20 timer på prærien

DVD: Sammen med «Deadwood» er «Lonesome Dove» den kanskje sterkeste TV-serien om det ville vesten som er lagd. Med Robert Duvall og Tommy Lee Jones i hovedrollene som henholdsvis Augustus McCrae og Woodrow Call har filmen den rette kombinasjon av rå realisme, lun humor, intenst drama og vide landskaper.Serien gikk sin seiersgang på norske TV-skjermer i 1992. I USA utløste suksessen ytterligere tre storsatsinger. Sagaen om Woodrow Call er til sammen trolig det lengste seriøse westernepos som er lagd, rundt 20 timer på åtte DVD-utgivelser.

Frokost og tortur

Forfatteren Larry McMurtry har en egen sans for westernepokens rike folklore og saftige ritualer. Dette understrekes allerede i åpningen av den kronologisk sett første av seriene, «Dead Man\'s Walk», der ungguttene Gus og Woodrow slutter seg til Texas Rangers. Midt under en frokost ute på prærien holder Keith Carradine - i rollen som indianerspeider med lang fartstid - et foredrag om hvordan man sikrest skal klare å ta livet av seg dersom man står i fare for å bli tatt til fange av commanchene. Han forteller også hva slags tortur og langsom død som venter den som nøler. Dermed blir frokosten spolert, men monologen blir et preludium til en serie som har sin styrke nettopp i det usentimentale og jordnære forholdet til historiske facts - uten at den mangler verken sterke følelser, eller romantiske innslag.

Flere miljøer

Til sammen gir serien nærbilder av flere faser i erobringen av det ville vesten. «Dead Man\'s Walk» handler om indianerkrigene, «Lonesome Dove» om kvegdriftene gjennom Midt-Vesten, «Return to Lonesome Dove» om range-konflikter og «Streets of Lorado» om håndhevelsen av lov og orden. Her er også sidemotiver som kretser om lojalitet og samhold, konflikt og hevn. Den ene sterke skuespilleren etter den andre alternerer i hovedrollen som Woodrow F. Call; Johnny Lee Miller er den yngste, deretter følger Tommy Lee Jones, Jon Voigt og til slutt James Garner. Også regissørene er forskjellige, men på mange måter dyrker de den samme stilen. Fortellingen følger karakterene på TV-seriens vis og veksler mellom nære dialoger og brede kollektivskildringer.

Birollene

Birollene bidrar sterkt til å gjøre seriene til nyanserte fortellinger; for eksempel Harry Dean Stanton og Jennifer Garner i «Dead Man\'s Walk», Frederic Forrest og Anjelica Huston i «Lonesome Dove», Oliver Reed i «Return to Lonesome Dove» og Sissy Spacek og Sam Shepard i «Streets of Lorado». En liten presisering til slutt: Flere av omslagene reklamerer med at Larry McMurtry er «den Oscarbelønnede forfatteren av \'Brokeback Mountain\'». Det er riktig at McMurtry er manusforfatter til filmen. Men æres den som æres bør: Forfatteren av «Brokeback Mountain» heter Annie Proulx.