganske lite til veldig mye.

De fleste vil nok holde seg innenfor et spekter fra 50 000 til 150 000 kroner.

Men som nevnt - her bør det planlegges og prioriteres. Vi kommer tilbake til alle detaljene som dere må sette av penger til lenger ned i artikkelen, De mest kostnadskrevende elementene er gjerne leie av lokale, brudekjolen og fotografen.

Noe av dette kan dere kanskje spare inn på hvis det blir nødvendig å skjære ned. Vi vil komme med et par forslag.

Hvordan finansiere bryllupet?

Når dere har funnet ut hva slags bryllup dere ønsker, og har klart noenlunde å innhente priser på de ulike tingene som hører med, er det tid for å se hvordan dere kan betale det.

Har dere penger på bok, er det intet problem. Men dere kan kanskje ha andre planer for sparepengene dere?.

Da står vi igjen med disse mulighetene:

 • Forbrukslån
 • Lån med pant i bolig
 • Rammelån
 • Kredittkort
 • Oppsparte midler
 • Brudens far (eller andre foreldre)

La oss se nærmere på hvilken finansieringsform som kan passe best for dere.

Forbrukslån til bryllup

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Det betyr at du ikke trenger pant i bolig eller annen eiendom for å få dette lånet.

Forbrukslånene har den fordelen at du kan bruke dem til hva du selv ønsker. De er derfor godt egnet også som bryllupslån.

Beløpsmessig er det mange banker som kan gi opptil 500 000 kroner til et slikt forbrukslån. Det bør være innenfor selv om dere ønsker å slå på stortromma.

Nedbetalingstiden skal helst være innenfor 5 år. Vi foreslår at dere legger dere på en nedbetalingsplan slik at det iallfall er nedbetalt i løpet av maksimum tre år. Det kan jo være andre prioriteringer som står for tur.

Det er store forskjeller på betingelsene du kan få på et forbrukslån. Mens bankene konkurrerer på små nyanser når det gjelder boliglån, ligger variasjonene for lån uten sikkerhet fra rundt 6 % til nærmere 25 %. Med gebyrer kan det bli en effektiv rente opp til 30 %.

Deres rente avhenger av bankens kredittvurdering. Høy inntekt og lav gjeldsgrad er stikkordene for å få bankens beste rente. Gjeldsgrad er forholdet mellom inntekten og gjeldsbyrden deres. Normalt vil ikke banken gi lån dersom gjelden overstiger fem ganger brutto årsinntekt.

For en lempeligere vurdering er det en stor fordel om dere søker om lånet sammen. En høyere samlet inntekt vil gi en høyere kredittscore på vurderingen, og dermed en rente i et litt lavere sjikt enn om det kun er en søker.

Kredittscoren kan også gi noe ulike utslag hos forskjellige långivere.Det betyr at du godt kan få en bedre rente et annet sted enn i den første og beste banken du søker.

Vi anbefaler alltid at dere bør søke forbrukslånet deres i flere banker, før dere tar en beslutning. Dere kan god bruke en låneagent til dette. Disse er kostnadsfrie, og kan fremme lånesøknaden overfor flere potensielle långivere på samme tid.

Husk at det du ser i markedsføringen kun er en eksempelrente. Du får ikke vite hvilken rente banken vil tilby deg før du er blitt kredittvurdert og har fått et lånetilbud på bordet.

Lån til bryllup med sikkerhet i bolig

Par som allerede har bodd sammen en stund og beslutter å gifte seg, har kanskje en helt eller delvis nedbetalt bolig, Da har de mulighet til å ta opp et lån til bryllup med sikkerhet i denne.

Et lån med sikkerhet vil ha lavere rente enn et forbrukslån. Det er dermed et gunstigere alternativ for dem som har mulighet til å få det.

Lån med sikkerhet i bolig er også mer fleksibelt med tanke på nedbetaling. Som et vanlig boliglån kan det gis med en løpetid opp mot 25-30 år. Av hensyn til lånets kostnader bør det imidlertid betales på samme tid som et tilsvarende forbrukslån

Det som skal til for å få et slikt lån er altså for det første at dere har en bolig. Den må verdsettes. Det kan gjøres av en takstmann. I godt bebygde strøk vil bankene også godta en verdivurdering av en eiendomsmekler.

Boligen kan normalt belånes opp til 85 % av denne verdien. I den grad dette ikke allerede opptas av boliglånet eller andre lån, har dere mulighet å låne til det store bryllupet.

Det vil selvfølgelig også vurderes om dere har inntekt til å betale det lånet dere søker om.

Ta opp rammelån til bryllup

Et alternativ til et vanlig lån med pant i bolig er et rammelån.

Rammelån er spesielt populære blant pensjonister, men er også svært anvendelige for andre med mye ledig sikkerhet i bolig og behov for likvide midler.

Et rammelån er en disponibel kreditt som du kan bruke etter hvert som du trenger den. Du betaler bare på det du bruker av lånet.

Det er praktisk for et bryllup hvor alle kostnadene betales etter hvert, og der hvor mye det kommer på totalt ikke er helt klart.

Dere kan søke om rammelån innenfor 60 % av boligens verdi. Renten er noe høyere enn for et tilsvarende boliglån. Men på den annen siden bruker dere altså ikke mer enn akkurat det dere trenger.

Et rammelån kan også gjøres om til et vanlig nedbetalingslån etter bryllupet.

Å bruke kredittkortet til å betale bryllupet

Mange kredittkort har rammer opp til 100 000 eller til og med 150 000 kroner.

Man tenker vel at dette burde være nok til å finansiere et bryllup for.

Det er også svært enkelt å dra kredittkortet hver gang en ny kostnad dukker opp eller en regning skal betales.

Det som er viktig å være klar over her, er at kredittkort er en ganske kostbar form for langsiktig kreditt.

Det har ofte en rentefri periode på inntil 45 eller 50 dager fra du bruker det. Det er greit nok.

Problemer er at når denne perioden er over, er det forholdsvis høy rente på de fleste kredittkort. For enkelte løper det en effektiv rente på over 30 %.

Det er altså slett ikke verst å bruke et kredittkort så lenge du klarer å betale det ned i løpet av en måned.Dersom du ikke gjør det, blir det derimot dyrt. Kredittkort er samtidig lite disiplinerende ettersom det ikke følger noen klar nedbetalingsplan. Kanskje fortsetter du å bruke det i like stor grad som du betaler det ned.

Dersom du trenger tid til å betale på bryllupet, er det derfor bedre å ta opp et lån, med eller uten pant i bolig.

En mulighet er selvfølgelig også å bruke kredittkortet til alle løpende kostnader i forbindelse med bryllupet, og deretter ta opp et lån for å betale det ned. Vi kaller det refinansiering av kredittkortgjeld.

Spare penger til bryllupet

Å ha penger rede på kontoen til den store begivenheten er selvfølgelig drømmescenarioet. Der er det imidlertid ikke alle som er, spesielt ikke de som fortsatt befinner seg i det vi kaller etableringsfasen.

Unge piker i gamle dager brukte gjerne årevis på å opparbeide seg en brudekiste. Der la de klær og annet utstyr som var tenkt å bli brukt den store dagen. Mye hadde de laget selv, og annet hadde de fått. Det er vel ikke så mange som er like forutseende i våre dager.

Kanskje har også brudeparet planer om å investere i egen bolig, kjøpe møbler og annet inventar, og kanskje også en bil.

Hvis vi skal snakke om en regel her, så er det at oppsparte midler bør fortrinnsvis gå til egenandel ved kjøp av bolig.

Banken vil ikke gi høyere boliglån enn det som tilsvarer 85 % av boligens verdi. Det betyr at for en bolig med en verdi på 3 millioner, trengs det en egenkapital på 450 000 kroner. Banken vil ikke godta en finansieringsplan hvor egenkapitalen skal skaffes til veie med et forbrukslån.

Derfor er det best å la disse pengene ligge til dere er klare til å kjøpe bolig.

Brudens far betaler

I det vi betegner som gode gamle dager, var det brudens far som skulle bekoste gildet. Iallfall hvis det var snakk om bemidlede familier.

For noen var det kanskje et dårlig lodd når det ble født jentebarn. Vi ser for oss farens fortvilte uttrykk ved fødselen når han tenker på alle pengene han må ut med om 20 eller 30 år.

Men også i dag er det ikke uvanlig at brudeparets foreldre bidrar litt til festen, avhengig av deres økonomiske situasjon forstås.

Det er tross alt mer vanlig at de etablerte foreldrene har en godt nedbetalt bolig som kan stilles som sikkerhet for et gunstig lån.

Foreldrene kan også velge å stille boligen som sikkerhet for et lån som tas opp av brudeparet.

Dette må dere bruke penger på i et bryllup

For mange er planleggingen halve moroa med et bryllupet. Skriving av gjestelisten, pynting og bestemmingen av menyen er en kreativ og organisasjonsmessig utfordring. Husk å få med de mulige kostnadene for hvert av punktene.

I alminnelighet er det dette dere må regne med å bruke penger på:

 • Ringer
 • Brudekjole
 • Leie av lokaler og serveringspersonale
 • Hår & make-up
 • Transport til og fra vielsen
 • Resepsjon
 • Pynt til vielsen og festen
 • Kuvertpris & drikkevarer
 • Bryllupskake
 • Musik
 • Foto, video og fremkalling
 • Takkekort
 • Andre ting; rengjøring, overnatting, dansetimer etc
 • Bryllupsreise i etterkant?

Her det store variabler ut fra hva slags bryllup dere skal ha. Det kan være greit å skaffe finansiering på forhånd slik at dere ser hvor mye dere faktisk har til disposisjon.

Så kan dere innhente priser på de forskjellige punktene, og foreta de nødvendige prioriteringene i ettertid.

SØK HER

De tre tingene dere kan spare mest penger på

Dersom budsjettet må strammes inn, er det som nevnt store prisforskjeller innenfor hvert av de elementene som hører til i et bryllup. Det er eksempelvis stor forskjell i pris på en gullring og en ring av sølv, uten at den ene nødvendigvis er noe mer romantisk enn den andre.

Gjestelisten er det første dere kan se på. Er det nødvendig å fylle på med slektninger man nærmest ikke kjenner? Kan et intimt bryllup med den nærmeste familie og venner være tilstrekkelig? Gavene dere får salderer neppe kostnadene til leie av lokale og kuverter.

Det er selvfølgelig intet bryllup uten brudekjole. Men hvor mye er det egentlig nødvendig å betale for et klesplagg du bruker (presumptivt) bare én gang? Det er ikke feil å kjøpe en brukt kjole til halv pris, Dere skal heller ikke lenger utenlands enn til Danmark før dere kan spare store summer på å få laget en egen brudekjole der.

Bruk av profesjonelle fotografer har lenge vært en obligatorisk del av bryllupsfeiringen. Men husk at denne tradisjonen ble laget lenge før alle og hvermann hadde er superkamera i mobiltelefonen. Kanskje er det også en instagramstjerne i familien eller vennekretsen som mer enn gjerne tar noen tilnærmet profesjonelle bilder av begivenheten.

Spørsmål og svar om lån til bryllup

Hvor kan jeg søke lån til bryllup?

Du kan søke om forbrukslån de aller fleste banker og låneinstitusjoner. Dette er lån som også er egnet til finansiering av bryllup. Undersøk gjerne flere steder for å få de beste betingelsene.

Hvor mye kan jeg søke om i lån til bryllup?

Det kommer an på hvordan banken vurderer deres betjeningsevne. Det er mulig å søke om forbrukslån opp til 500 000 kroner.

Kan jeg få lån til bryllup med sikkerhet i bolig?

Ja, dersom dere eller eventuelt foreldrene deres kan stille sikkerhet i bolig for et lån, er dette fullt mulig.Da vil dere også få lavere rente enn det dere ville fått på et forbrukslån

Hva koster mest penger i et bryllup?

De største kostnadene er gjerne leie av lokale, mat til festen og brudekjolen. Dere kan for eksempel spare inn mye på å leie et rimeligere lokale eller redusere gjestelisten.

I denne artikkelen
 • Hva slags bryllup vil dere ha?
 • Hvor mye koster et bryllup?
 • Hvordan finansiere bryllupet?
 • Forbrukslån til bryllup
 • Lån til bryllup med sikkerhet i bolig
 • Ta opp rammelån til bryllup
 • Å bruke kredittkortet til å betale bryllupet
 • Spare penger til bryllupet
 • Brudens far betaler
 • Dette må dere bruke penger på i et bryllup
 • De tre tingene dere kan spare mest penger på