138 omkommet i trafikken i år

«Det er for mange idioter i trafikken. Gående, syklende, motorsykler og biler. Det er de som skaper ulykkene. Idioten er bak rattet, bak sykkelstyret og på skateboardet. De finnes overalt på og langs veiene.

Attila

«Alle vet at det ikke dør nøyaktig like mange mennesker i trafikken hvert år. Noen år er tallet en del lavere enn andre år, mens det igjen andre år blir høyere tall. Ulykker generelt skyldes som regel at det er flere uheldige faktorer som opptrer samtidig.

Eirik«Aldri har vi hatt dårligere veier, mer trafikk og dyrere biler. Vi har heller aldri hatt mer penger. Norge som nasjon er som en uteligger av skittneste slaget som sover ubehagelig på asfalten pga den enorme lommeboka.

Karoline«Statistisk sett er en slik økning forventet. Biltrafikken vokser år for år, uten at veistandarden høynes nevneverdig. Nå ser det ut som at regjeringen også skjønner dette. Men jeg er dessverre redd at et slikt skippertak koker bort i en 15 år lang tåkedebatt, som vil koste mange flere liv på veiene våre.

Frank«Tror at satsingen på fotobokser har blitt en sovepute, på samme måte som nedsatt fartsgrense. Det eneste som hjelper er politi som tar de som driver idiotkjøring.

Jesper«Man kan jo skylde på fører som gjør feil i gitte situasjoner ja, men jammen får disse «god» hjelp fra farlige og uberegnelige veier til at ting går rett til h.........e.

Rune