Telenor: - Ikke forhandlinger, bare samtaler

- Sammenslåing hadde vært en interessant mulighet. Jeg understreker at det ikke er ført forhandlinger, bare samtaler om vidtgående og mindre vidtgående samarbeidsformer, sier Telenor-sjef Tormod Hermansen til NRK Dagsrevyen.

- Når samtalene på eierplan er stanset, er det opp til oss å eventuelt videreføre dialogen med Telia, sier Telenors pressetalsmann, Dag Melgaard, til NTB.

- Spørsmålet er om vi kan finne samarbeidsformer som ikke innebærer endringer i eierskapet, sier han.

Melgaard legger til at fordelene som Telenor kan oppnå ved videre samtaler, ikke kan sammenlignes med de fordeler en fusjon vile gitt.

Telenor og Telia ville blitt svært store i nordisk sammenheng med en samlet verdi på 100 milliarder kroner. Fra ledende hold i Telenor ellers er det også blitt sagt at fusjonsplanene ville vært en historisk sjanse for selskapet.

Men om fusjonen hadde blitt et faktum, ville de to selskapene fortsatt bare vært smågutter blant de store verdensaktørene på markedet.

NTB