Minilån - lån fra 5 000 til 50 000 - laveste rente fra 8,4% - desember 2021

Her vil vi se nærmere på ulike karakteristikker på minilån. Herunder hva du bør tenke på når du søker, og ikke minst hvordan du kommer best ut av det økonomisk ved å ta opp et slikt lån.

Oppdatert 7.1.2022

Hvis du kun trenger å låne et lite beløp, er kanskje et minilån det beste for deg. Mange långivere gir lån ned mot 5 000 kroner. Enkelte spesialiserer seg til og med på enda lavere beløp.

Hvis du kun trenger å låne et lite beløp, er kanskje et minilån det beste for deg. Mange långivere gir lån ned mot 5 000 kroner. Enkelte spesialiserer seg til og med på enda lavere beløp.

Velg ønsket lånebeløp:

kr
1 000 kr 150 000 kr
Bank/lånetilbyder
Lånesum
Effektiv rente
Alder
Utbetaling
Minilån - lån fra 5 000 til 50 000 - laveste rente fra 8,4% - desember 2021
Espen Flaa Nilsen | 4. des 2021

Hvor stort er et minilån?

Vi har ikke en presis beløpsavgrensning for minilån. Det er fritt for enhver låneinstitusjon å bruke ordet slik de ønsker. Det er jo også ganske individuelt hva man tenker er et stort og et lite lån.

Det er imidlertid en del banker som tilbyr det de kaller smålån avgrenset opp til 50 000 kroner. Minilån vil normalt befinne seg i det nedre sjiktet av dette. I det følgende vil vi ha lån opp til ca 15 000 i tankene når vi snakker om minilån.

Du som er ute etter lån i denne størrelsesorden, kan altså godt også sjekke ut mikrolån og sms-lån.

Søk minilån her

Dette er et typisk minilån

Det er visse karakteristikker vi gjerne forbinder med et minilån;

 • Det er et lite lån
 • Det tas opp for å dekke et akutt eller nødvendig behov
 • Det er ingen krav til sikkerhet
 • Det har kort nedbetalingstid
 • Det har også relativt høy effektiv rente

At det er et lån på et forholdsvis lavt beløp, ligger i jo navnet. La oss se nærmere på de øvrige punktene.

Når tar du opp et minilån?

Det er mange ganger i løpet av livet du kan ha et sterkt behov for noen tusenlapper ekstra.

Det er gjerne når det er et akutt behov som må oppfylles: Det kan også være når det foreligger et tilbud hvor du faktisk kan spare penger ved å betale i dag framfor å utsette det til du har spart opp pengene.

Noen ting kan ikke utsettes. Har du en vannlekkasje, må rørleggeren fikse det i dag. Går fryseren i stykker. må du ha en ny før maten ødelagt. Hvis bilen plutselig må på verksted, må du betale for å få hentet den ut av verkstedet etterpå.

Forbrukerøkonomene sier at du alltid bør ha en buffer på lønnskontoen i tilfelle slike situasjoner oppstår. Men det er ikke alle som har hatt muligheten til å forberede en slik. Mange har mer enn nok med å dekke de faste utgiftene sine.

Et raskt minilån du betaler ned på en fire-fem måneder vil da kunne redde dagen.

Så er det de gangene du får et tilbud du nærmest ikke kan avslå - nær sagt.

Et typisk eksempel på det er når du ser annonsert en vanvittig billig feriereise i februar. Venter du til nærmere sommeren, vil det bli vanskelig å finne noe tilsvarende. Tar du derimot opp et minilån nå, klarer du også fint å nedbetale det fullt ut før du reiser.

Det kan også være når varemagasinene selger ut sesongvarene sine. Hageutstyr, vintersportsartikler, sommer- og vinterklær går for fantastisk lave priser. I slike situasjoner er det synd at den aktuelle beholdningen i lommeboka gir begrensninger.

Minilån er lån uten sikkerhet opp til 15 000 kr

Noen lån krever sikkerhet, Det vil si pant i hus, hytte, bil eller andre eiendommer eller gjenstander. Lån med sikkerhet har lavere renter enn lån som ikke har det.

For minilån er det imidlertid svært upraktisk å kreve sikkerhet. For lån på lave beløp vil gebyrene og de øvrige kostnadene ved en pantsettelse være uforholdsmessig høye.

Det vil også ta tid å ordne de dokumenter og registreringene i offentlige registre som kreves i forbindelse med pantsettelser. Det forsinker prosessen, og det er uheldig der du trenger et minilån for å dekke et akutt behov.

Nedbetaling av minilån

Minilån kommer inn under reglene om forbrukslån. Det betyr at det kan ha en nedbetalingstid inntil 5 år.

Jo lenger nedbetalingstid, desto mindre behøver du selvfølgelig å betale i måneden. Det er gunstig når du ellers har en presset økonomi. Men samtidig betaler du mye mer totalt når du drøyer tilbakebetalingen maksimalt.

De fleste långivere vil også kreve at det betales raskere enn det. Ideelt bør et minilån tilbakebetales i løpet av 3-4 måneder.

Renter og gebyrer på minilån

Lån på høye beløp vil som regel ha lavere nominell rente enn smålån og minilån. Slik sett koster minilån mer enn et vanlig forbrukslån. På den annen side er det heller ikke økonomisk å låne mer enn du strengt tatt trenger.

Men det som gjør at minilån presenteres noen ganger med en usedvanlig høy effektiv rente, er gebyrene.

Dersom banken tar det samme gebyret for et minilån på 10 000 kroner som et forbrukslån på 100 000 kroner, vil det gi et uforholdsmessig utslag på det minste lånet. Noen ganger kan effektiv rente overstige 100 %.som følge av høy nominell rente, kort tilbakebetalingstid, etableringsgebyr og termingebyrer.

Totalt blir det kanskje likevel ikke så mye. Lånetilbudet vil inkludere en betalingsplan som viser alle kostnadene ved lånet .

På grunnlag av de høye omkostningene vil fi kun anbefale smålån der det virkelig føles nødvendig.

Minilån uten kredittsjekk

Kredittsjekken er en innarbeidet del i bankenes rutiner. I det øyeblikket du sender en lånesøknad, foretas denne automatisk.

Kredittsjekken inkluderer innhenting av opplysninger fra Skattetaten, Folkeregisteret, gjeldsregistrene og kredittopplysningsforetakene.

Her vil de også se om du har betalingsanmerkninger.

Kredittsjekken konkluderer som regel med en kredittscore. Det er denne som avgjør om du kan få lån, hvor mye du eventuelt kan låne og i så fall hvilken rente du blir tilbudt.

Noen tenker kanskje at det ikke burde være nødvendig med kredittsjekk når det er snakk om å låne beskjedne beløp. Bankene vurderer imidlertid sin risiko uansett størrelsen på lånet. De er også pliktige til å legge en forsvarlig vurdering til grunn for alle låneopptak. Det er for å begrense sine egne tap, men også for ikke å sette kundene sine i en vanskelig situasjon med altfor mye gjeld.

En annen sak er at risikovurderingen fra banken er lempeligere når det gjelder minilån. Du trenger tross alt ikke like stor inntekt for å betale ned 5 000 kroner som 500 000 kroner.

Minilån på dagen

Minilån brukes som nevnt ofte til å løse et akutt pengebehov. Da er det gjerne også presserende med rask behandling og utbetaling.

Det behøver da heller ikke ta så lang tid i de fleste låneinstitusjoner. Det er flere forhold som kan påvirker behandlingstiden.

Det mest effektive og også det mest vanlige i dag er å søke lånet direkte på nett. Da slipper man postgang, postsortering og mye av det andre som tidligere har tatt mye tid.

Det du kan gjøre selv er å fylle ut den nettbaserte søknaden så grundig og korrekt som mulig. Da slipper du spørsmål om utfyllende opplysninger

Som nevnt innhenter banken det meste under kredittsjekken, men ha klar lønnsslipper og den siste skattemeldingen til opplasting. Aktuelle inntekter får ikke banken opplyst andre steder. Sørg derfor for å få med ekstrainntekter og også eventuelle offentlige stønader.

En ukomplisert søknad vil ofte gi en tilbakemelding allerede samme dag. Da kan du få et lånetilbud. Det kan du aksepterer på skjermen ved bruk av BankID. Når banken har registrert dette, vil den kunne utbetale pengene.

Minilån eller kredittkort?

Har du et kredittkort, kan det ofte fylle den samme funksjonen som et minilån. Et kredittkort har en ramme du kan trekke på. Den kan være inntil 10 000, 50 000 eller 100 000 kroner. Det er dermed et verktøy som godt kan dekke et presserende kontantbehov.

Kredittkort og minilån har imidlertid ulike fordeler og ulemper. Det bør du må være oppmerksom på..

Dersom du kan betale tilbake kreditten ganske umiddelbart, er kredittkort best. Her er det som regel en rentefri periode på inntil 45 dager.

Dersom du trenger tid på tilbakebetalingen, krever det litt mer ettertanke. Den løpende renten på kredittkort er nemlig ganske høy.

Minilån kommer med en klar betalingsplan, og er dermed mer disiplinerende. På et kredittkort er det nok å betale et minstebeløp per måned. Dersom du bruker kortet jevnlig, vil du ha et kontinuerlig underskudd du belastes renter for.

Som en generell konklusjon er lån bedre enn kredittkort når du skal betale det ned over flere måneder, og du trenger den disiplinen du får med en klar nedbetalingsplan.

Søk minilån her

Hvordan får du beste minilån?

Det er mange steder du kan søke minilån. Vi har også sett at betingelsene vurderes individuelt etter kredittsjekken. Ut fra hvilken kredittscore banken gir deg og hvordan de vurderer deg kan de gi de forskjellige tilbud. Det har også betydning hvor risikovillig banken er.

For å få det beste lånetilbudet må du rett og slett søke flere steder. Først når du har fått en skriftlig tilbakemelding på søknaden til banken, vet du hva slags lån de kan gi deg og hvilken rente de vil beregne på det.

Vi foreslår at du søker minst fem banker for å få noen tilbud å velge mellom. Det er også mulig å bruke en låneformidler til denne oppgaven. Låneformidlerne samarbeider gjerne med flere kredittinstitusjoner, og kan på basis av din søknadsinformasjon få den behandlet av samtlige. Det er kostnadsfritt for deg å benytte en låneformidler, men vedkommende vil få kommisjon dersom du velger et at lånene de formidler.

Å samle minilån

Et minilån i rett tid kan løse en vanskelig situasjon. Det utgjør heller ikke noe stort problem dersom det blir betalt tilbake i løpet av kort tid.

Har du flere minilån, er det imidlertid kostnadskrevende. Som vi har nevnt er det forholdsvis høye renter på disse lånene. Dessuten løper det på termingebyrer på hver innbetaling.

I slike situasjoner vil det nesten alltid lønne seg bedre med ett større lån enn flere små. Du får lavere rente og færre gebyrer. Ofte kan du også velge lengre løpetid, og dermed redusere de månedlige låneutgiftene.

En samling av flere gjeldsposter i ett lån kaller vi refinansiering. Det er mange banker som tilbyr refinansieringslån, både med og uten sikkerhet.

Kan du tilby sikkerhet i bolig eller annen eiendom, vil du få svært god rente. Du vil antakelig kunne spare betydelig også å refinansiere minilånene dine i et lån uten sikkerhet.

Når du først refinansierer bør du samtidig se om du har kredittkortgjeld eller andre forbrukslån som bør være med i refinansieringen. Du kan kalle det for en hovedrengjøring av privatøkonomien din.

Spørsmål og svar om minilån

Hva er minilån?

Minilån er et forbrukslån i det nederste beløps-sjiktet.

Hva er forskjellen på minilån og smålån?

Det er ingen prinsipiell forskjell mellom minilån og smålån. Imidlertid tenker vi gjerne at minilån gjelder enda lavere beløp enn det vi forbinder med smålån. Mens mange låneinstitusjoner setter den øvre grensen for smålån på 50 000 kroner, ligger minilån på rundt 15 000 kroner og nedover.

Hvilke betingelser er det på minilån?

Betingelsene varierer fra långiver til långiver, og fra lån til lån. Generelt kan vi si at minilån gis med kortere nedbetalingstid og høyere rente enn større lån.

Kan jeg søke flere minilån?

Det er ikke noe i veien for å søke flere minilån dersom du har økonomi til det. Men har du et større lånebehov er det mer lønnsomt å søke ett stort framfor flere små lån.

Kan jeg få minilån på dagen?

Lånebehandlingen er effektivisert og du vil få rask tilbakemelding fra de fleste bankene du søker. De vil normalt ikke kunne garantere deg utbetaling av lånet samme dag du søker, men som regel vil det ta få dager fra søknaden er sendt til lånet er utbetalt.

Kan jeg få minilån med betalingsanmerkning?

Nei, du vil få avslag på en søknad om minilån dersom du har en betalingsanmerkning. Generelt anbefales det å få en ordning på det kravet som har ført til anmerkningen før du søker nye lån.

Kan jeg refinansiere minilån?

Ja, du kan søke refinansieringslån med og uten sikkerhet. En refinansiering av minilån, smålån og kredittkortgjeld vil ofte lønne seg økonomisk. Du vil som regel bli tilbudt bedre rente, lengre nedbetalingstid og betale færre gebyrer.

I denne artikkelen
 • Hvor stort er et minilån?
 • Dette er et typisk minilån
 • Når tar du opp et minilån?
 • Minilån er lån uten sikkerhet opp til 15 000 kr
 • Nedbetaling av minilån
 • Renter og gebyrer på minilån
 • Minilån uten kredittsjekk
 • Minilån på dagen
 • Minilån eller kredittkort?
 • Hvordan får du beste minilån?
 • Å samle minilån