140 drosjejuksere får beholde løyvet

«Dette er galskap! Ved å la alle disse skattesvikerne, som i tillegg har snyltet på sosiale støtteordninger, slippe unna, gir vi en fortjent gavepakke til FrP. Men kanskje det er det noen vil?!

ro45li

«Sitter også med en liten følelse av at dette er en innvandringsgreie igjen, siden flertallet av drosjesjåfører i Oslo har innvandrerbakgrunn. Hadde de vært etniske nordmenn, så spørs det vel om myndighetene hadde tatt seg tid.

Pilotus«Mange av dere som sitter her og klager stemmer sikkert rød/grønt, og dere er med på å godkjenne en slik liberal straffeforfølgelse. Gjør heller noe med det og se å få hevet ut den sittende regjering.

mikke«Det er ingen som «slipper unna» her. De som har gjort de minste lovbruddene får beholde løyvet, ja, men de får en straffeskatt på 60% på det svarte beløpet + bøter på 50-100.000 kroner! Det er en relativt kraftig reaksjon- ihvertfall langt fra liberalt.

Det har ingen mening å gjøre folk arbeidsløse for prinsipper - spesielt når det er så omfattende mislighold som her. Og til de som skriker om rasisme; tror dere virkelig at det bare er utlendinger i denne haugen?

PS«Hadde det vært norske arbeidstakere hadde de blitt bøtlagt og buret inne. Er man redd for represalier fra gjeng-kriminelle?

Frodo«Jeg sitter med en sterk følelse at denne dumsnillheten skaper rasisme.

KL