Skal du pusse opp på forbrukslån? Unngå disse fallgruvene

Skal du pusse opp huset eller leiligheten på forbrukslån? Unngå disse fallgruvene

Espen Flaa Nilsen | 27. mai 2021

Nordmenn er kjent for å bruke mye penger på oppusing av bolig. Norge er faktisk blant landene i Europa hvor det brukes mest penger på boligoppusing.

Har du en drøm om å pusse opp, kan et forbrukslån være en måte å realisere denne på. Men når du skal pusse opp på forbrukslån er det noen fallgruver du bør passe deg for. I denne artikkelen skal vi derfor se nærmere noen typiske fallgruver knyttet til å pusse opp med et forbrukslån.

I snitt blir det omsatt for 80 milliarder årlig på prosjekter knyttet til oppussing av bolig. Med andre ord er det ingen hemmelig at nordmenn liker å fornye boligen sin. Samtidig ser mange banker og økonomer at stadig flere som tar opp lån for å pusse opp, havner i økonomiske problemer.

Dette knyttes gjerne til at stadig flere søker om lån uten sikkerhet, men ikke har satt seg godt nok inn i hva dette innebærer.

Det er en stor forpliktelse å inngå en låneavtale, men når forbrukslån er relativt enkelt å få innvilget er det mange som ikke leser det i liten skrift.

Dette kan i verste fall føre til personlig konkurs og behov for å selge den nyoppussede boligen, hold derfor tungen rett i munnen og unngå disse fallgruvene når du skal pusse opp.

Legg en plan for hvor mye du trenger

Når du først skal sette i gang en oppussing kan det være lett å la seg rive med. Mange går med en lang liste prosjekter de gjerne skulle gjennomført, men ikke har midler til. Flere går derfor i fellen å søke om et langt høyere forbrukslån enn det de først hadde tenkt, eller øker kredittrammen underveis for å gjennomføre flere prosjekter.

Det er ingen hemmelighet at lån uten sikkerhet er svært kostbart, men om du benytter det korrekt kan det være et fleksibelt og nyttig verktøy.

Du bør derfor utarbeide en nøyaktig oversikt over hvor mye det er nødvendig å låne for å gjennomføre de mest nødvendige oppussingsprosjektene. Unngå fristelsen å takke ja til et større lån, eller låne mer enn det du har planlagt.

Holder du deg til planen vil du ha kontroll på lånebeløpet ditt, blir du revet med kan lånet raskt øke og du kan miste oversikt over lånet ditt.

Bruk pengene på prosjekter som øker boligens verdi

Selv om de aller fleste økonomer anbefaler at man sparer opp midler før man gjennomføre kostbare prosjekter, kan det i utgangspunktet være lønnsomt å låne penger. Det er nemlig en rekke oppusingsprosjekter som kan øke verdien på boligen din, og på denne måten gjøre det verdt å låne pengene.

Oppgradering av våtrom, ventilasjon og andre byggmessige oppgraderinger kan derfor være lønnsomt å gjennomføre selv om du låner pengene.

En kosmetisk oppgradering av hagen, omfattende dekorering eller lignende endringer som ikke er verdiskapende vil telle som rent forbruk av pengene. Det er lite hensiktsmessig å låne penger for å gjennomføre slike oppgraderinger. Om de ikke øker verdien på boligen, eller er strengt nødvendige vil det sjeldent være lurt å låne penger for å gjennomføre dem.

Utarbeid en nedbetalingsplan

Alle lån kommer med en nedbetalingsplan, men om du låner penger uten sikkerhet kan det fort være kostbart å sitte på lånet i flere år. Du bør derfor legge en plan for hvordan du raskest mulig kan bli kvitt lånet igjen.

Ta hensyn til eventuelle ekstra utbetaling som kan benyttes til å betale ned raskere på gjelden. Eksempler på dette kan være feriepenger, tilgodehavende på skatten, utbytter eller lignende.

Desto fortere du klarer betale ned lånet igjen, desto mindre løpetid får rentekostnaden. Du sparer med andre ord penger om du klarer betale ned lånet raskere enn opprinnelig planlagt. Fleksibiliteten blir lite gunstig om du strekker lånet over mange år, og betaler unødvendig mye på lånet ditt. Fordelen med et lån uten sikkerhet er at du kan få det utbetalt raskt, men du bør også etterstrebe å tilbakebetale det tilsvarende raskt.

Gjennomfør en vurdering av egen økonomi

Når du søker om forbrukslån vil du få oppgitt et månedlig beløp for hva lånet kommer til å koste deg. Selv om dette beløpet i utgangspunktet ikke er stort, er det viktig at du gjør en grundig vurdering på hvordan dette vil påvirke din privatøkonomi. Vi anbefaler ikke at man tar opp et lån som gjør at man såvidt går i null hver måned, eller sliter med betalingsevnen.

Da kan man fort havne i betalingsvansker og pådra seg både inkasso og betalingsanmerkninger. Disse vil påføre deg ytterligere økonomiske kostnader og fort føre til en negativ spiral av betalingsproblemer. Sørg derfor alltid for at du har tilstrekkelig betalingsevne og gjør en vurdering på følgende:

  • Hva skjer med avdraget dersom renten går opp?
  • Hvordan betaler du for lånet om inntekten din skulle falle?
  • Kan lånet slåes sammen med annen eksisterende gjeld for å oppnå gunstigere vilkår?
  • Er oppusingen nødvendig på nåværende tidspunkt, eller kan man spare litt mer først?

Tips: Et Omstartslån kan gi deg lån med sikkerhet i bolig selv om du har betalingsanmerkning.

Sammenlign flere tilbud før du takker ja

Når det kommer til forbrukslån vil hver enkelt bank du søker hos gjennomføre en individuell vurdering. For deg som låntaker betyr dette at du kan oppnå svært forskjellige vilkår hos ulike banker. Du bør derfor alltid innhente tilbud fra flere banker før du takker ja til et tilbud. På denne måten sikrer du deg det mest gunstige alternativet og er sikker på at vilkårene for lånet er konkurransedyktige.

Det anbefales derfor at du benytter deg av en låneagent for å utstede lånet ditt på anbud. Da er det bankene som må konkurrere om deg som kunde, fremfor at du må søke hver enkelt bank om lov til å ta opp et lån. Dette resulterer oftest i gunstigere vilkår og lavere effektiv rente.

Spørsmål og svar om lån til oppussing

Kan man bruke forbrukslån til oppussing?

Fordelen med et forbrukslån er at du kan benytte det slik du selv måtte ønske. Du kan derfor helt fritt bruke et forbrukslån til oppussing.

Hvor høy rente får lånet mitt?

Vilkårene for lånet er basert på en individuell vurdering gjort av hver enkelt bank. Du kan derfor oppleve at forskjellige banker gir deg forskjellige tilbud.

Kan jeg søke om forbrukslån med betalingsanmerkninger?

Nei, de færreste banker vil godta en søknad om forbrukslån dersom du har betalingsanmerkninger eller inkassosaker.

Hvordan fungerer en låneagent?

En låneagent er en tredjepart som formidler tilbud på vegne av bankene. For deg som søker lån er det helt gratis å benytte en låneagent, disse får kompensasjon av den banken du ender opp med å velge uten at dette koster deg noe ekstra.

I denne artikkelen
  • Legg en plan for hvor mye du trenger
  • Bruk pengene på prosjekter som øker boligens verdi
  • Utarbeid en nedbetalingsplan
  • Gjennomfør en vurdering av egen økonomi
  • Sammenlign flere tilbud før du takker ja