2: Goathland Station, North Yorkshire

Er Galtvang stasjon i filmen der Galtvort-ekspressen kommer. Landsbyen er også brukt som den fiktive byen Aidensfield i TV-serien «Med hjartet på rette staden».