Sammenlign mikrolån - finn beste rente her. Oppdatert mai 2022

Mikrolån er som navnet antyder et lån på et svært lite beløp.

Oppdatert 11.5.2022

I denne artikkelen vil vi søke å besvare de fleste spørsmålene du måtte ha om mikrolån.

Velg ønsket lånebeløp:

kr
1 000 kr 150 000 kr
Bank/lånetilbyder
Lånesum
Effektiv rente
Alder
Utbetaling
Sammenlign mikrolån - finn beste rente her. Oppdatert mai 2022
Espen Flaa Nilsen | 10. mai 2022

Hva er mikrolån?

Det er ingen fast definisjon på mikrolån, men de har gjerne følgende typiske trekk:

 • Lån på små beløp
 • Uten sikkerhet
 • Relativ høy effektiv rente
 • Kort betalingstid

At det er småbeløp vi snakker om er vel opplagt. Det er dog ingen nærmere spesifisering av størrelsen.

Mange långivere opererer med smålån under 50 000 kroner. Vi antar da at mikrolån befinner seg i det nedre sjiktet av disse, fra 20 000 kroner og nedover.

Kort løpetid følger da naturlig. Små beløp bør man kunne betale tilbake og gjøre opp på relativt liten tid.

En høy effektiv rente kommer også lett med på kjøpet. Det er fordi gebyrdelen utgjør en forholdsvis høy andel av lånekostnaden når beløpet er lite og betalingstiden kort. Det betyr likevel ikke at totalkostnaden behøver å bli så voldsomt stor.

Mikrolån gis alltid uten sikkerhet. Kostnadene og bryet med tinglysning av pant i eiendom eller eiendeler vil alltid bli for stor i forhold til lånet som gis.

Når trenger du et mikrolån?

Et mikrolån tar man oftest opp for å dekke et presserende behov. Det er snakk om et akutt behov for et mindre beløp, som du ikke får dekket på andre måter. Det vil si at brukskontoen er tom, samtidig som denne kostnaden ikke kan vente til neste lønning.

Det er mange eksempler på situasjoner hvor man kan trenge et lite lån.

Det kan være en drøy strømregning som må betales nå. Du ønsker å slippe forhandlinger med leverandøren, og ikke minst at de stanser strømleveransen. Dersom det er et beløp i 10 000-kroners klassen ordner du dette med et mikrolån, og betaler det raskt tilbake med de neste lønningene.

Andre typiske situasjoner med et akutt behov for et midlertidig kontanttilskudd er når hvitevarer ryker. Flere dager uten kjøleskap, komfyr eller vaskemaskin kan bli kritisk, Det vil også være mer økonomisk å låne til ny fryser enn å måtte kaste all den dyre maten du har lagret i den.

Så kan det være at du skal hente bilen på verkstedet, og du mangler penger til verkstedregningen. Vi vet alle at bilen ikke kan stående der til du har penger til å betale den med.

Noen ganger er ikke behovet like akutt, men du kan godt trenge litt penger nå enn istedenfor å vente på feriepengene eller tilbakebetaling av skatt. Når du vet pengene kommer, kan det være godt å unne seg litt ekstra allerede nå, som en storbyferie eller en ny tv..

Hvordan søker du mikrolån?

For å ta opp et mikrolån behandles på akkurat den samme måten som for andre lån uten sikkerhet.

For å søke om lån må du oppgi opplysninger om inntekter og utgifter, og samtykke til at det innhentes kredittopplysninger om deg.

En slik søknad sender vi alltid elektronisk i våre dager. Det betyr at du klikker deg inn på bankens nettside. Her fyller du inn de opplysningene det den ber deg om. De vil gjerne også ha siste lønnsslipp og skattemeldingen. Det er derfor en fordel å ha disse klare som pdf-filer eller liknende.

Du klikker på send, og vil da få en bekreftelse på om søknaden er riktig utfylt. En bank som har spesialisert seg på denne typen utlån, vil kunne gi deg svar fort. Kanskje kommer tilbakemeldingen i løpet av samme dag du sender søknaden.

Får du et positivt svar, aksepterer du enkelt ved bekrefte signaturen din elektronisk med BankID. Men ta gjerne og dobbeltsjekk at dette er det lånet du søkte om, og at det har en betalingsplan du er tilfreds med.

Da er det neste steget, som er så få pengene inne på konto, innen nær rekkevidde.

Den eneste forskjellen mellom et mikrolån og andre lån er egentlig at du ikke trenger så høy inntekt for betjene det. Det er dermed en lavterskel kreditt som vil være tilgjengelig for de fleste.

Hvordan får du mikrolån?

Selv om du ikke behøver å ha så høy inntekt, er det ingen snarveier for å få mikrokreditt. Du skal kredittvurderes. Vurderingen er nok ikke like streng, men noen vilkår må du oppfylle.

For det første har mange långivere aldersgrenser. Du må uansett være fylt 18 år for å kunne stifte gjeld, men en del steder krever man at du er 20, 23 eller 25 år før de vurderer en lånesøknad.

Det er også vanlig med et krav om at du må ha en viss botid i Norge. Du behøver ikke å ha statsborgerskap, men må nok kunne vise til noen postadresser i landet du har hatt her i landet de seneste tre årene.

Det er kanskje ikke så viktig med høy inntekt, Det vil imidlertid komme klart fram av bankenes vurdering av deg dersom det er et stort gap mellom den inntekten du har og de utgiftene du må ut med hver måned. I så fall vil du få avslag. Da bør du tenke på andre muligheter.

Det kan også være et hinder for å få et mikrolån dersom du har en samlet gjeldsbyrde som overstiger fem ganger bruttoinntekten din. Det ser heller ikke bra ut hvis du allerede har flere mikrolån eller smålån gående.

Det siste som kan skape problemer for deg, er om du har en betalingsanmerkning. Selv om det er lite du søker, om, vil du normalt få et avslag hvis det dukke en slik. Det vil normalt ville avdekkes etter en kredittsjekk fra banken.

En betalingsanmerkning bør så langt det er mulig betales ut før du søker om et lån. Når den er betalt vil den også slettes fra alle synlige registre.

Styrer du unna de skjærene som er beskrevet over, vil det som regel være ren rutine å få innvilget og utbetalt et mikrolån i løpet av kort tid.

Få tilbud fra flere banker som sikrer deg det best tilbudet

Betingelser på mikrolån

Små lånebeløp, kort nedbetalingstid og relativt høy rente er de vanlige betingelsene på disse lånene. Skjønt det kan variere fra långiver til långiver.

Rente på små lån er så godt som alltid høyere enn på lån på større beløp. Men hvis du føler at du ikke har behov for noe mer enn det du får med et mikrolån, er det likevel ingen grunn til å gå høyere.

Det som gjør at den effektiv renten blir så høy, er gebyrene. Effektiv rente er beregnet av angitt nominell rente, etableringsgebyr og termingebyrer samlet.

En sjekk på långivere som tilbyr mikrolån på 5 000 kroner med nedbetalingstid over 6 måneder viste at renten varierte fra 29,10 % i Bank Norwegian til 341,42 % hos Sparebank 1 Nord-Norge. Ni av 16 banker ville gi en effektiv rente over 100 %. Denne oversikten ble hentet fra finansnæringens egen samleside Finansportalen i mars 2021.

Nå er ikke dette så ille i kroner og øre som det kan virke som. Et mikrolån på 5 000 kroner nedbetalt over 6 måneder til 100 % rente vil ha en lånekostnad på 2 500 kroner. Herunder kan etableringsbegyret utgjøre mer enn halvparten av dette.

Når den månedlige betalingen ligge i overkant av en tusenlapp, er ikke et mikrolån lenger fullt så avskrekkende.

Kort nedbetalingstid er normen for mikrolån. Selve ideen bak mikrolån er at de skal komme inn og avhjelpe et øyeblikkelig problem, og deretter ryddes raskt av veien gjennom å betale tilbake kjapt.

Det er også av hensyn til låntakerne, Det er ingen grunn til å trekke ut en betaling som tross alt ikke utgjør så mye. Mikrolån vil være lite økonomisk hvis du har det gående over tid.

Mikrolån er lån uten sikkerhet

Med sikkerhet tenker vi ofte på pant i bolig. Slike lån er gunstige fordi de har lav rente.

Det ville imidlertid være lite hensiktsmessig å tilby mikrolån med sikkerhet. Til det er omkostningene og bryderiet med å tegne pant for høye.

Selv om det kun er en borettslagsleilighet, vil det påløpe gebyr til både Kartverket for notering av sikkerheten og en kostnad til borettslaget.

Dessuten vil denne prosessen ta tid. Banken må ha utskrift av alle andre heftelser på boligen. Kanskje vil de også ha en ny takst.

Det lønner seg derfor dårlig med et mikrolån med sikkerhet i bolig. Er det derimot snakk om en større opplåning eller refinansiering, vil imidlertid lån med pant i bolig ofte være det beste. Dersom det er mulig å få til.

Alternativer til mikrolån

Dersom du har et kritisk behov som du tenker kan dekkes av et mikrolån, kan det noen ganger være andre løsninger. Vi setter derfor opp en liten sjekkliste du bør krysse av før du søker mikrolån:

 • Er det noe som kan dekkes av en forsikring? Mange er for eksempel ikke klar over hvor mye en innboforsikring egentlig dekker.
 • Er det offentlige refusjonsordninger du kan søke på? Spesielt innen helse er det et virvar av forskjellige støtteordninger som omfatter svært mange behov. Sjekk Helsenorge.no for mer info.
 • Kan du bruke et kredittkort? Det beregnes ikke rente på kredittkortet dersom du betaler tilbake før den den rentefrie perioden går ut etter 30-45 dager.
 • Har du en oppspart buffer? Mange liker å beholde bufferen, og i stedet ta opp lån. Det lønner seg ikke. Sparerenten er høyere enn lånerenten.
 • Trenger du egentlig et større lån? Noen vil helst ta opp minst mulig lån. Det er forståelig, men det er ikke alltid et mikrolån er nok til å løse problemet. Da kan det noen ganger være hensiktsmessig å ta opp lån på et større beløp for å få full kontroll over kostnadene. Les også hva vi skriver lenger ned om refinansiering.

Har du for mange mikrolån?

Mikrolån er akkurat det; et lite lån i nøyaktig det rette øyeblikket. Det skal ikke være behov for flere før du har betalt ned det du har.

Det kan selvfølgelig dukke opp et alarmerende behov for nye kreditter. Problemet er dersom det blir en vane. Dekker du opp det månedlige underskuddet ved å ta opp nye mikrolån er du inne i en ond sirkel.

Tilbakebetalingen av stadig flere lån kommer i tillegg til din vanlige utgifter.

Kanskje burde du nedjustere budsjettet ditt før det kommer dit, eller ta opp et større lån som dekker alle nødvendige behov en gang for alle.

Refinansiering av mikrolån

For mange mikrolån blir forholdsvis dyrt. I tillegg til høye renter påløper det betalingsgebyr for hvert enkelt av dem.

Det kan være en risiko for å miste kontrollen over økonomien din. Mange utbetalinger gjør det vanskeligere å planlegge lønnen som skal strekke til alt.

Blir det for flere mikrolån eller smålån vil det lønne seg å bytte dem ut i ett større. Da kan du oppnå lavere rente i gjennomsnitt, færre gebyrer og bare en innbetaling i måneden. Det er det vi kaller refinansiering.

En refinansiering av mikrolån kan derfor være lønnsomt, og i kritiske situasjoner kan det hjelpe deg å gjenvinne kontrollen over finansene dine.

Men en refinansiering kan også inkludere andre gjeldsposter hvis det er praktisk og lønnsomt. Kretittkortjgeld er typisk et slikt eksempel. Den har normalt høy rente, og kan være vanskelig å bli helt kvitt hvis man har for vane å dra kortet.

Også høyere lån kan det lønne seg å ta med dersom du får god rente på det nye lånet.

Har du mulighet til å stille sikkerhet i bolig, kan du oppnå ekstra gode betingelser på refinansieringen.

Spørsmål og svar om mikrolån

Hva er mikrolån?

Mikrolån er lån på små beløp, og har som oftes kort tilbakebetalingstid. Det brukes noen ganger om smålån, men mikrolån regnes gjerne i det nedre spekteret av disse. Mikrolån er gjerne under 20 000 kroner. Du får svar på søknaden relativt kjept, men du vil aldri fo svar på mikrolån på minuttet.

Når jeg trenger jeg mikrolån?

Mikrolån er best til små midlertidige formål.

Hvor kan jeg få mikrolån?

De fleste banker tilbyr mikrolån. Det er også enkelte finansinstitusjoner som spesialiserer seg kun på mindre lån. Det minste lånet du kan ta opp er normalt 1 000 kroner. Normalt sett vil du ikke få et mikrolån uten kredittsjekk.

Kan jeg søke mer enn ett mikrolån?

Dersom du banken du søker mener du har betalingsevne, er det ikke noen egentlig grense for antall mikrolån du kan få. Det vil imidlertid lønne seg bedre å ta opp et stort lån i stedet for mange små.

I denne artikkelen
 • Hva er mikrolån?
 • Når trenger du et mikrolån?
 • Hvordan søker du mikrolån?
 • Hvordan får du mikrolån?
 • Betingelser på mikrolån
 • Mikrolån er lån uten sikkerhet
 • Alternativer til mikrolån
 • Har du for mange mikrolån?
 • Refinansiering av mikrolån