Debatt: Pelsdyrnæringen

17 års kamp for dyrene

Seieren for pelsdyr og dyrevelferd kunne aldri blitt vunnet på venstresiden.

VARSLING: Forbudet mot pelsdyrhold kom ikke ut av det blå. Allerede i 2002 varslet Lars Sponheim, da landbruksminister og Venstre-leder, at næringen måtte avvikles om ikke dyrevelferden ble forbedret i løpet av de neste ti åra Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
VARSLING: Forbudet mot pelsdyrhold kom ikke ut av det blå. Allerede i 2002 varslet Lars Sponheim, da landbruksminister og Venstre-leder, at næringen måtte avvikles om ikke dyrevelferden ble forbedret i løpet av de neste ti åra Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer
Meninger

Husdyr som kuer, sauer og høns har inngått i samfunnet vårt gjennom tusener av år, og har blitt genetisk tilpasset et liv hos mennesker. Alle tradisjonelle gårdsdyr er flokkdyr og kan fungere i løsdrift og på beite.

Guri Melby
Guri Melby Vis mer

Rev og mink er derimot rovdyr, og har bare vært holdt i fangenskap i rundt 100 år. De har behov for å jakte og streife over store områder. Mulighetene for å oppnå god og anstendig dyrevelferd for rev og mink er derfor helt annerledes enn for vanlige husdyr. Minken har ingen muligheter for å dekke sine artstypiske behov i et lite nettingbur, som å få utløp for jaktatferd. Noen mink reagerer på dette med å bite på egen kropp eller å sirkle rundt og rundt i buret. For reven kan livet i bur resultere i valpedrap, stereotyp atferd og apati, som ofte forveksles med at reven «hviler».

Venstre har flere ganger forsøkt å få til en avvikling av pelsdyrnæringa, men er blitt nedstemt. Andre partier som SV og MDG har også støttet en avvikling av pelsdyrnæringa, men de har aldri satt makt bak kravene. Dette er en seier som mest sannsynlig aldri ville kommet med venstresiden.

Senterpartiet er pelsdyrnæringens største beskytter, og med dem i regjering forsøkte de rødgrønne partiene aldri å få til et pelsforbud, på tross av SVs engasjement i saken. Det siste året har vi sett Sp gjøre alt de kan for å stoppe forbudet, og også for Arbeiderpartiet har det vært vanskelig å stå klart og tydelig på pelsdyrenes side når næringsaktørene har vært misfornøyde med kompensasjonen de vil få utbetalt av staten.

De siste åra har det folkelige engasjementet mot pelsdyrhold og for dyrevelferd, økt kraftig, og stadig flere partier har fattet vedtak som har gått i retning av en styrt avvikling av næringa.

I regjeringsforhandlingene på Jeløya i 2018 fikk Venstre et historisk gjennomslag for at pelsdyrnæringen i Norge skal avvikles, av hensyn til nettopp dyrevelferden. Denne uka skal lovforslaget endelig vedtas i Stortinget. Det er en stor seier for alle som kjemper på lag med dyrene. Aldri før har Stortinget fattet et vedtak som så tydelig prioriterer dyrs rettigheter framfor næringsinteresser.

Mange har ment at et forbud mot pelsdyrhold kom ut av det blå, og at avviklinga går altfor raskt. Men allerede i 2002 varslet Lars Sponheim, tidligere Venstre-leder og landbruksminister, at pelsdyrnæringen måtte avvikles om ikke dyrevelferden ble forbedret i løpet av de neste ti åra. Siden den gang har det kommet en rekke faglige innspill om at dyrevelferden ikke lar seg ivareta godt nok med aktive rovdyr i bur.

Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet og Rådet for dyreetikk går alle inn for å avvikle pelsdyroppdrett av hensyn til dyrevelferden. Et motargument mot et norsk forbud har ofte vært at det er bedre at vi produserer pels her, hvor det er fokus på dyrevelferd, i stedet for å overlate markedet til andre land.

Men pelsdyroppdrett drives på liknende måte i alle pelsproduserende land, og det er driftsformen som er det grunnleggende problemet. Norsk pelsbransje har dessuten lenge markedsført seg aktivt i bl.a. Russland og Kina gjennom markedsføringsorganene Saga Furs og Kopenhagen Fur, og har dermed bidratt til å øke etterspørselen etter pels og bygge opp markedet i land der bevisstheten om dyrevelferd er lav.

Flere land har gått foran og vedtatt forbud mot både mink- og reveoppdrett. I dag vedtar Stortinget at pelsdyrnæringen skal avvikles også i Norge – det er på høy tid.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.