Det skjer nå:
Slik merker vi klimaendringene

Isen smelter

Den maksimale utbredelsen av havis i Arktis har sunket med 2,8 prosent hvert tiår siden 1979. Sommermålingene, som viser minimumsutbredelsen, har sunket hele 13,5 prosent hvert tiår. Isen er også tynnere. I år er det målt rekordlav utbredelse av havis ved begge polene, totalt 2 millioner kvadratkilometer mindre is enn den globale minimumsutbredelsen for 1981-2010. Dette er overraskende, for isen ved sydpolen har fram til nå vært stabil, ifølge Nasa.


Kilde: NASA

Rødlista arter sliter

Over 700 pattedyr og fuglearter som står i fare for å dø ut, er blitt negativt påvirket av klimaendringene, ifølge en fersk studie. To rødlista arter skal ha fått det bedre. 7 prosent av artene på rødlista har havnet der som en direkte følge av klima- og temperaturendringer. I Antarktis har pingvinarten Adélie fått store problemer på grunn av klimaendringer. Populasjonen har falt fra 32,000 til 11,000 på 30 år.

Kilde: Natur.com/National geographic.com

Havnivået stiger

Havnivået stiger i takt med oppvarmingen og det stiger stadig raskere. FNs klimapanel anslår at havet globalt steg 19 cm fra 1901 til 2010. Det er 1,7 millimeter i gjennomsnitt per år. I perioden 1993 til 2017 var havnivåstigningen i gjennomsnitt 4 millimeter per år, totalt 10 centimeter, men med store variasjoner fra sted til sted. Det gjennomsnittlige havnivået forventes å stige med 60-70 cm løpet av dette århundret.

Kilde: Cicero

Temperaturene stiger

Den globale gjennomsnittstemperaturer har steget cirka en grad siste 100 år og temperaturen fortsetter å øke. 16 av de 17 varmeste årene som er målt, har vært etter år 2000. 2016 ble det varmeste året målt i historien. 2017 ser ut til å et av de tre varmeste årene noen sinne, og det varmeste av årene som ikke har hatt en El niño.

Kilde: C3S/World Meteorological Organization

CO2-konsentrasjonen øker

CO2-konsentrasjonen i atmosfæren har svingt mellom cirka 180 og 300 parts per million (ppm) i mange hundre tusen år, men ikke kommet over 300 ppm i perioden. Konsentrasjonen varierer gjennom året, men 2016 var også det første året i menneskehetens historie at CO2-konsentrasjonen ikke kom under 400 ppm

Kilde: Cicero

Mer ekstremvær og regn

Nedbører har økt drastisk over hele planeten. Stormer og orkaner er hyppigere, og sterkere. Ekstremvær har blitt vanligere og forekommer hyppigere, ofte rammes fattige land hardest. I Norge har nedbørsmengden økt med 21 prosent siden 1900, og har i dag i gjennomsnitt 42 flere regndøgn enn i 1900.

Kilde: Bla. a. Bjerknes Centre for Climate Research

Skadedyr og bakterier

Noen skadedyr florerer i klimaendringene. En type barkbille har takket være 20 år med varme somre i Alaska spist opp 16 180 kvadratkilometer med gran. I Nord-Norge har angrep av bjørkemålere blitt hyppigere pga klimaendringer. Fra 2002 til 2009 ble en tredel av småbjørkeskogen på Nordkalotten ødelagt av bjørkemålere. Også bakterier som ligger i dvale i frost kan våkne å bli sykdomsbærere. I fjor døde to personer i Sibir i Russland, etter å ha blitt smittet av miltbrann fra 70 år gamle reinsdyrkadavra som kom opp i dagen etter at klimaendringene tinte opp permafrost.

Kilde: «Climate warming and insect outbreaks in sub-arctic birch forest»

Hetebølger og tørke

Hetebølgene blir hyppigere og kraftigere, noe vi har fått merke godt i 2017. 64 mennesker mistet livet i skogbranner i Portugal, der en hetebølge var medvirkende årsak. Sannsynligheten for så kraftig varme i Portugal er blitt ti ganger høyere som følge av klimaendringer. En ekstrem hetebølge i Sørvest-Asia sendte temperaturene over 50 grader vest i Pakistan, Iran og Oman i mai. I Cordoba i Spania kom temperaturen opp i 46,9 grader i juli. Deler av Afrika er fortsatt alvorlig rammet av tørke. 760 000 mennesker ble drevet på internflukt i Somalia som følge av tørke fra fra november 2016 til juni 2017.

Kilde: World Meteorological Organization

Surere hav

Havet absorberer opp til 30 prosent av det årlige menneskeskapte CO2-en, men det fører til at havet bli surere. Fra slutten av 1980-tallet har pH verdien i havet falt fra 8,1 tidlig på 80-tallet, til et sted mellom 8,04 og 8,09 de siste fire årene. På en skala fra 1-14 der 1 er det sureste punktet. Dette påvirker livet i havet, og korallrev spesielt.

Kilde: Cicero

Lyspunkter

Fornybar energi er spådd å tredobbles innen 2040, og antas å være den foretrukkne energikilden over fossile brennstoffer.

Prisen på solenergi har falt med 62 prosent siden 2009. Solenergi er i dag billigere enn kull flere steder i verden. Innen 2025 antar man at det vil være den rimeligste energiformen nesten over alt, ifølge Bloomberg New Energy Finance.

Kilde: National geographic.com / Noaa.gov