Styringsrenten forblir uendret på 2,75 prosent

Ingen renteheving i januar

Norges Banks komité vedtok enstemmig å holde renten på 2,75 prosent idag. Etter 5 rentehevinger på rad, med 3 doble rentehevinger, forblir styringsrenten uendret denne gangen. Pengepolitikken har hatt en innstrammende effekt på økonomien noe som kan påvirke en mer gradvis rentesetting videre.

Effekten av tidligere rentejusteringer

Under 2022 har Norges Banks Komité jobbet målrettet med å redusere og stabilisere inflasjonen i Norge med høyere styringsrenter. Høyere prisvekster tilsier raskere renteoppganger for å motvirke høy inflasjon. Styringsrenten har i løpet av siste året blitt satt opp fra 0 – 2.75 prosent, og effekten har virket innstrammende på norsk økonomi. Prognosene var satt til rundt 3 prosent rente for slutten av året, men sluttet i desember på 2,75 prosent.

Ny rentehøyning i mars?

Komiteen vurderer behovet av en ny høyning i mars, med prognoser på en økning fra 2,25 til 3 prosent. Om rentehøyningen blir aktuell avhenger av hvilken retning den økonomiske utviklingen tar. Prognosene er mer usikre enn normalt.

Videre prognoser?

Om det blir en ny renteøkning i mars avhenger av om inflasjonen forblir høy eller begynner å avta og om prisveksten begynner å stagnere eller fortsetter øke. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier at «renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Mest sannsynlig hever vi renten i mars».

Styringsrenten et viktig virkemiddel

Styringsrenten er et viktig virkemiddel for Norges bank til å stabilisere den norske økonomien. Styringsrenten blir fastsatt åtte ganger i året. Når styringsrenten høyes, påvirker det også renter på alle låneformer bankene tilbyr og det blir dyrere å låne og vanskeligere å få lav rente på sitt lån.