Lån til garasje - lån opptil 600 000 - laveste rente juni 2022

Lån til garasje - lån opptil 600 000 - laveste rente juni 2022

Espen Flaa Nilsen | 2. jun 2022

Dersom du har en bolig eller eiendom det er muligheter for oppføre en garasje, vil det kunne øke trivselen både for deg og for bilen din. Samtidig er det en investering som øker eiendommens verdi og forlenger bilens levetid.

Lån til garasje kan du søke mange forskjellige steder. Hva slags lån du bør se etter, avhenger av hvilken grad av sikkerhet du kan tilby.

Det avhenger selvfølgelig også av kostnaden. Ut fra ditt budsjett bør du tenke på hvor stor garasjen skal være, hvilke ekstra behov den eventuelt skal fylle, hvilke materialer du vil bruke og om du vil sette bort hele jobben til en totalentreprenør eller om du vil styre de enkelte delene av byggeprosessen selv.

Det er altså så mangt som er med på avgjøre størrelsen og formen på ditt lån til garasje. Her vil vi prøve å gi deg svar på det meste som vil komme opp.

Søk lån til garasje her

Hvorfor låne til garasje?

Du er kanskje fortsatt i vurderingsfasen? Det er faktisk mange gode grunner til å oppføre en garasje i tilknytning til boligen din.

Den første og beste er vel at du skaper et hjem til bilen din.

Å oppholde seg utendørs gjennom alle klimamessige svingninger det norske året byr på er verken for hunder, mennesker eller kjøretøy.

Under alle omstendigheter vil bilen holde seg i god stand lenger i en garasje, og du vil få lavere verkstedregninger på den.

En garasje i tilknytning til boligen eller eiendommen vil også øke verdien. Du får god avkastning på pengene dine ved å investere i en garasje, En potensiell kjøper vil lettere la seg begeistre hvis han samtidig får et tak å sette bilen sin under.

I tillegg kommer alt det andre du kan bruke en garasjebygning til. Med litt ekstra plass blir det et utmerket hobbyrom. Her kan du dyrke interessene dine, om det er snekring, kunstmaling eller du bare har en litt stor frimerkesamling.

Det kan også være en sone hvor man kan få litt privatliv en stakket stund. Familielivet har mange gleder, men det er også godt å være for seg selv.

Det er alltid et påskudd til å ta seg en tur i garasjen, om noe skal fikses på bilen eller det er noe annet. Det kan også innredes en ekstra tv-stue med storskjerm. Da kan familiens sportsinteresserte nyte sine gleder uten å sjenere eller bli sjenert av andre husstandsmedlemmer.

Det er i det hele tatt vanskelig å finne argumenter mot å sette opp en garasje så lenge du har en bil og du har finansieringen i orden.

Hva slags lån kan du få til garasje?

De fleste har vel ikke pengene rede til en såpass stor investering som en ny garasje er. Da må man ut på lånemarkedet.

Nå er det vel ikke noe som markedsføres spesiefikt som garasjelån, men de fleste vanlige låneordningene kan godt tilpasses til å finansiere garasjen din med.

Vi snakker da om

La oss ta det i tur og orden

Lånt til garasje med sikkerhet i bolig

Dette er det naturlige alternativet for deg som har egen bolig. Du spør rett og slett banken du har boliglånet ditt om du kan utvide det med et lån til garasje. Da er det ikke engang sikkert at dere behøver å tinglyse et nytt pant.

Den vesentlige forutsetningen her er at det er ledig sikkerhet for lånet innenfor 85 % av boligens verdi. Dette er nedfelt i Boliglånsforskriften, og det skal mye til for at banken fraviker fra den.

Men du har kanskje allerede betalt ned litt på boliglånet? Dessuten har jo boligmarkedet gått ganske løpsk de siste årene, så boligen din kan være verdt vesentlig mer i dag enn den gangen du kjøpte den.

Dette får du fort avklart med en takst eller en verdivurdering fra mekler.

Dersom dere har økonomi til å klare et ekstra lån, vil dere normalt få innvilget dette. Det beror på bankens kredittvurdering.

Skulle dere mot formodning få et avslag, kan dere høre med en annen bank om de kan gi et pantelån til finansiering av garasje. Da kan dere også gjerne høre om den nye banken er villige til å ta over hele boliglånet samtidig, og hvilke betingelser de kan gi på det. Det er ingen grunn til blind lojalitet dersom det er andre som kan gi dere bedre tilbud.

Endelig er det ikke nødt til å være deres egen bolig som stilles som sikkerhet. Dersom dere har foreldre med godt nedbetalt bolig, kan denne stilles som sikkerhet for et gunstig garasjelån til dere.

Et garasjelån med pant i bolig vil gi dere den laveste renten. Dere kan dessuten få en nedbetalingstid som tilsvarer boliglånet.

Rammelån eller fleksilån til garasje

Rammelån, også kalt fleksilån, er en stadig mer populær låneform. Den egner seg også perfekt til finansiering av en garasje.

Med rammelån menes at du har løpende tilgang på kreditt inntil et visst beløp. Det er egentlig ikke så ulikt et kredittkort. Forskjellen er bare at du her må kunne stille pant i bolig.

Et rammelån gis med pantesikkerhet innenfor 60 % av boligens verdi. Du må derfor ha bedre sikkerhet enn om du søker om et vanlig pantelån.

Rammelånet vil også ha noe høyere rente enn boliglånet. På den annen side gir rammelånet mye mer fleksibilitet.Og du betaler normalt bare for det du faktisk bruker av lånet.

Det passer derfor svært godt med et slikt lån når du bygger garasje. Det kan ofte være vanskelig å anslå den endelige prisen ettersom saker og ting dukker opp underveis mens du bygger. Dessuten er det gjerne en del delbetalinger etterhvert som du kjøper materialer og betaler underleverandører.

Har du først et rammelån, kan det også brukes til andre investeringer det måtte være behov for. Mange pensjonister tar opp fleksilån for å spe på pensjonen med eller unne seg litt ekstra på sine gamle dager.

Forbrukslån til ny garasje

Dersom du ikke har så god pant i boligen at du kan låne til garasje med, gjenstår lånet som kan brukes til alt; forbrukslånet.

Forbrukslån er det samme som lån uten sikkerhet. Noen kaller det også privatlån.

Ettersom det ikke er sikkerhet, er det deres inntekter og øvrige finansielle situasjon som er avgjørende. Derfor er det en stor fordel dersom det er to medsøkere på en søknad om forbrukslån.

Det er svært mange banker og andre finansieringsinstitusjoner som har spesialisert seg på forbrukslån. Det er dermed mange å velge mellom. Den øvre grensen for forbrukslån ligger på 500 000 kroner de fleste steder. Det burde være tilstrekkelig til garasjen.

Det er imidlertid nedfelt ytterligere en begrensning ved at gjeldsgraden deres ikke skal overstige fem ganger bruttoinntekten. Selv om finansieringsinstitusjoner kan gjøre unntak i spesielle tilfeller, retter de fleste seg etter dette. Nok en gang er det lettere å oppfylle dette kravet hvis dere er to som søker. Dere er vel uansett allerede sammen om boliglånet.

Et annet trekk ved forbrukslånene er at det et stort sprik mellom den høyeste og den laveste renten det er mulig å få. Det gjelder også innenfor den samme banken.

Renten du til slutt ender opp med får du først vite etter at du har søkt og banken har kredittvurdert deg. Den fremkommer da av det lånetilbudet du får tilsendt.

Kredittvurderingen er et sinnrikt poengsystem hvor de legger inn alle tall på inntekter, utgifter, øvrige gjeldsforhold og statistikker som viser at personer i visse aldre, som bor i visse deler av landet eller som flytter ofte er dårligere betalere enn andre.

For å komme best mulig ut av dette, lønner det seg å innhente lånetilbud fra flest mulig långivere. Som sagt er det store forskjeller på renten du kan bli tilbudt hos den enkelte långiver, og det er tilsvarende mye penger å spare på å få det beste forbrukslånet.

Når det gjelder nedbetalingstiden går den opptil 5 år på et vanlig forbrukslån. Du kan også velge å refinansiere det som står igjen på forbrukslånet etter et par år hvis du frigjør sikkerhet i boligen.

Søk lån til garasje her

Sammenlign flere tilbydere hvis du skal ta opp lån for å investere i en garasje

Hvor mye koster garasjen?

Før du søker om lån til garasje, kan det være greit å ha avklart prisnivået så lang det er mulig,

En garasje kan koste alt fra 80 000 kroner til en halv million kroner. Det avhenger av hvor stor garasjen er, hvilke materialer du bruker, om det er et tilbygg til huset og hvilke priser du kan få fra entreprenører.

I og med at en investering i garasje ofte lønner seg med tanke på at boligen stiger i verdi, bør det gjerne bygges stort dersom man oppnår finansiering til det.

Har dere to biler, eller har planer om å skaffe en ekstra bil med tiden, er best med en garasje med plass til begge to. En ekstra stor garasje kan også tjene som oppbevaringsplass for hageutstyr, ski, sykler og andre ting. Da frigjør dere både bodplass og får det ryddigere utendørs.

Bygger du garasje i tilknytning til boligen, kan det bli rimeligere fordi det holder med tre vegger.

Du kan spare penger på kort sikt ved å bruke rimeligere materialer, for eksempel tre i stedet for betong. Men da blir også levetiden kortere. Du må bruker mer på vedlikehold, og det er en del andre billige løsninger som gjør at det må foretas hyppigere utbedringer.

Du har også valget om du vil sette bort hele jobben til en hovedentreprenør eller om du vil ha administrasjonen selv for økt kontroll og kanskje spare penger.

Bare husk at det er mye ansvar, og det er ikke alltid du sparer på det. Hovedentreprenøren vil kanskje ta et pristillegg for underentreprenørene på en 10-15 %, men på den annen siden kan han få kvantumsrabatt på kjøp av materialer. Han vil også ofte få arbeidet til å gå smidigere ved å jobbe med folk han han kjenner fra tidligere og er vant til å samarbeide med.

Når du har fattet en beslutning om hva slags garasje du vil ha og hvordan du vil oppføre den, er det på tide å sette opp et detaljert budsjett. Det kan du gjerne gjøre sammen med hovedentreprenøren hvis du velger den løsningen.

Dette budsjettet er utgangspunktet for den finansieringen du søker om. Det kan være greit å søke om litt mer enn du tror du trenger, slik at det er et visst rom for uforutsette kostnader.

Godkjenning av kommunen og innhenting av anbud

Det er litt forskjellige regler om hvilke bygninger som krever godkjenning av teknisk etat i kommunen, og hvilke som bare krever en ferdigattest. Ta kontakt med kommunen på forhånd og avklar om det er nødvendig med forhåndsgodkjenning.

Du bør bruke en arkitekt eller en teknisk tegner til å utferdige planene. Det er utgangspunkt både for godkjenningen i kommunen og for anbud du innhenter fra entreprenører og håndverkere.

Anbudsbeskrivelsene bør være så konkret og detaljert som mulig, slik at det ikke senere vil herske tvil om hva som er inkludert i prisen.

Det anbefales generelt å innhente minst tre anbud fra hovedentreprenører. Du bør ikke automatisk akseptere det laveste anbudet. Sammenlign anbudene først, og se om de kan ha ulike oppfatninger om hva som omfattes av prisen.

Sjekk gjerne referanser og om firmaet har regnskapene i orden. Det er som regel mulig å finne en del informasjon på nettet.

Spørsmål og svar om lån til garasje

Hva er et garasjelån?

Det finnes intet eget “garasjelån”, men du kan få vanlige lån både med og uten sikkerhet for å finansiere en garasje.

Hvor kan jeg få lån til garasje?

De aller fleste banker gir lån til garasje. Får du ikke lån med pant i boligen, kan du søke et forbrukslån.

Hvor mye koster en garasje?

De aller fleste garasjer befinner seg mellom priser på 80 000 og 500 000 kroner. Prisen avhenger særlig av hvor stor garasje du vil ha og hvilke materialer du bruker

Kan jeg få lån til garasje uten sikkerhet?

Ja, du kan søke om forbrukslån opp til 500 000 kroner. Slike lån kan du i utgangspunktet bruke til det du selv ønsker, og de er også egnet til å finansiere en garasje med.

I denne artikkelen
  • Hvorfor låne til garasje?
  • Hva slags lån kan du få til garasje?
  • Lånt til garasje med sikkerhet i bolig
  • Rammelån eller fleksilån til garasje
  • Forbrukslån til ny garasje
  • Hvor mye koster garasjen?
  • Godkjenning av kommunen og innhenting av anbud