MÅ KUTTE: Den økonomiske situasjonen til Operaen forverres, og nå nå kulturgiganten kutte 20-30 årsverik i løpet av to år. Her sammen med styreleder Ellen Horn. Foto: Anders Grønneberg
MÅ KUTTE: Den økonomiske situasjonen til Operaen forverres, og nå nå kulturgiganten kutte 20-30 årsverik i løpet av to år. Her sammen med styreleder Ellen Horn. Foto: Anders GrønnebergVis mer

20 ansatte må vekk

Operaen sliter økonomisk og må redusere med 20-30 årsverk.

Den Norske Opera & Ballett legger fram en dramatisk budsjettpakke som omfatter at 25 årsverk må bort.

Operaen går fra vondt til verre.

Tøffe tak Galopperende pensjonsutgifter gjør det nødvendig redusere mellom 20 og 30 årsverk i løpet av de 2013 og 2014. Operaen har i dag 633 årsverk.

- Vi opplever selvsagt dette som en dramatisk situasjon, men kjenner oss trygge på at vi skal klare oppgaven, sier Tom Remlov, administrerende direktør i Den Norske Opera & Ballett.

De ansatte er informert om den alvorlige situasjonen som Operaen har havnet i.

20 millioner kroner Jeg kan ikke forskuttere omfanget av nedbemanning dette vil medføre. På vårt styremøte den 20. i denne måneden vil vår samlede tiltakspakke bli avgjort, sier Remlov.

Beløpet som skal reduseres er på om lag 20 millioner kroner.

Samtidig som utgifter skal kuttes og ansatte må gå, skal den kunstneriske produksjonen økes.

Vi skal ikke bare spare, men også konsolidere driften og forhåpentlig både øke aktiviten og vår inntekt, sier Remlov.

Kunstnere skal skjermes Det offentlige tilskuddet til Operaen for 2013 er på 558 millioner kroner. Lønnsbudsjettet er på hele 431 millioner kroner.

Ytterligere kommer et tillegg på 17 millioner kroner til overtid og ektralønn.

Nedbemanningen skal ikke ramme den kunstneriske delen, men blir siktet inn mot produksjonsansatte, teknikk og administrasjon.

Alle kort på bordet Tillitsvalgt Knut Brotnow i Norsk Tjenestemannslag (NTL) har bedt om å få alle sparetiltak på bordet. Ikke minst ønsker fagforeningene å se på om den høye overtidsbruken - som er nesten på hele beløpet som skal spares inn.

- Operaen har ekstremt store overtidskostnader, sier Brotnow.

Styret i Operaen skal behandle forslag til ny økonomistyringspakke på et budsjettmøte torsdag 20. desember.