10 sekunder er alt du får

Du må være kjapp om du vil på TV. Knappe 10 sekunder er det du får i nyhetsendingene på NRK og TV2. Den subjektive journalisten har tatt over skjermen.

I vel 30 år hadde NRK monopol på TV-nyheter i Norge.

Tre medievitere har nå forsket på hva som har skjedd med nyhetene etter at TV2 kom på skjermen i 1992. I dag presenterte de sine funn.

4000 nyhetssendinger fra de to kanalene er analysert fra perioden 1993 til 2000.

Funnene leser du mer om i boka «Nyheter først og fremst». Forfatterne er Helge Rønning, Ragnar Waldahl og Michael Bruun Andersen. De to førstnevnte er professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo. Bruun Andersen er lektor i journalistikk ved Roskilde universitetscenter.

Nyheter hele døgnet

I løpet av perioden har seerne fått mye mer nyheter. Spredt utover hele dagen kan vi nå se omtrent fem timer hver dag. I 1992 måtte vi nøye oss med 50 minutter på NRK.

- Konkurransen har gitt mer nyheter på TV, TV2 førte an med morgennyheter fra 1994, forklarte Rønning.

Innholdet er derimot det samme. Du får omtrent like mye økonomi, utenriks, kultur og krim i dag som tidligere. Sport er unntaket, den har fått mye støre plass. TV2 ledet an også her.

Utenriksstoff er ifølge forfatterne fortsatt prioritert.

- Vår analyse støtter ikke påstandene om at utenriksdekninga er på vikende front.

NRK bruker mer plass på utenriksstoff enn TV2. Kanalen har en bredere dekning og rapporterer med større geografisk utstrekning enn TV2. Stoffet er også grundigere, med kommentarer og bakgrunnsstoff.

- NRK presenterer utenriksstoffet som noe som angår oss, mens TV2 ser det utenfra, som noe ekspertene driver med, mener forskertrioen.

Undersøkelsene viser også at de eldre ser mer på NRK, mens TV2 har blitt «ungdomskanalen.»

Mer krim på TV2

De to kanalene er ikke så forskjellige, mener forskerne. Unntakene er dekning av krim og politisk stoff.

- TV2 prioriterer krimstoff høyere enn NRK. Også framstillingmåten er ulik. Mens NRK er nøkterne og refererer, presenterer TV2 stoffet spissa og tar mer stilling til hva som har skjedd. Og det er ofte i ofrets favør. En mistenkt eller sikta kommer altså ofte dårligere ut på TV2.

TV2 karakteriseres som mer tabloid i framstillinga av krimstoff.

Leter etter konfliktene

Dekninga av det politiske stoffet forholder det seg annerledes med:

- TV2 er mer konfliktorientert. De leter etter motsetninger som gir saken en egen vinkling. De dekker saken nedenfra, fra folkets perspektiv. NRK har eliteperspektivet, og ser på det politiske stoffet ovenfra, sa Waldahl.

TV2 beskrives også som mer forbrukerorientert.

Nyheter i begge kanaler

Sammenfallet av saker er mindre enn forskerne hadde regnet med.

Bare 20 prosent av nyhetssakene var felles i 2000. På 90-tallet var andelen 30 prosent.

Du kan altså trygt se TV2-nyhtene først og regne med noe annet på NRK Dagsrevyen.

10 seconds of shame?

Du bør være kvikk om du skal på TV. Gjennomsnittlig får intervjuobjektene 10 sekunder på å si det de mener. Du fikk lengre tid i gamle dager. Mange kommer ikke til i det hele tatt. De kjappe journalistene tar over skjermen.

- Reportasjene har blitt lengre, men journalistene har blitt trukket mer inn, som kommentatorer og ekspertreportere. Sakene har også et mer subjektivt og moralsk perspektiv, og er mer gjennomarbeidet, mener forskerne.

- Den objektive journalisten er på hell, og den subjektive på frammarsj, forklarte Waldahl.

- Man søker ikke sannheter, men autensitet. Det er viktigere at man var på plass, enn at det er sant, mener forskeren, som stiller spørsmål om nyhetsdekninga har blitt mer tabloid.

De tre mener nyhetene har endret seg, de har blitt mer folkelige og populære. Men det betyr ikke alltid mer tabloid.

- Dette er også en måte å trekke inn nye stoffområder på , utover folkeopplysninga, og det er et demokratiserende trekk ved nyhetene, mener Rønning.

Til tross for forskjellene forskerne har funnet mellom de to kanalene er de to konkurrentene også ganske like.

- Innenfor de strenge rammene for nyhetssjangeren har TV2 skapt et eget alternativ. Men normene er strenge, og avhengigheten av internasjonale kilder bidrar til å gi nyhetene samme preg, sa Rønning.

En av konklusjonene til gruppa er at TV-nyhetene i Norge holder en svært høy kvalitet.

Fornøyde redaktører

Kåre Valebrokk, sjefsredaktør i TV2, og Anne Aasheim, nyheteredaktør i NRK, var selvfølgelig svært glade for den konklusjonen.

- NRK og TV2 lever lykkelig sammen og skal fortsette med det. NRK ville hatt et helt annet nyhetstilbud uten TV2, sa Aasheim. Som også er glad for at myten om den dårlige dekninga utenriks er avlivet.

- Vi skal leve lykkelig hver for oss, svarte Valebrokk, som savnet en analyse i forhold til avisenes nyhetsdekning og breaking news på TV.

Er du fornøyd med nyhetene på TV? Si din mening!

FORNØYD NRK-SJEF:</B> Anne Aasheim er fornøyd med konklusjonene i den nye forskningsrapporten, og takker TV2 for at de er til.
VI SKAL FORTSETTE HVER FOR OSS:</B> Kåre Valebrokk vil rendyrke forskjellene mellom TV2 og NRK.
FORFATTERNE:</B> Fra venstre Helge Rønning, Michael Bruun Andersen og Ragnar Waldahl.