Forbruksgjelden økte i september

Økt økonomisk sårbarhet

SIFO rapporten Dyrtid under oppseiling viser en økende økonomisk sårbarhet. Hele 95% av husholdene har fått økte levekostnader og mange kompenserer for dette med med å kutte ned på matforbruk, sosiale aktiviteter og med strømsparing.

Rapporten viser også en kraftig økning i bruk av lån  for å løse situasjonen – hele 14% låner for å få endene til å møtes.

Rentebærende forbruksgjeld øker

Samtidig viser de siste tall fra Gjeldsregisteret at forbruksgjelden fortsetter å øke. Totalt økte den med 0,5 milliarder  fra 149,8 til 150,3 milliarder kroner i september.

Det er den rentebærende kredittkortgjelden som øker mest og dette er et tegn på at flere bortprioritere å betale ned fakturaen nå en tidligere. Forfalt kredittkortgjeld økte med 0,4 milliarder og lån uten sikkerhet som forbrukslån og smålån økte med 0,3 milliarder.

Refinansiering – fordeler og ulemper

Hvordan bør man tenke om man har mye forbruksgjeld?

Når renten heves, strømmen blir dyrere samtidig som matvare- og bensinpriser går opp kan det være vanskelig å prioritere. Her er noen tips for hvordan du bør tenke når det kommer til lån uten sikkerhet.

Betal ned rentebærende kredittkort før forbrukslån

Mange nordmenn har kredittkort og bruker kortet til både mat og bensin. Dette kan være lurt så lenge man betale ned fakturaen før rentene begynner å tikke. Går man over den rentefrie perioden så er et kredittkort et veldig dyrt lån – ofte mye dyrere enn et forbrukslån.

Renten på et kredittkort kan ligge på alt fra 17 % opptil 27% på de dyreste. Sammenligner man dette med forbrukslån så ligger renten vanligvis fra 4,90% for de billigste og snittrenten ligger på rundt 11%.

Betal ned de dyreste lånene først

Jo mindre et lån er, dess høyere er ofte renten. Smålån og mikrolån kan ha skyhøye renter. Noen kan ha effektiv renter på opptil 200% da renten settes individuelt på bakgrunn av resultatet på din kredittscore. Jo dårligere kredittscore du har dess dyrere blir ofte renten.

Samle lån – en løsning om du ikke har mulighet å betale ned lån nå

Har du mange lån uten sikkerhet? Se på dine muligheter til å samle disse i et større lån. Er økonomien presset og mulighetene til å betale ned på lånene begrenset? Da kan en smart løsning være å samle lån i et nytt samlingslån.

Å samle mange smålån inn i et større forbrukslån kan ofte gi både bedre oversikt og lavere rente. Har du mange rentebærende kredittkort så kan det være en løsning å samle disse i et større forbrukslån med bedre rente.

Refinansiering – med eller uten sikkerhet

Eier du bolig? Se etter om du har mulighet til å bake inn forbruksgjeld i boliglånet. Selv om renten på boliglån har gått opp så er denne låneformen fremdeles mye billigere enn forbrukslån og lån uten sikkerhet.

Om du ikke eier bolig kan du velge refinansiering uten sikkerhet. Dette er et dyrere alternativ enn å refinansierer med sikkerhet i bolig men kan likevel være et bra alternativ om du har mange smålån og rentebærende kredittkort.

Samle lån i boliglånet

Be om hjelp om du sliter økonomisk

Har du mistet kontrollen over din økonomiske situasjon? Be om hjelp. Ta kontakt med Nav – de kan hjelpe deg med tips om økonomi- og gjeldsrådgivning og vise hvilke grep du kan ta for å få tilbake kontrollen.  Har du problem med å betale regninger – ta kontakt med kreditor og spør om betalingsutsettelse.  Det er viktig at du er åpen og forklarer din situasjon, da først kan du få om den hjelpen du trenger.