Streiken er avblåst – dette stred partene om

Oppdatering: Streiken er avblåst – partene kom til enighet

Streiken er avsluttet og alle YS og LO medlemmer får 7,5 kroner i timen, de lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke. LO Leder Peggy Hessen Følsvik sier i en pressemelding at resultatet er mye bedre enn det tilbudet vi fikk fra NHO under meklingen. Det er et historisk godt resultat, og viser nytten av å stå sammen og å stå på krava sier Hessen Følsvik

Streik – Hvorfor og hva krever partene

Årets lønnsoppgjør er i gang, og vårens første streik er et faktum. Nå er det LO og YS som har forhandlet med NHO på vegne av sine medlemmer. LO og YS krever at arbeidstakerne skal få økt kjøpekraft og at de med lavest lønn skal få et løft. De vil ha reallønnsvekst, mens NHO, som representerer arbeidsgiverne, mener at de dårlige økonomiske tidene ikke er det riktige bakteppet for stor lønnsvekst. Det betyr at rundt 25 000 LO- og YS-medlemmer er tatt ut i streik.

Høy prisvekst spiser opp lønnsveksten

Vi er inne i en tid der alt blir dyrere. Det gjelder både drivstoff, mat og rentene på lånene våre. For de fleste har prisveksten vært høyere enn lønnsveksten, og dermed reduseres andelen av verdiskapningen kraftig.
Nå har vi i tillegg blitt varslet om dårlig kronekurs, som gir dyrere ferie og nye renteøkninger utover året. Veldig mange har valgt å ty til både kredittkort og forbrukslån for å få økonomien til å gå rundt, spesielt når det kommer til større utgifter. Sommerferien er også rett rundt hjørnet og mange velger å låne penger til ferien.

Streik i privat sektor

LO og YS representerer store deler av den private sektoren i det norske næringslivet. Det betyr at det i første omgang er tatt ut 25 000 arbeidstakere i streik. Dette rammer alt fra levering av drikkevarer til butikker og restauranter til IKEA, elektrikere og ferjetrafikk.

Det er varslet at streiken trappes opp fredag den 22. april. Da vil det totalt være 38 500 yrkesaktive personer i streik.

LO og YS sier at ansvaret for streiken helt og holdent ligger på NHO, som ikke var villige til å øke kjøpekraften til arbeidstakerne. De velger, som allerede nevnt, å bruke de dårlige økonomiske tidene som argument for et lavt oppgjør. Dette rimer imidlertid ikke helt med at topplederne har innvilget seg store tillegg i lønn og gode bonusordninger. Dette faller naturlig nok ikke helt i god jord blant de som tross alt er med på å skape verdiene. De ansatte mener at de også har krav på sin del av det høye overskuddet de fleste norske bedriftene tross alt kan vise til.

Slik rammes du og jeg

Vinmonopolet er ikke i streik, men det er Vectura som er en av hovedleverandørene til polet. Er du glad i is, blir du nok mindre glad over at Diplom-Is er tatt ut i streik. Det samme gjelder Nidar og Ringnes, noe som får folk til å frykte butikkhyller tomme for øl. Kollektiv- og ferjetrafikken rammes også, og det samme gjør IKEA, mens bøndene vil merke at Felleskjøpet må stenge på grunn av streik.

Dette er med andre ord en streik som rammer bredt. De dårlige økonomiske tidene og skjevdelingen mellom ledere og ansatte har bidratt til stor streikevilje, og bare tiden vil vise om de streikende får den lønnsøkningen de krever.