1 av 3 unge vil bli TV-kjendis

... og 50 000 nordmenn er villig til å kle av seg på tv.

Dette går fram av en undersøkelse MMI har gjort for Dagbladet om folks forhold til reality-TV. Undersøkelsen viser at: Tre av fire nordmenn over 15 år svarer at de har fulgt med på en realityserie på TV. Kvinner scorer høyere enn menn, 84 mot 67 prosent. Bare én av 10 kunne tenke seg å være deltaker i en realityserie. Men dobbelt så mange menn som kvinner kunne tenke seg å delta, 17 mot åtte

prosent.Interessen for reality-TV avtar med økende alder, inntekt og utdannelse.

(100 prosent = 3642000 personer)

Lavt nordpå

Blant 15-24-åringene har nær ni av 10 fulgt en realityserie. 25-39-åringene oppviser åtte av 10, mens tallet synker til om lag sju av 10 blant dem over 40 år.

Geografisk skiller Nord-Norge seg ut ved at bare seks av 10 (62 prosent) oppgir at de har fulgt en serie. For resten av landet er prosenten fra 75 til 80. Politisk later realityseriene til å stå sterkest blant Arbeiderparti- og SV-sympatisører, svakest blant Høyre og RVs. Til gjengjeld er det langt flere RV-sympatisører som kan tenke seg å delta i en realityserie enn hva tilfellet er for SV og Arbeiderpartiets. Også med tanke på deltakelse er Høyre-sympatisørene dannet tilbakeholdne, Krf- og Frp-sympatisørene mer frimodige.

Menn ivrigst

Totalt sier 12 prosent - tilsvarende om lag 440000 personer av alle nordmenn og -kvinner over 15 år at de kan tenke seg å delta i en realityserie.

Mennene er ivrigst, 17 prosent av dem svarer ja, mot bare åtte prosent av kvinnene. Aldersmessig er 15-24-åringene klart ivrigst etter å komme på TV, med 34 prosent «ja takk». Det betyr hvert tredje individ i aldersgruppa. For 25-39-åringen er tallet 11 prosent, 40-59-gruppa ni prosent, mens bare fire prosent av de 873000 60+-åringene kjenner suget etter å komme på TV. Det skulle tilsvare en «eldrebølge» på ca. 35000.

Blant de 12 prosentene som kan tenke seg å delta i en realityserie, er det ulike oppfatninger om hva de er villige til å gjøre. Eksempelvis virker det greit for de fleste å bruke en måned på deltakelsen, bortsett fra heltidsarbeidende og Krf-sympatisører.

Vil si opp jobben

Men under halvparten av dem (44 prosent) kan tenke seg å slutte på skolen eller i jobben for å gi seg realityeventyret i vold. Minst motforestillinger har de med lav inntekt og utdannelse samt løsere tilknytning til arbeidslivet.

Lysten til å baksnakke andre deltakere på skjermen er også varierende. 38 prosent av mennene som sier ja til realitydeltakelse, sier også ja til å baksnakke. Bare 19 prosent av kvinnene er like skruppelløse. Å vise følelser som glede, nervøsitet eller sinne på skjermen, er stort sett ok for alle, men når spørsmålet blir: «Kunne du tenke deg å vise fram ditt eget kjærlighetsliv på skjermen?», stiller det seg annerledes.

Menn vil mest

På ny er menn barskest. 40 prosent av de potensielle mannlige deltakerne kan tenke seg å vise fram kjærlighetslivet, bare 14 prosent av kvinnene. Aldersmessig er den reality-villige ungdommen (15-24) for blyge fioler å regne, bare 26 prosent vil elske i full offentlighet, mens hele 55 prosent av 25-39-åringene kan tenke seg eksponering.

Når det gjelder å vise seg naken på skjermen, er svarene omtrent de samme, likevel med noe større eksponeringsvilje hos dem med lavest inntekt.

God underholdning?

Og synes vi andre menneskers kjærlighetsliv er god underholdning?

- Jaaa, jooo, sier hver fjerde av oss.

- Egentlig ikke, sier resten, bortsett fra de tre prosentene som ikke helt kunne bestemme seg. Og nå er ungdommen tilbake for fullt, fire av 10 15/24-åringer føler seg godt underholdt av å se andres kjærlighetsliv på TV. Mens åtte av 10 40/59-åringer er gjespende uenige med unglyden - der også.

BILL. MRK. BRYLLUP: Bente Hafslund har i vinter og vår og velget og vraket gifteklare menn i beste sendetid på TV3 for å finne sin kommende ektemann.
UNGKAREN: Max Marius Almaas var den norske ungkaren i TVNorges seersuksess i fjor høst.