14 journalister må gå i Nettavisen og TV2.no

14 journalister må gå fra Nettavisen og TV 2 Interaktiv.

Nettavisen og TV 2 Interaktiv kutter stabene og innleder et nært samarbeid.

De ansatte ble informert om nedbemanningen på allmøter tirsdag morgen etter at kuttplanene enstemmig ble vedtatt i styremøter i begge selskapene mandag.

- Dette er forferdelig trist for dem som rammes. Men Nettavisen har gått med underskudd lenge, og jeg forstår våre nye eiere som ikke vil være med på fortsatte underskudd, sier klubbleder Anders Rikter i Nettavisen til NTB.

Nettavisen har i dag 27 redaksjonelt ansatte mens TV 2 Interaktiv har 16. Nå skal sju stillinger fjernes fra redaksjonene. Fordelingen er ikke klar. I tillegg utløper vikariater og engasjementer både i Nettavisen og TV 2 Interaktiv som ikke blir fornyet.

Dessuten skal ulike støttefunksjoner samordnes. Det er ikke klart hvor mange som må gå etter at administrasjon, økonomi, sentralbord, teknisk stab og webdesign avvikles i Nettavisen og legges inn under TV 2 Interaktiv.

Slår sammen

- Redaksjonene slås sammen og vi kutter sju faste redaksjonelle stillinger fordelt på de to selskapene. Men både TV2.no, Nettavisen og Spray opprettholdes som egne nettsteder, sier den nye sjefredaktøren i TV 2 Nettavisen AS, Gunnar Stavrum til NTB.

Han forteller at den samlede redaksjonelle staben etter omorganiseringen teller 34 stillinger.

- Det en netto styrking både i Nettavisen og TV 2 Interaktiv. Vi har altså klart å kutte kostnader samtidig som tjenestene opprettholdes og styrkes, sier Stavrum.

Han legger til at han ser for seg overskudd kort tid etter at tap på engangskostnader er gjennomført.

Skuffet i Bergen

Nestleder i redaksjonsklubben i TV 2 Interaktiv, Krister Hoaas, er ikke enig med Stavrum i at redaksjonen i Bergen vil bli styrket.

- En skal være rimelig kreativ for å kunne se det på den måten. Vi er ekstremt skuffet. Planene avspeiler manglende kunnskap om hva som skal til på en desk som jobber mot TV, slik vi gjør på kveldstid, sier Hoaas til NTB.

(NTB)

(NTB)