Mandag 25. oktober 2021 klokka 11.04

Politihuset i Oslo, Viggo Kristiansen

«Jan Helge er full»

Publisert
Sist oppdatert

Et avhør fra 14. juli i 2000 blir tatt fram igjen. Her vises det til at Kristiansen selv, i sitt andre avhør, uoppfordret fortalte at det er noe han hadde glemt om den 19. mai. Han hadde møtt et vitne som sa at han hadde sett Kristiansen og Andersen ved bommen til Baneheia samme dag.

Kristiansen begynte ifølge avhørsreferatet å tenke på dette etterpå, og snakket med Andersen. Han hadde trodd det var dagen før, men at det må ha vært 19. mai likevel.

Kristiansen har tidligere forklart at han ikke traff Andersen torsdag 18. mai, noe han gjentok også i det nye avhøret. Han blir konfrontert med hvordan han kunne ta feil av dagene.

«Han svarer at man spørre noen andre, han husker ikke, det er 21 år siden».


Avhører sier at det er omtalt som påfallende at ingen av dem virket som de ville vedkjenne å ha vært forbi bommen ved Baneheia. Dette avviser Kristiansen, som gjentar at han ikke har noe å skjule.

Det henvises til et avhør av Andersen, hvor han forklarer at Kristiansen var nervøs og fikk panikk da politiet hadde begynt å spørre folk om ham i avhør. Dette avviser Kristiansen.

Han får så opplest utdrag fra tidligere avhør. Der kommer det fram at han og Andersen blant annet skal ha lurt på hva slags biologiske spor politiet hadde funnet. Da de leste i avisa at det var hårstrå, snakket de ifølge avhøret mye om hvordan dette kunne kommet dit ved at det festet seg på et dyr eller en fugl, eller med vinden. De snakket også om at politiet kunne fabrikkert bevis.

Det samme har Andersen forklart i avhør tre dager seinere. Kristiansen blir konfrontert med hvorfor de hadde diskutert dette.

«Siktede sier «hvem drev ikke og spekulerte den tida der?». Det at politiet fabrikkerte bevis, sier siktede, er med tanke at Kristiansand har stor skyld i at han har sittet i fengsel i 21 år»


Politiet refererer til Kristiansen som «siktede».

Det påpekes at dette er et avhør fra før han ble dømt. Kristiansen svarer: «hvem drev ikke med spekulasjoner.»

Avhøreren konfronterer igjen Kristiansen med at de to har forklart seg likt om dette med hårstrå. Begge var på tidspunktet pågrepet, selv om avhørene skjedde med tre dagers mellomrom.

«Siktede svarer at hvorfor Jan Helge kom med samme forklaring som siktede, er det Jan Helge som må svare for. Siktede vet ikke hvorfor han har sagt det samme tre dager etter at siktede har forklart det, etter siktede var avhørt», heter det i notatet fra avhøret.

Kripos saumfarte åstedet tidlig på sommeren i 2000. Foto: Lise Åserud / NTB
Kripos saumfarte åstedet tidlig på sommeren i 2000. Foto: Lise Åserud / NTB Vis mer

Andersen har også forklart i avhør at de to skal ha diskutert en pose som ble funnet i Baneheia. Ifølge Andersens avhør fra september 2000 begynte de å snakke om posen da det ble kjent at politiet hadde «fått DNA».

Andersen har i avhør noen dager seinere forklart at det var Kristiansen som tok opp temaet, og at de skulle si at de hadde tatt på posen i butikken hvis det ble funnet fingeravtrykk.

«Siktede sier at de ikke diskuterte fingeravtrykk, det var noe Jan Helge nevnte i avhør tre dager etter siktede selv ble avhørt. At de har diskutert posen kan han ikke erindre. Siktede ber om å bli forelagt det som er riktig og at avhører ikke prøver å lure ham», noterer politiet.

Kristiansen legger til at han ikke husker samtalen om posen i det hele tatt.

Avhøreren fortsetter med å lese opp fra et tidligere avhør av Kristiansen, gjort 21. september i 2000. Der er Kristiansen sitert på at han fikk en uggen følelse etter ransakingen politiet gjorde hos ham i forbindelse med «kikkersaken». Det er også notert at han ikke skjønte hvorfor det ble beslaglagt en kniv.

«Siktede sier at avhører fisker etter opplysninger som foreligger i saken og som hun ikke gidder å foreholde siktede. At avhører ber om en fri uttalelse når det allerede står på papir, og han kanskje erindrer noe annet, så blir det to forskjellige forklaringer dersom han uttaler seg nå, og da blir det tolket som løgn. Han ønsker å holde seg til fakta og ikke begynne å spekulere. Da beveger man seg på tynn is», sier han ifølge avhørsnotatet.

Dagbladet 24. mai 2000, før pågripelsene. Den omtalte mannen ble avhørt som vitne.
Dagbladet 24. mai 2000, før pågripelsene. Den omtalte mannen ble avhørt som vitne. Vis mer

Avhører svarer at tanken med spørsmålet er om han har noen formening rundt hvordan det påvirket ham.

«Siktede sier «så det er ikke for å lokke meg i ei felle?»

Avhører svarer «nei», skriver politiet videre.

Han blir seinere i avhøret konfrontert med at han på et tidspunkt sluttet å la seg avhøre. Om det sier Kristiansen at det var fordi politiet lurte ham ved å si at det var funnet DNA i form av sæd fra ham på åstedet. Dette ble også blåst ut i media. Han visste det ikke kunne stemme, siden han aldri hadde vært der.

«Han forstod at han ble forsøkt lurt opp i stry, og derfor nektet han etter hvert å samarbeide med politiet».


Kristiansen legger til at politiet prøvde å lure ham i ei felle og få en falsk tilståelse.

Viggo Kristiansen fotografert på Ila i 2008. Foto: Eivind Pedersen
Viggo Kristiansen fotografert på Ila i 2008. Foto: Eivind Pedersen Vis mer

Avhøret vender nok en gang tilbake til Andersens forklaring den 24. september i 2000:

«Siktede (Andersen) forklarte videre at han og Viggo ble enige om at de skulle gi hverandre alibi hvis politiet spurte hvor de hadde vært. De skulle si at siktede kom hjem til Viggo etter løpeturen – og at siktede kom klokka 19.30», står det i avhøret fra 2000.

I Kristiansens avhør tre dager seinere, avviser han dette som løgn. Nå blir han igjen konfrontert med spørsmål om dette.

«Siktede spør hvorfor han skulle ha gjort det når han ikke var i Baneheia og ikke deltok i gjerningen. Han trenger ikke noe alibi, han var hjemme».


1. til 6. august sommeren drapene skjedde, dro Andersen og Kristiansen til Danmark sammen. I avhøret forteller Kristiansen at han husker lite fra turen på grunn av at det ble drukket store mengder alkohol. Han husker ikke hvem som tok initiativ til turen. Kristiansen blir spurt om Andersen pleide å feste sammen med ham også ellers, men dette blir avvist. Han ønsker ikke å navngi noen av dem, utover at det var folk fra Eg. Politiet reagerer på at dette.

Ifølge politiets innledende etterforskning satt Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen her og observerte de to jentene kort tid før drapene.
Ifølge politiets innledende etterforskning satt Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen her og observerte de to jentene kort tid før drapene. Vis mer

«Siktede svarer at avhører har lest saksdokumentene om hvem han har nevnt. Siktede hentyder at avhører ønsker å skape en liten situasjon. Siktede spør om avhører vet hvilke navn han har nevnt. Siktede fikk spørsmålet tilbake og sa at «så dum er jeg faen ikke»», står det i avhørsdokumentene.

Kristensen beklager så, og sier han kan ikke huske hvilke navn det er snakk om.

Temaet festing og alkohol fortsetter å være tema. Politiet forteller at det ble funnet en lapp under ransaking hos ham i 2000. Da ble det funnet en lapp hvor det stod «Jan Helge er full, full, full og full.»

Kristiansen spør hvor lappen ble funnet, og får til svar at teksten stod på en brosjyre. Kristiansen avviser at den er vesentlig, og at beslaget og hvor det er funnet ikke er vesentlig. Avhøreren spør da om Kristiansen kan fortelle hva han mener med teksten. Han svarer «gudene vet» og at han ikke har peiling på hvilken hendelse det siktes til.

På spørsmål om det var uvanlig at Andersen var full, siden det ble skrevet ned, sier Kristiansen at så vidt han kan huske, var det ikke uvanlig.

Nok en gang går politiet tilbake til vennskapet mellom Kristiansen og Andersen. Kristiansen spørres blant annet om han ikke har lurt på hvorfor Andersen har skyldt på ham i Baneheia-saken.

«Siktede svarer nei. spørsmål om han ikke i det hele tatt har vært nysgjerrig det, svarer siktede nei. Han går ikke rundt og tenker hvorfor Jan Helge har gjort dette, siktede har nok med seg og sitt og å bevise sin egen sak».


Kristiansen blir så spurt om det er noe Andersen har gjort som ville svekket troverdigheten hans. Ifølge politiets notater smiler Kristiansen da han får spørsmålet.

«Siktede blir spurt om hva som er grunnen til at han smiler. Siktede svarer at det blir feil av ham å skulle ramse opp rykter i tilfelle det gikk rykter. Siktede sier at det går et rykte om at Jan Helge har blitt beskyldt for å ha utført seksuelt overgrep mot ei jente, skriver politiet.

Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen skal ha tilbrakt mye tid i Baneheia, blant annet i denne hulen. Foto: Ørn E. Borgen / SCANPIX
Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen skal ha tilbrakt mye tid i Baneheia, blant annet i denne hulen. Foto: Ørn E. Borgen / SCANPIX Vis mer

Han vet ikke hvordan ryktet oppstod, eventuelt omfang av det som hevdes å ha skjedd og vil ikke fortelle hvem han har hørt det fra. Han forteller også om et annet overgrepsrykte om Andersen, men understreker nok at gang at det gikk mye rykter - også om ham selv.

TV 2 har tidligere avslørt at Andersen i 2009 ble anmeldt for en voldtekt som skal ha skjedd før Baneheia-drapene. Saken ble henlagt, men kvinnen fikk voldsoffererstatning. Andersen har nektet for anklagene.

I likhet med i avhøret av Andersen, tar politiet opp den tidligere omtalte pakten mellom Andersen og Kristiansen. Kristiansen avviser pakten.

«Siktede sier han ikke kan huske at de har snakket om dette i det hele tatt. Han kan ikke huske at de har snakket om noen pakt. Jeg husker ikke at det en gang ble sagt og har aldri praktisert noe liknende», står det i avhørsnotatet.

Kristiansen påpeker samtidig at han ikke har hatt interesse av å uttale seg om rykter.

- Man ser jo hva slags suppe jeg sitter i, sier Kristiansen og viser til hva rykter kan føre til.

Politiet går over til å spørre hva slags motiv Andersen kunne ha for å trekke Kristiansen inn i Baneheia-saken.

- Mindre straff, billigere unna, offerstatus, svarer Kristiansen om hva han tenker i dag.

Viggo Kristiansen ble løslatt i fjor. Det er riksadvokaten som skal avgjøre om Viggo Kristiansen skal tiltales på nytt, eller om påtalemyndigheten skal samtykke i en frifinnende dom. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
Viggo Kristiansen ble løslatt i fjor. Det er riksadvokaten som skal avgjøre om Viggo Kristiansen skal tiltales på nytt, eller om påtalemyndigheten skal samtykke i en frifinnende dom. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer

Etter en oppsummering av avhøret så langt, går politiet over til å spørre om kniver og hvilken tilgang de to hadde til dette. Kristiansen forteller at de blant annet kjøpte like kniver på et militærutsalg på Kjevik, men at de også hadde flere.

«På spørsmål om hvordan kniven kjøpt på Kjevik så ut, svarer siktede at han tror den var grønn. Den kunne likne på «den morakniven», bare med grønt og litt tjukkere skaft», noterer politiet.

Han får så spørsmål om han har noen tanker om hvor Andersen fikk kniv fra dagen drapene skjedde.

«Siktede spør om han skal begynne å lage alternative teorier, noe han synes er skummelt».


«Siktede spør om han skal begynne å lage alternative teorier, noe han synes er skummelt».

På spørsmål om kniver er noe Kristiansen og Andersen diskuterte, svarer han nei.

Kristiansen blir så vist bilder av 16 forskjellige kniver, to leatherman og en sykkelwire mens han blir spurt om han kjenner igjen disse, hvor de eventuelt stammer fra og andre opplysninger. Noen av dem drar han kjensel på, andre ikke.

Det blir også kjent at en av knivene er funnet i Baneheia nylig, og nettopp er levert inn til politiet.

Avhøret avsluttes klokka 19.19.

Dette er det andre avhøret av Viggo Kristiansen. Les det tredje her:

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer