Lån til tannlege - oppdaterte renter juni 2022

Lån til tannlege - oppdaterte renter juni 2022

Espen Flaa Nilsen | 10. mai 2022

Velferdsordningene dekker svært mye Norge. Det eneste unntaket hvor det offentlige ikke er rause med helsemessige støtteordninger, er tannbehandling. Det skaper behov for å ta opp lån til tannlege av og til.

Tannbehandling gjør ikke lenger fysisk vondt, men det kan regningen som kommer etterpå gjøre. Spesielt hvis det er en stund siden du har vært hos tannlegen din. Da kan det fort avdekkes tilstander som det kan ta opp til 100 000 kroner å utbedre.

Dette kommer gjerne brått på, og inngår ikke i dine økonomiske planer. Det er samtidig en kostnad som vanskelig kan nedprioriteres. Tennene er en fysisk del av kroppen vår, og utøver ganske så viktige funksjoner. De er også en iøynefallende del av utseendet vårt. Slik sett er de noe det bør stelles pent med.

I denne artikkelen vil vi se nærmere på låne- og kredittordninger for deg som uventet har fått en litt for stor tannlegeregning. Vi kommer også inn på hvordan tannlegen fastsetter regningene, og nevner noen unntakstilfeller hvor det offentlige kan gå inn å ta deler av regningen.

SØK HER

Låne penger for å betale tannlegeregningen

Ikke alle tannbehandlinger når de astronomiske høydene - heldigvis.

Men det kan likevel være en uventet utgift du ikke har satt av penger til i hverdagen.Det er heller ikke så bra å måtte utsette en nødvendig behandling i påvente av at du har spart opp pengene.

Det er en del typiske tilfeller av slik karakter som kan oppstå. Det kan være bilen som slår seg vrang og avstedkommer en fet verkstedregning eller en vannlekkasje som gjør at rørleggeren må svinge seg rundt. Kjøleskapet kan også ta kvelden og kreve en erstatning.

Felles for alle disse tilfellene er et akutt behov for finansiering. Man kan ikke engang vente til lønningsdag. Noen ganger kan det oppstå flere slike situasjoner på en gang.

Her er det altså flere långivere som tilbyr smålån med rask behandling.

Det kan de gjøre ettersom det ikke er like mange formaliteter man må igjennom som for eksempel når du søker et boliglån.

Størrelsen på smålån er ikke helt definert, men mange långivere som spesialiserer seg på dette gir lån opptil 50 000 kroner. Vi har også sms-lån eller mikrolån på rundt 10 000 eller 20 000 kroner.

Søknadsprosessen er ganske enkel hos disse långiverne, og utøves helt digitalt. Du søker på nettet, søknaden blir vurdert, du får svar og pengene kan overføres til din konto etter at du har signert med BankID.

Du vil selvfølgelig bli kredittsjekket. Selv om det er snakk om mindre beløp, vil man se at du kan vise til en inntekt og at du ikke har hatt betalingsproblemer tidligere.

Et annet kjennetegn på smålån er at de gis med relativt kort betalingstid. Det er naturlig ettersom det jo er små beløp som skal betales. Det er ingen grunn til å trekke ut en slik nedbetaling, all den tid du sikkert har en del andre faste kostnader å forholde deg til hver måned.

Rente på smålån er normalt høyere enn på større kreditter, Det er derfor fordelaktig å gjøre dem opp innen rimelig tid.

Forbrukslån til tannlege

Som vi nevnte innledningsvis kan tannlegeregningen i noen tilfeller bli ganske høy. Da er det ikke sikkert det rekker med et smålån.

Da kan man tenke på et forbrukslån.

Forbrukslån er lån uten sikkerhet, og de kan tas opp til de fleste formål som måtte dukke opp. Det gjelder også tannlegeregningen.

Det er en rekke banker som tilbyr slike lån i dag. Du har dermed ganske mange steder å velge mellom når du skal søke.

Det er det å bemerke at betingelsene på forbrukslån fastsettes individuelt. Det betyr at først må du søke slik at banken ser hvor god økonomi du har. Deretter gir deg et tilbud hvor det fremkommer hvor høyt lån den er rede til å gi deg, og hvilke rente som vil beregnes på dette.

Det kan være ganske store avvik på de tilbudene du kan få fra ulike banker. Vår anbefaling er at du sender søknader til flere banker om det samme lånet, og ser hvilken som gir deg det beste tilbudet. Det er også mulig å bruke en låneagent eller låneformidler til denne jobben.

Generelt tilbys forbrukslån opp til 500 000 kroner. Hvor høyt lån du kan få avhenger imidlertid av bankens kredittvurdering av deg. Det vesentligste i denne er hvor mye du tjener, og hvor høy gjeld du har fra før. Under alle omstendigheter skal du ikke ha en gjeldsbyrde som overstiger fem ganger den årlige bruttoinntekten din.

Maksimal nedbetalingstid på et forbrukslån er fastsatt i offentlige forskrifter til fem år. Det er selvfølgelig alltid en fordel å betale det ned raskere enn det. Du kan også kostnadsfritt betale ekstra eller innfri det helt før tiden.

Renten på vanlige forbrukslån vil normalt ligge litt lavere enn på smålån, men være høyere enn på for eksempel studielån og boliglån.

Forbrukslånet er ikke nødvendigvis øremerket den nødvendige tannbehandlingen. Dersom du har andre finansieringsbehov er det mulig å søke et høyere lån for å samle dette et sted.

Sammenlign flere tilbud når du skal søke lån til tannlege

Avbetalingsordning med tannlegen

Noen tannleger har forståelse for at du ikke klarer å betale alt på en gang. Spesielt når prisen begynner å nærme seg ei månedslønn eller to etter et besøk hos tannlegen.

Derfor er det ikke uvanlig å inngå en betalingsavtale over tid. Noen ganger er det til og med rentefritt. Det kan det være vanskelig å si nei til.

Andre ganger tilbys det ordninger gjennom finansieringsselskap. Det kan også være en god løsning, men sjekk betingelsene nøye. Kan det være mulig at du kan få bedre betingelser ved å ta opp et lån på egen hånd?

En annen svakhet med slike betalingsavtaler er at de ikke alltid er i samsvar med din betalingsevne. Hvis du ikke kan betale i den frekvensen betalingsordningen krever, er du like langt. Da blir det til å søke om et smålån eller forbrukslån for å betale ned hele beløpet på en gang, og så tilbakebetale lånet på den tiden du trenger.

Hvor mye koster en tannbehandling?

Det er et godt spørsmål. Det vet du som regel ikke før du vært på besøk hos tannlegen, og han eller hun har sett på tennene dine.

Her kan det være alt fra regulering og kroner til rotfylling og trekking.

Det er fri prisfastsettelse hos tannleger i Norge. Det er ingen normerte satser.

Forbrukerrådet hadde tidligere en sammenligningsside for alle tannhelsetjenester i Norge. Denne er imidlertid nedlagt inntil videre. Det er selvfølgelig synd ettersom vi virkelig ville ha bruk for slike informasjoner. Det ville ikke minst virke prisdempende ved å skape mer konkurranse mellom tannklinikkene.

Derimot er tannlegene pliktige til å gi prisinformasjon på nettsiden sin, samt ved oppslag på kontoret.Ulike behandlinger de bør oppgi priser på er:

 • Undersøkelse
 • Fylling - liten, middels og stor
 • Rotfylling - med 1,2 eller flere rotkanaler
 • Trekking av tenner - både ukompliserte og kirurgiske
 • kroner og implantater
 • tannkjøttsykdommer - behandling og kirurgiske inngrep
 • tannregulering - alle stadier i prosessen

Som man kunne se av Forbrukerreådets tidligere sammenlikningside hvakostertannlegen.no var det svært store prisvariasjoner på så godt som på alle disse punktene. De har neppe blitt mindre etter at siden ble lagt ned.

Du som har behov for tannbehandling bør derfor sjekke flere klinikker og sammenlikne hva de krever for de ulike behandlingene. Det er verdt å merke seg at det ofte ikke er fullt så stor variasjon mellom tannlegene innenfor et distrikt. I Oslo vil det derimot være svært mye å hente på å undersøke flest mulig steder.

Vær også oppmerksom på at du alltid har rett til et skriftlig prisoverslag fra tannlegen. For behandling som overstiger 5 000 kroner skal han gi deg det uoppfordret.

SØK HER

Spar penger på tannbehandling i utlandet

Norge er dyrt i forhold til utlandet - på de aller fleste områder. Mange reiser utenlands for å få foretatt en tannbehandling.

Når man kan redusere prisen med bortimot 50 % er det klart at dette er fristende. Men husk at for at det skal være lønnsomt må du regne inn reisekostnader, fly og overnatting. Man bør også helst finne fram til en kompetent tannlege. Det er ikke de samme offentlige kontrollordninger i de landene der behandlingen er billigst.

Populære land for å nordmenn å reise til for å ordne tennene sine er Litauen, Latvia, Polen, Tyrkia og Ungarn. Det er egne selskaper, såkalte tannreisebyrå, som arrangerer turer og har avtaler med seriøse tannklinikker i disse landene.

Gjør du undersøkelser selv, bør du sjekke om den aktuelle tannklinikken har nettside og informasjon på norsk. Det betyr at den faktisk har et renomme i Norge de sannsynligvis ønsker å ta vare på. Du kan også hente inn referanser fra andre nordmenn som har fikset tennene sine i disse landene.

De har neppe avbetalingsavtaler, men med et forbrukslån du tar opp i Norge vil du kunne betale kontant.

Offentlige støtteordninger til tannbehandling

I utgangspunktet er det du som betale for behandlingen din, og du må betale det tannlegen krever. Det er imidlertid noen unntak hvor det offentlige kan bidra. Tannlegen din kjenner sikker til disse ordningene, men det skader ikke at du også setter deg inn i dem eller søker opp nærmere informasjon.

Det viktigste er selvfølgelig gratis tannhelsetjeneste til barn under 18 år. Sørg for at dette blir utnyttet fullt helt fram til 18-årsdagen. Deretter kan man i 2 år slippe med en egenandel på 25 % hvis man fortsetter å bruke den offentlige tannhelsetjenesten.

Deretter blir det mer komplisert.

Folketrygden kan nemlig via Helfo bidra med stønader i alt 15 forskjellige tilstander eller tilfeller. Dette gjelder:

 1. sjelden medisinsk tilstand - spør tannlegen
 2. leppe-kjeve-ganespalte
 3. svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 4. infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. periodontitt
 7. tannutviklingsforstyrrelser
 8. bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 9. patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon eller erosjon
 10. hyposalivasjon (munntørrhet)
 11. allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. tannskader ved yrkesskade godkjent av Nav
 13. tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade
 14. sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
 15. helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og pasienten er ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Kilde: Helsenorge.no

Vilkårene er detaljert beskrevet i rundskriv til folketrygden paragraf 5-6 og paragraf 5-25.

Helfo gir støtte etter veiledende takster du har utarbeider til dette bruket.. Tannlegene har imidlertid sine egne priser som kan være høyere enn disse. Dette mellomlegget må du i så fall betale selv.

Enkelte grupper kan etter nærmere regler få dekket tannbehandlingen av det offentlige. Det dreier seg om eldre som er bosatt på institusjoner, psykisk utviklingshemmede, innsatte under soning, rusmiddelmisbrukere under LAR-behandling og også faktisk personer som kan dokumentere sterkt tannlegeskrekk.

Endelig kan personer som mottar stønad etter lov om sosiale tjenester fra Nav søke om å få dekket tannbehandlingen. Det kan også gjelde andre som har tilnærmet like dårlig råd. Det krever som regel at tannlegen først har satt opp et behandlingsforslag og kostnadsoverslag.

Refinansier tannlegeregningen sammen med annen gjeld

Dersom du får en høy tannlegeregning, og samtidig har en del gjeld fra før, bør du vurdere om du kan ta opp et samlelån slik at du dekker alt, og får bare et lån å betale på.

Dersom det er gjeldsposter med høye renter, som typisk smålån og kredittkortgjeld, vil det som regel kunne lønne seg. Du slipper også å måtte betale et termingebyr for hvert lån.

Refinansieringslån kan søkes både med og uten sikkerhet i bolig. Har du ledig sikkerhet i boligen din til et slikt lån, vil du selvfølgelig få den beste renten. Du kan imidlertid tjene ganske mye også på å refinansiere i et lån uten sikkerhet.

Spørsmål og svar om lån til tannlege

Hva er lån til tannlege?

Lån til tannlege er et lån du tar opp for å betale lån til tannlegen.

Hvor kan jeg søke om lån til tannlegen?

De fleste banker og finansinstitusjoner tilbyr forbrukslån. Dette kan brukes til å betale tannlegeregningen med.

Hvor mye kan jeg søke om?

Banken vurderer selv hvor høyt lån den anser du har betjeningsevne til. Den øvre grensen for forbrukslån de fleste steder er 500 000 kroner.

Kan jeg låne direkte fra tannlegen?

Enkelte tannleger og klinikker tilbyr nedbetalingsordninger.

I denne artikkelen
 • Låne penger for å betale tannlegeregningen
 • Forbrukslån til tannlege
 • Avbetalingsordning med tannlegen
 • Hvor mye koster en tannbehandling?
 • Spar penger på tannbehandling i utlandet
 • Offentlige støtteordninger til tannbehandling
 • Refinansier tannlegeregningen sammen med annen gjeld