KASTET UT FAMILIEN: Da faren til Johan af Petersens (bildet) og søsknene hans gikk bort, valgte Johan å bestride testamentet hans. Det kostet ham familiefreden, men sikret ham råderett over adelsfamiliens milliardformue. Foto: Expressen
KASTET UT FAMILIEN: Da faren til Johan af Petersens (bildet) og søsknene hans gikk bort, valgte Johan å bestride testamentet hans. Det kostet ham familiefreden, men sikret ham råderett over adelsfamiliens milliardformue. Foto: ExpressenVis mer

Johan af Petersens:

Den svenske adelsfamiliens arvestrid: Gjorde søsknene arveløse og kastet mora ut av familiens milliardeiendom

- Han sa «jeg bryr meg ikke om familien», forteller enearvingens søster.

(Dagbladet): Utenfor Stockholm, i den svenske kommunen Nacka, ligger godset Erstavik.

Eiendommens historie går tilbake til 1300-tallet, men det var først på 1760-tallet godset kom i adelsfamilien af Petersens eie. På godset, som er omringet av en eiendom på over to tusen hektar, har medlemmer av adelsfamilien vokst opp i generasjoner.

Søsknene Johan, Erik og Eva af Petersens hadde en harmonisk oppvekst på Erstavik. Etter at faren deres, Magnus af Petersens, døde i 1994, endret imidlertid alt seg.

Det kommer fram i en omfattende reportasje publisert av Expressen.

PRAKTEIENDOM: Godset Erstavik består av blant annet en rekke bygninger, inkludert hovedhuset fra 1700-tallet (t.v. i bildet), store marker og flere øyer. Foto: Erik Gustafson/ Expressen
PRAKTEIENDOM: Godset Erstavik består av blant annet en rekke bygninger, inkludert hovedhuset fra 1700-tallet (t.v. i bildet), store marker og flere øyer. Foto: Erik Gustafson/ Expressen Vis mer

Gjorde søsknene arveløse

Etter at godset gikk inn i af Petersens-familiens eie i 1763, ble det nemlig opprettet et fideikommiss - en slags familiestiftelse, ifølge Nacka kommun.

Det innebærer blant annet at formuesmassen skal holdes samlet, at eieren av fideikommissen bare har krav på avkastningen av formuen, mens selve formuen etter eiers død går videre til en annen i slekten - etter en nærmere bestemt arverekkefølge.

Det er typsik førstefødte, og fortrinnsvis menn, som har arveretten i fideikommiss. Før Magnus af Petersens død, ønsket han imidlertid at fideikommissen skulle avvikles, og at alle hans tre barn skulle arve familiegodset.

VILLE AT ARVEN SKULLE DELES: Magnus af Petersens ønsket at de tre barna sammen skulel arve godset Erstavik. Slik ble det imidlertid ikke. Foto: Expressen
VILLE AT ARVEN SKULLE DELES: Magnus af Petersens ønsket at de tre barna sammen skulel arve godset Erstavik. Slik ble det imidlertid ikke. Foto: Expressen Vis mer

Selv om eldstesønnen hans, Johan af Petersens, arvet mest, skulle altså både Erik og Eva få en del av arven. Dét bestemte imidlertid Johan seg for å sette en stopper for, ifølge Expressen.

I et intervju med den svenske avisa forteller Eva af Petersens, nå Langenskiöld, om øyeblikket på advokatkontoret da farens testamente skulle godkjennes.

- Fem minutter før vi skulle godkjenne testamentet, sa min bror Johan nei. Det siste han sa til meg var at «jeg bryr meg ikke om familien», minnes hun.

BLE ARVELØS: Eva af Petersens, nå Langenskiöld. Foto: Expressen
BLE ARVELØS: Eva af Petersens, nå Langenskiöld. Foto: Expressen Vis mer

Kastet ut sin aldrende mor

Kort tid etter at testamentet ble åpnet, erklærte nemlig Johan af Petersens at han ville fravike testamentet, beholde mesteparten av godset i sitt eget eie og siden leie ut all eiendom på sine egne vilkår.

Da broren og søsteren hans ikke gikk med på ønsket hans, søkte Johan af Petersens heller om å få forlenget fideikommisset. Dette er en søknad som barre den svenske regjeringen kan godkjenne.

Etter noen år ble det bestemt at fideikommisset Erstavik skulle forlenges, under Göran Perssons regjering og kulturminister Marita Ulvskog, ifølge Expressen.

Og den beslutningen ble altså skjebnesvanger for Erik og Eva af Petersens. Begge ble arveløse, og broren Johan ble enerådende over familiens eiendommer og formue - som skal være verdt om lag én milliard svenske kroner.

Deretter kastet han søsknene, og mora si Mamette af Petersens, ut av familiegodset. I tillegg beslagla han boligene de skulle arve ifølge farens testamente.

BLE BESLAGLAGT: Ifølge Eva Langenskiöld hadde hun arvet blant annet denne boligen, mølla på Erstavik, i farens testamente. Broren hennes sørget imidlertid for at hun ble kastet ut. Foto: Expressen
BLE BESLAGLAGT: Ifølge Eva Langenskiöld hadde hun arvet blant annet denne boligen, mølla på Erstavik, i farens testamente. Broren hennes sørget imidlertid for at hun ble kastet ut. Foto: Expressen Vis mer

Opprørt på barnas vegne

Johan af Petersens døde i 2015, og i dag er det sønnen hans, Carl af Petersens, som har overtatt godset.

I godset Erstaviks eie er dessuten om lag 15 øyer i Tyresö kommune, parkteiendommen Petersenska palatset i Gamla Stan i Stockholm, samt landområder tilsvarende en femtedel av Nacka kommunes areal.

I en e-post til Expressen sier Carl af Petersens at han ønsker å drive Erstavik videre og ha en samlet forvaltning av eiendommen.

SIGNERTE PAPIRENE: Sveriges daværende kulturminister, Marita Ulvskog (t.h.), sørget for at Johan af Petersens søsken ble arveløse. Her avbildet med Carl Olof Nyman, Astrid Lindgrens svigersønn, i 2002. Foto: Stefan Jerrevåg / NTB scanpix
SIGNERTE PAPIRENE: Sveriges daværende kulturminister, Marita Ulvskog (t.h.), sørget for at Johan af Petersens søsken ble arveløse. Her avbildet med Carl Olof Nyman, Astrid Lindgrens svigersønn, i 2002. Foto: Stefan Jerrevåg / NTB scanpix Vis mer

Den svenske avisa har også vært kontakt med Marita Ulvskog, som skrev under på beslutningen om å forlenge fideikommisset.

Ulvskog vil ikke gå med på at hun har gjort Johan af Petersens søsken arveløse.

- Dette handler naturligvis om å bevare fideikommisser som har en kulturhistorisk verdi, sier hun til Expressen, og antyder at Eva Langenskiöld er grådig.

Selv sier Langenskiöld at hun bare er opprørt på vegne av barna og barnebarna sine, ettersom de ikke vil få de samme fordelene som familien til broren hennes.

Fideikommiss er avskaffet i mange land, og i Norges grunnlov av 1814 er opprettelsen av nye fideikommiss forbudt. I 1963 innførte også Sverige en lov om avvikling av fideikommiss, men ifølge Sveriges Radio gjøres det fortsatt unntak. Et av eksemplene på dette er nettopp af Petersens oppsiktsvekkende historie. Arvetvisten er dessuten omtalt i Björn af Kleens bok «Jorden de ärvde» (2009).