ET SKIFTE: Vi må sørge for at vi får til en skikkelig skifte i ruspolitikken, som både tar tak i de store utfordringene, men som også lar folk få være litt mer i fred, skriver innsenderen. Foto: Alain Jocard / AFP / NTB Scanpix
ET SKIFTE: Vi må sørge for at vi får til en skikkelig skifte i ruspolitikken, som både tar tak i de store utfordringene, men som også lar folk få være litt mer i fred, skriver innsenderen. Foto: Alain Jocard / AFP / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Rusreform

10 bud for en vellykket rusreform

Vi har vært vitne til et stemningsskifte i norsk ruspolitikk. Mens det tidligere var unison enighet om at bruk og besittelse av narkotika skulle straffe seg, har de fleste parti nå gått inn for en mer liberal og human ruspolitikk.

Meninger

Unge Venstre har i mange år tatt til orde for at vi skal behandle rusavhengige, i stedet for å gi dem bøter og kaste dem i fengsel. Da Venstre gikk inn i regjering fikk vi gjennomslag for at det skal gjennomføres en etterlengtet rusreform.

Hvordan en rusreform skal se ut, bør utredes videre. Men det er også viktig at en ny holdning til ruspolitikk ikke ender opp med en rapport som legges i en skuff. Vi må sørge for at vi får til en skikkelig skifte i ruspolitikken, som både tar tak i de store utfordringene, men som også lar folk få være litt mer i fred.

Her er ti bud for en vellykket rusreform:

1. Legalisere narkotiske stoffer:
Rusavhengighet er en sykdom, og det er en dårlig idé å kriminalisere sykdommer. Derfor må vi slutte å behandle rusavhengige som kriminelle, og heller gi dem den helsehjelpen og verdigheten alle mennesker fortjener.

2. Statlig kontroll over salg av narkotika:
I dag kan man kjøpe narkotika nesten hvor og når man vil. Statlig kontroll vil sikre at vi kan stille krav til aldersgrenser, salgstider og ikke minst ta kontroll over hvilke stoffer en dose skal inneholde.

3. Egne utsalgssteder for lettere stoffer:
Ikke alle stoffer trenger å reguleres gjennom resept og legebehandling.

4. Skattlegge salg av narkotiske stoffer:
Skattlegging av kjøp og salg av narkotika kan generere store inntekter for staten. I dag går disse inntektene til kriminelle nettverk og terrororganisasjoner.

5. Gjøre tyngre stoffer tilgjengelig på resept:
De tyngste stoffene bør gjøres tilgjengelig gjennom resept eller legebehandling. Det gjør at de aller tyngste brukerne får god oppfølging og helsehjelp.

6. Regulere tilgang etter skadepotensial:
Rusmidler bør reguleres etter hvor stor skade de gjør på den enkelte og på samfunnet rundt seg. Dagens lovverk reflekterer ikke det. De tyngste og farligste stoffene bør reguleres strengt, mens lettere stoffer ikke trenger det samme regimet.

7. Tillate flere stoffer og inntaksmåter på sprøyterom:
I dag er det bare lov å injisere heroin på sprøyterom, samtidig som staten setter i gang holdningskampanjer for å få rusavhengige til å røyke (i stedet for å injisere) heroin. I tillegg må rusavhengige som bruker andre stoffer enn heroin ta dosene sine utenfor sprøyterommet. Selv om det nå blir tillatt med flere stoffer på sprøyterom, og at man kan gi opplæring i røyking, går ikke forslaget langt nok.

8. Åpne for flere medikamenter i LAR:
Det er mange rusavhengige som ikke opplever at LAR hjelper dem i tilstrekkelig grad. Vi bør åpne opp for at LAR kan tilby flere medikamenter enn Subutex og metadon, slik at flere rusavhengige kan få den hjelpen de trenger.

9. Utdeling av rene sprøyter i fengsel
Sprøyteutdeling i fengsler har vært foreslått tidligere. Da sa politikerne nei fordi man la vekt på ”målet om narkotikafrie fengsler og forbudet mot bruk av narkotika”. Vi vet derimot at mange innsatte har rusproblemer, og har rett på helsehjelp selv om de er kriminelle.

10. Innføre heroinassistert behandling
Det er dessverre ikke alle rusavhengige som kan hjelpes gjennom å bytte ut heroin med et godkjent legemiddel. For at vi skal kunne hjelpe også dem som ikke passer inn i dagens rusomsorg, bør vi også tilby heroinassistert behandling for de menneskene som trenger det.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.