POPULÆR SERIE: Helt siden starten har «Luksusfellen» i Norge - i visse tilfeller - identifisert barn. Programmet er inne i sin syttende sesong denne høsten. Foto: Rune Bendiksen / TV3
POPULÆR SERIE: Helt siden starten har «Luksusfellen» i Norge - i visse tilfeller - identifisert barn. Programmet er inne i sin syttende sesong denne høsten. Foto: Rune Bendiksen / TV3Vis mer

«Luksusfellen»:

Advarer mot eksponering av i barn «Luksusfellen»: - Har ikke mulighet til å forstå hva det dreier seg om

Svenske «Luksusfellen» tar totalavstand fra å vise barn. I Norge har man gjort det motsatte i visse tilfeller.

(Dagbladet): - Vi vet alle hvor nådeløse barn kan være. Om de eksponerte barna så har vært med aktivt eller passivt, kan det være utgangspunkt for mobbing, sier den anerkjente barnepsykologen Willy-Tore Mørch til Dagbladet.

«Luksusfellen» er nok en gang tilbake på skjermen, i sin 17. sesong, for å hjelpe økonomisk ugunstige nordmenn.

Selv om programmet og deres eksperter hylles av befolkningen, har det ikke gått upåaktet hen at det finnes etiske utfordringer tilknyttet det å vise folk på sitt mest sårbare.

- «Negativ» sammenheng

Helt siden starten har «Luksusfellen» i Norge - i visse tilfeller - identifisert barn. «Luksusfellen» produseres også i Sverige, men i motsetning til den norske versjonen opplyser svenskene at de har tatt totalavstand fra identifisering av barn.

- Det kan ha skjedd i tidligere sesonger, men nå er vi inne i sesong 23, og jeg kan bare komme på enkelttilfeller for veldig lenge siden. Om de vises i programmet er det bare ryggen som kommer på tv. Eventuelle barnebilder blir sensurert, forklarer Susanne Nylén, pressesjef i svenske MTG.

Flere fagpersoner som Dagbladet har vært i kontakt med advarer generelt mot eksponering av barn på tv - også i «Luksusfellen».

- Man vet at man blir veldig sterkt eksponert gjennom fjernsynet, og selv om formålet er å hjelpe folk, blir man i dette tilfellet vist fram i en «negativ» sammenheng, sier etikkekspert Gunnar Bodahl-Johansen til Dagbladet.

Barnepsykolog Mørch stiller seg også svært kritisk til at norske MTG, selv om det bare er i visse tilfeller, har valgt å identifisere barn i serien.

Han mener hovedsakelig at barn ikke bør eksponeres på TV og i medier i det hele tatt, men lar seg opprøre spesielt i denne sammenheng, hvor fokuset bør ligge på foreldrene.

Går mot deltakernes ønsker

- Det finnes mange eksempler på barn som har blitt trukket inn i voksenprogrammer, som har fått problemer i ettertid. De har for eksempel blitt innadvendte, mobbet eller deprimerte.

- Hvis foreldres aktiviteter eller prestasjoner ligger til grunn for eksponering av barna, er det nesten enda verre. De har ikke mulighet til å forstå hva det dreier seg om, og de kan heller ikke si fra om de ønsker å samtykke eller ikke, fortsetter Mørch.

Susanne Nylén forteller at de noen ganger må gå mot deltakernes egne ønsker, grunnet produksjonens egne retningslinjer. Hun peker på at det ligger en rekke etiske vurderinger til grunn når det kommer til avgjørelsen om å ikke identifisere deltakernes barn.

STRØMPETRØBBEL: Ikke alt gikk etter planen da «Luksusfellen»-Cecilie skulle smette kjapt over et piggtrådgjerde for å spille inn en oppsummeringsscene. Video: TV3 Vis mer Vis mer

- Det er foreldrene som har satt familien i en økonomisk knipe og vi snakker med de medvirkende som har barn om konsekvensene for hvordan barna påvirkes rent økonomisk. Vi anser det slik at barna ikke trenger å vises fram i denne sammenhengen, sier hun.

- Opp til hver enkelt

Pressesjefen understreker at det er opp til hver enkelt produksjon hvordan man stiller seg til spørsmål om eksponering, men at de neppe kommer til å snu i framtida.

- Hvilket valg man gjør, er opp til hver enkelt produksjon. Vi står fast ved vårt standpunkt om å ikke vise barn så langt det lar seg gjøre, sier hun.

De gangene norske «Luksusfellen» har barn med i programmet, er det blant annet for å gi et «fullstendig bilde av situasjonen til deltakerne, og man forstår lettere problemene de står overfor». Det forklarer pressesjef i norske MTG TV, Line Vee Hanum, som understreker at de er blitt enda mer restriktive med tanke på eksponering av barn de siste åra.

- Barn er med i «Luksusfellen» kun unntaksvis, og da som regel i form av bilder bakfra eller babybilder, som ikke kan brukes til identifisering, i tre til fem sekunder. Barn er aldri deltakere i programmet i den forstand at de blir intervjuet.

- Seinest i fjor ble blant annet et lite barn fullt eksponert i en av episodene?

- Når vi snakker om at barn medvirker i episodene er det stort sett i form av innklippsbilder og familiebilder fra ferier og liknende, og dette gjelder hovedsakelig babyer eller småbarn - som er for små til å oppleve reaksjoner på et tv-program - og ikke skolebarn, sier Hanum.

Får hjelp av psykolog

Hun forklarer videre at produksjonen er opptatt av å framstille deltakerne som «hele mennesker», og det at man har familie kan gjerne bidra til å forstå hvorfor man har kommet i økonomisk uføre.

- Uansett er vi særdeles forsiktige når det er barn inne i bildet, vi er nøye med språkbruken og jobber vi tett med psykolog som gir oss råd på dette området.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik er daglig leder i Barnevakten, en organisasjon som gir råd om barn og medier. Overfor Dagbladet forklarer han at det er særs viktig å ha barnas beste i fokus når man gjør en vurdering i forhold til identifisering eller ei.

- Man må gjøre en del vurderinger eksempelvis i forhold til alder på barnet og hvilken situasjon barnet kan settes i ved eventuell eksponering. Hvis identifisering kan sette barnet i en pinlig eller uheldig situasjon, skal man ta hensyn til dette, sier han.

Psykolog Hedvig Montgomery, som i årevis har jobbet med uttak og oppfølging av deltakere til ulike TV-produksjonen, deriblant «Luksusfellen», forklarer at dette er viktige problemstillinger som produksjonen tar på største alvor.

- Det er en ekstrem bevissthet rundt hvilke familier som får delta, og hvilken framstilling vi eventuelt gir dem. Det er en grunn til at man ser svært lite til barna i familiene som deltar i «Luksusfellen», sier psykolog Hedvig Montgomery.

Følges opp etterpå

På lik linje som med trykt presse, er norsk fjernsyn underlagt Vær varsom-plakaten, hvor punkt 4.8 blant annet sier dette:

«Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. (...)».

Vee Hanum forklarer at redaksjonen forholder seg til Vær Varsom-plakaten, og at presseetiske føringer er i hovedfokus i redigeringen av programmet.

- Vi unngår tematikk som kan gi familie og barn store belastninger. «Luksusfellen»-produksjonen er altså særdeles forsiktige når det er barn inne i bildet, etterstreber å framstille folk så godt som mulig og vise at de vokser som mennesker gjennom programmet.

- I tillegg gjøres en nøye vurdering av hvem som kan medvirke og hvordan. Alle deltakere i «Luksusfellen» må blant annet gjennom intervjuer med psykolog. Deltakerne følges også opp etter opptakene dersom det er behov for det.