NAV: Veletablerte Janne Formoe er en av svært mange norske skuespillere som har trengt NAV-hjelp. Spesielt den store mengden nye frilansere kommer nå dårlig ut på lønnsstatistikken. FOTO: LARS EIVIND BONES / Dagbladet
NAV: Veletablerte Janne Formoe er en av svært mange norske skuespillere som har trengt NAV-hjelp. Spesielt den store mengden nye frilansere kommer nå dårlig ut på lønnsstatistikken. FOTO: LARS EIVIND BONES / DagbladetVis mer

150 skuespillere mottar dagpenger fra NAV

Scenedrømmen er sterkere enn frykten for et liv med lav inntekt. Derfor utdannes det flere skuespillere enn det er jobber til i Norge.

|||I et Henne-intervju, delvis sitert i Dagbladet i går, fortalte den kjente skuespilleren Janne Formoe at hun for noen år siden måtte ty til NAV da skuespillerinntekten ikke strakk til. Også «Himmelblå»-skuespiller Edward Schultheiss og «Hotel Cæsar»-stjerne Elin Sogn fortalte om nødvendig strøjobbing for å holde privatøkonomien oppe.

Dagbladet har fått tilgang til helt ferske tall som viser at hver eneste måned hever mellom 100 og 150 helt og delvis arbeidsledige skuespillere og regissører dagpenger hos NAV.

For mange
Likevel har kunstneryrkene stor tiltrekningskraft, ofte med overrekruttering som et resultat. Drømmen om å lykkes som kunstner er sterkere enn frykten for et liv med usikker og lav inntekt.

— Vi har for mange kunstnere i den forstand at vi utdanner mange flere enn det finnes arbeidsmarked for, sier seniorforsker Per Mangset ved Telemarksforskning.

Han legger til: - Men sånn har det alltid vært, sånn er det i alle land og sånn vil det fortsatt være.

Mangset mener den kraftige overetableringen innen kunstneryrkene er en del av hvordan kulturfeltet fungerer.

— Det er rett og slett attraktivt å prøve seg som kunstner, er forklaringen hans.

Skuespillerne på topp
Mangset var med på å lage Telemarksforsknings store undersøkelse om kunstnernes aktivitets-, arbeids- og inntektsforhold i 2006-08. Han beskriver skuespillernes situasjon slik:

— Generelt er det slik at skuespillerne tilhører toppen av kunstnernes lønnshierarki. Sammenliknet med for eksempel billedkunstnere og kunsthåndverkere tjener de relativt godt, og fast ansatte skuespillere har hatt en god inntektsutvikling.

Han peker også på at antallet skuespillere har økt kraftig i løpet av de de siste 10-15 åra, først og fremst på grunn av en stor tilstrømming av frilansere.

— Mange av dem har ikke lykkes. Det gjør at skuespillere i gjennomsnitt har hatt en relativ realnedgang i inntektene og derfor kommer dårligere ut enn andre kunstnergrupper, sier Mangset.

Lykkejakt
— Er det blitt færre faste skuespillerstillinger?

—Det har vært en stagnasjon eller viss nedgang. Men hovedgrunnen til den sterke forskyvningen i forholdet mellom fast ansatte og frilansere er den store tilstrømmingen av frilansere.

— Skyldes overetableringen innen kunstneryrkene at Norge har spesielt sjenerøse støtteordninger?

— Nei, jeg tror ikke det er grunnen i det hele tatt. Overetableringen skyldes nok heller at kunstnerisk virksomhet blir oppfattet som spennende og noe som gir livet mening og lykke, sier Mangset.
 
Overraskende få
Agnete Haaland, leder for Skuespillerforbundet, synes antallet skuespillere som får NAV-støtte er lavt.

— Ikke flere? Det er overraskende få, så hard som kampen om jobbene er i denne bransjen, er hennes reaksjon.

Hun tolker tallene som et tegn på at svært mange skuespillere lever på sparebluss, livnærer seg gjennom strøjobber eller på andre måter forsøker å klare seg uten å gå til NAV.