20 mill. mindre til film

Budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet og regjeringen fører til at støtten til norsk film reduseres fra 115 millioner kroner til 95 millioner kroner neste år.

År 2000 blir et magert år for norsk filmproduksjon. Færre norske filmer og større arbeidsledighet blant norske filmarbeidere blir konsekvensene av kuttet, tror norske filmarbeidere.

Informasjonssjef i Kulturdepartementet Berit Griebenow avviser at det er snakk om et kutt på 20 millioner kroner til filmproduksjonen. I praksis er det bare snakk om en utsettelse av utbetalingen til året etter. Filmbransjen vil med andre ord få de 20 millionene til rådighet i 2001, sier Griebenow.

Vi har ingen garanti for at pengene vil komme som ekstrabevilgning i 2001, sier Rolv Håan, leder i Filmforbundet.