STREIKER: Akademikerne i sykehus er i streik fordi sykehusene vil bruke legers omfattende unntak fra arbeidsmiljøloven til å jobbe inn fraværet sitt gjennom flere og hyppigere vakter resten av året, skriver artikkelforfatteren. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.
STREIKER: Akademikerne i sykehus er i streik fordi sykehusene vil bruke legers omfattende unntak fra arbeidsmiljøloven til å jobbe inn fraværet sitt gjennom flere og hyppigere vakter resten av året, skriver artikkelforfatteren. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.Vis mer

Debatt: Legestreiken

18 av 23 helsetopper tjener mer enn statsministeren

Tross klagemål om dyre vaktordninger har helsesektoren et lederlønnsnivå blant de høyeste i offentlig sektor.

Meninger

Til å være enige i at arbeidskonflikten i norske sykehus ikke handler om lønn, bruker arbeidsgiverorganisasjonen Spekter påfallende mye tid på det. Akademikerne i sykehus er i streik fordi sykehusene vil bruke legers omfattende unntak fra arbeidsmiljøloven til å jobbe inn fraværet sitt gjennom flere og hyppigere vakter resten av året.

Når arbeidslivsdirektør i Spekter, Anne Turid Wikdahl, har gått ut i Dagbladet med påstander om «sjenerøse betingelser» for leger – og vist til eksempler som utdanningspermisjon og streikerett – lyder dette hult sett opp mot helsetoppenes lønnsfest. Riksrevisjonens ramsalte kritikk i 2012 syntes å ha liten effekt.

18 av 23 helsetopper tjener mer enn statsministeren, og det florerer av lukrative sluttpakker.

Styrene i helseforetakene har inngått avtaler i strid med statens retningslinjer, og tross underskudd og klagemål om dyre vaktordninger har helsesektoren et lederlønnsnivå blant de høyeste i offentlig sektor.

Skal pasientenes helsetjeneste være et system som stenger en barneavdeling i helgen for å spare fire millioner kroner, og samtidig har råd til å betale fallskjermer opp til 4,7 millioner?

Gjennomsnittslegen påtar seg 10,5 vakter i året (2014) og får til sammen utbetalt 37 293 kroner for alle disse (2015). Lønnsnivået for norske leger er lavest i OECD.

Om Wikdahl - som selv tilhører en organisasjon skattebetalerne indirekte betaler direktørens millionlønn med lønnsvekst godt over rammen de påstår er viktig å holde - vil diskutere «sjenerøse betingelser», er kanskje ikke legers avlønning for uforutsette vakter det mest passende stedet å begynne?