Styringsrenten heves med 0,25 prosent

Høye renter fremover

Til tross for en dempet inflasjon i februar på 6,3 prosent fra rundt 7 prosent i januar, er inflasjonen og prisveksten fremdeles langt over målet på 2 prosent. Renten er et av Norges Banks viktigste virkemiddel til å få ned prisveksten. Selv om prisveksten ble lavere enn forventet  i februar, og flere håpet på et vendepunkt i økonomien, ser prognosene dystre ut i den nærmeste framtid, og vi må regne med høye renter en god stund fremover.

Mange nordmenn har store boliglån og en renteøkning påvirker manges privatøkonomi negativt. Lånerenten er den viktigste faktoren når det kommer til hva lånet koster deg, dette gjelder først og fremst boliglån, men styringsrenten påvirker også lån uten sikkerhet som forbrukslån og kreditt lån.  

Flere rentehevinger i vente

Allerede nå varsler Norges Bank det for nye rentehevinger i både mai og juni. Det er ca. 0,5 prosent høyere enn rentehevingen som var signalisert i desember 2022. Komiteen vurderer at det er behov for flere renteøkninger framover, for å dempe inflasjonen.

Lønnsveksten høyere enn forventet

Lønnsveksten blir på rundt 5 prosent, noe som er høyere enn tidligere forventet. Økt lønnsvekst kan bidra til en økt prisvekst. Det kan også kreve at Norges Bank må heve renten mer enn forventet, for å motvirke og få ned inflasjonen tilbake mot målet som ligger på 2 prosent.

Hvordan ser prognosene ut videre?

Ifølge prognoser hos Norge Bank, kan styringsrenten ligge på rundt 3,5 prosent mot slutten av 2024. Prognosene kan påvirkes av viktige faktorer som hvor sterk eller svak kronen, hvor dempet inflasjonen er og hvordan lønnsveksten ser ut. Hvis kronen svekkes ytterligere, eller om inflasjonen ikke dempes som forventet, kan det kreve behovet for en høyere styringsrente enn antatt.