Ny renteheving fra Norges Bank

Høyeste rente siden 2008

Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Dette tilsvarer en styringsrente på hele 3,25 prosent. Vi har nå den høyeste renten siden 2008. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache varsler om ny renteheving allerede i juni.

Rentesatser gjeldende fra 5. mai 2023:

  • Styringsrente: 3,25 %
  • D-lånsrente: 4,25 %
  • Reserverente: 2,25 %

Når Norges Bank velger å heve styringsrenten, blir dyrere å låne penger. Renteøkningen vil foruten å påvirke boliglånsrenten også påvirke renten på alt fra forbrukslån,  smålån, sms lån  og til kredittkort vil få høyere rente.

Lønnsoppgjør og svak krone påvirker

Renteheving er Norges Banks sterkeste middel for å få ned inflasjonen. Inflasjonen har flatet ut noe de siste månedene, men ligger fremdeles mye høyere enn Riksbankens mål på 2 prosent. Dette tyder på at tidligere justeringer av renten ikke har gitt ønsket effekt.

Selv om prisøkningen på mat har stagnert noe de siste månedene så spiller et historisk bra lønnsoppgjør i kombinasjon med svak kronekurs inn på Riksbankens beslutning. Faren er nå at et relativt bra lønnsoppgjør på 5,2% blir spist opp av renteøkningen. Vi har også sett en svekkelse av den norske kronen med mer enn 20 prosent mot euro og hele 16 prosent mot dollaren i det siste året.

Trolig ny renteheving i juni

Fortsetter presset i økonomien i kombinasjon med ar kronen er svak, så flagger Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet, med sentralbanksjef Ida Wolden Bache i spissen, for at det kan bli ytterligere en renteheving i juni. Neste rentebeslutning offentliggjøres 22. juni 2023.