Rydd opp i kredittkortgjelden med forbrukslån

Rydd opp i kredittkortgjelden med forbrukslån

Espen Flaa Nilsen | 1. jul 2021

Skal du søke om forbrukslån vil du ha så lav rente som mulig. Lav rente gjør det ikke bare kjappere å innfri lånet, men er også mer kostnadseffektivt. Det kan derfor være fristende å sende inn en søknad hos bankene som reklamerer med den lavest renten, men du har kanskje opplevd at når tilbudet kommer i retur er renten langt høyere? Mange banker markedsfører seg ved å presentere sin aller gunstigste rente, men svært få får faktisk tilbud om denne renten når de søker.

Mange må faktisk nøye seg med et tilbud som ligger hele 3-8% høyere enn den renten som er markedsført med. Så, spørsmålet mange stiller seg er “hvorfor fikk jeg ikke tilbud om den beste renten?” Svaret finner vi ved å ta en titt bak forhenget og se hva bankene tar sine beslutninger basert på. I denne artikkelen skal vi derfor se nærmere på hvordan bankene fastsetter renten når du søker om forbrukslån.

SØK HER

Hvordan banken grupperer deg som søker om lån

Det er ingen hemmelighet at banken låner ut penger med den hensikt å tjene mer penger. Banken er derfor ikke bare opptatt av å låne ut så mye penger som mulig, men gjør også en vurdering på hvor sannsynlig det er at den får pengene sine tilbake. Det vil være lite gunstig for en bank å låne ut penger til kunder som sjeldent eller aldri betaler tilbake lånet. Så hvordan vet bankene hvem de burde låne til og hvem de burde gi avslag på søknaden sin - de innhenter informasjon fra kredittopplysningsbyråene.

Du har kanskje søkt om kredittkort, tegnet nytt mobilabonnement, husalarm eller skiftet strømleverandør? Da har du mest sannsynlig mottatt et brev fra Experian, Bisnode eller Creditsafe med informasjon om at noen har gjennomført en kredittsjekk av deg. Disse byråene samler nemlig inn informasjon om deg fra offentlige registre og utfører en vurdering av disse opplysningene. Blant annet vil inntekter, eksisterende gjeld, næringslivsinteresser og eierskap (boliger, hytter, biler etc) fremkomme i denne oversikten. Dette gir banken en formening om hvor høy risiko det innebærer å låne ut penger til nettopp deg.

Hvordan banken fastsetter renten din

Når du sender inn søknaden om lån til en eller flere banker vil de aller fleste automatisk innhente en kredittsjekk. Deretter vil det bli gjort en individuell vurdering der banken sammenligner resultatet av kredittsjekken og opplysningene du har oppgitt i din søknad. Det er dette som danner grunnlaget for hvilke betingelser og vilkår banken vil stille for å innvilge deg lån.

Det er dette som gjør at banken gjerne markedsfører én rente, men du har fått tilbud om en annen i ditt gjeldsbrev. Grunnen til at banken oftest ikke tilbyr den samme renten til alle sine kunder er faren for mislighold. Dersom banken vurderer det til at du har økt risiko for betalingsproblemer vil det utgjøre en større risiko for banken.

Din kredittscore påvirker renten din

Dersom banken skulle gjort en omfattende vurdering av hver eneste søknad ville det vært et svært omfattende og tidkrevende arbeid. Det banker gjør i stedet er å innhente en kredittvurdering fra et kredittopplysningsbyrå. Denne rangerer din kredittverdighet på en forhåndsbestemt skala som gjør det lett for bankene å få en formening om din økonomiske situasjon. Den mest anvendte rangeringen benyttet i Norge er utarbeidet av Experian og ser ut som følgnende:

(734-1000) “Svært lav risiko”

Anbefales at kunden blir godkjent.

(550-733) “lav risiko”

Anbefales at kunden blir godkjent.

(443-549) “medium risiko”

Anbefales at kunden godkjennes, men det bør gjennomføres en manuell vurdering av opplysninger.

(310-442) “høy risiko”

Fare for mislighold, ytterligere manuell sjekk av kunden anbefales.

(1-309) “Veldig høy risiko”

Anbefales avslag, høy fare for mislighold.

Systemet fungerer på den måten at alle med en kreditthistorikk i Norge vil være rangert i henhold til en av de fem betegnelsene. I snitt ligger de aller fleste nordmenn på midten av skalaen mellom “medium risiko” og “lav risiko.” Det er verdt å merke seg at en svært liten gruppe oppfyller kravene for den høyeste kredittscoren og disse inkluderer stort sett personer uten gjeld, med en aktiv formue.

Det er flere ting du kan gjøre for å påvirke din kredittscore

Du kan påvirke din egen kredittscore

Mange banker benytter seg av maskinell søknadsprosess. I praksis betyr dette at en maskin innhenter din kredittvurdering og leser resultatet. Om du befinner deg i de to øverste gruppene vil søknaden stort sett automatisk godkjennes, men befinner du deg i den midterste vil den bli sendt videre for manuell vurdering. Har du betalingsanmerkninger eller befinner deg i de to laveste gruppene vil søknaden mest sannsynlig bli avslått automatisk.

Heldigvis er ikke disse gruppene satt i stein og du kan gjøre en rekke grep for å påvirke din egen kredittscore i positiv retning. Vi skal derfor se litt nærmere på noen enkle tiltak du kan iverksette for å øke sannsynligheten for gunstige vilkår hos banken.

Høyere inntekter

Den første måten du kan påvirke din egen kreditt score er ved å øke inntektene dine. Du kan forsøke å øke din nåværende inntekt ved å forhandle om lønn, ta ekstravakter, eller finne en bedre betalt jobb. Et annet alternativ er å finne seg en ekstra inntekt gjennom deltidsjobb, passiv inntekt eller lignende.

Lavere utgifter

Skulle det være vanskelig å øke inntektene dine kan lavere utgifter være et alternativ. Det er nemlig forskjellen mellom inntekt og utgifter som påvirker din kreditt score. Skulle du ønske å oppnå lavere utgifter kan det være lurt å benytte et budsjett. Dette sikrer deg god kontroll på utgiftene og du kan raskt oppdage, samt kvitte deg med unødvendige kostnader.

Gjeld

Den tredje måten du kan påvirke din kreditt score på er ved å senke belåningsgraden din. Dette gjør du ved å innfri eksisterende lån, betale ned kredittkort og lignende. Spesielt handlekontoer, nedbetalingsavtaler og lignende har en negativ effekt på kredittscoren din.

Sammenlign lån på riktig grunnlag Nominell VS Effektiv rente

Når du søker om lån er det viktig å finne det beste alternativet. Da er det viktig at vi sammenligner lån på riktig grunnlag og her er det mange som gjør feil. Om du inngår et lån på feil vilkår kan det fort bli unødvendig dyrt og du blir nødt til å betale mer enn det som egentlig er nødvendig. Her kommer forskjellen på nominell og effektiv rente inn i bildet.

Nominell rente er den grunnleggende renten som banken krever for å låne ut pengene sine. Dette er enkelt og greit gevinsten som banken har på å låne ut pengene til deg som låntaker. Effektiv rente på den andre hånd er hva lånet ditt faktisk kommer til å koste deg. Dette er omkostninger inkludert nominell rente, termingebyrer og etableringsgebyrer. Derfor er det viktig å benytte effektiv rente når du skal finne det gunstigste alternativet.

Ikke la deg lure av kreative banker

Noen banker er kreative i måten de presenterer et lånetilbud på. Spesielt har vi sett tegn til at banker har presentert et lån med rente pr. måned istedenfor å benytte årlig rente. Dette gjør at lånet fremstår langt gunstigere enn det egentlig er, du kan derfor raskt trå feil og ende opp med et lån som er langt dyrere enn det du hadde sett for deg.

For å være sikker på at du unngår noen ubehagelige opplevelser med uforutsette kostnader er det viktig at du setter deg godt inn i vilkårene som er lagt frem i gjeldsbrevet du skal signere. Dersom banken legger frem månedlig rente må du derfor multiplisere dette med 12 for å få den faktiske renten på lånet ditt. Skulle du være uheldig å signere et gjeldsbrev hvor månedlig rente er benyttet har du muligheten til å benytte angreretten på finansielle tjenester. Vi anbefaler derfor at du tar deg tid til å innhente tilbud fra flere aktører og setter deg godt inn i de forskjellige tilbudene før du velger hvilken bank du ønsker ta et lån i. Dette sikrer deg som låntaker det gunstigste lånet.

SØK HER
I denne artikkelen
  • Hvordan banken grupperer deg som søker om lån
  • Hvordan banken fastsetter renten din
  • Din kredittscore påvirker renten din
  • Du kan påvirke din egen kredittscore
  • Høyere inntekter
  • Lavere utgifter
  • Gjeld
  • Sammenlign lån på riktig grunnlag Nominell VS Effektiv rente
  • Ikke la deg lure av kreative banker