IKKE VERDENS UNDERGANG:  Det er liten grunn til å tro at mayaene selv forventet seg noe spesielt av dette året, utover at de festglade mayaene nok ville ha markert dette på behørig vis slik vi gjør ved århundre- og årtusenskifter,» skriver kronikkforfatteren. Illustrasjon: Øivind Hovland
IKKE VERDENS UNDERGANG: Det er liten grunn til å tro at mayaene selv forventet seg noe spesielt av dette året, utover at de festglade mayaene nok ville ha markert dette på behørig vis slik vi gjør ved århundre- og årtusenskifter,» skriver kronikkforfatteren. Illustrasjon: Øivind HovlandVis mer

2012 - et skjebneår?

Troen på verdens undergang i 2012 stammer ikke fra mayaene, men fra miljøer i grenselandet mellom kultarkeologi, UFO-kultur og nyreligiøsitet.

12. juli i år hadde A-magasinet en reportasje fra landsbyen Bugarach i Sør-Frankrike. Bugarach har i mange år vært et valfartssted for nyåndelige og alternative, som tiltrekkes av den spesielle naturen og historien og av de spesielle lysfenomenene som finnes her. De mange tilreisende har gitt landsbyen en fin «attåtnæring» i form av suvenirer, guidede turer og smykkebutikker.

Likevel er ikke landsbyens borgermester udelt fornøyd med oppmerksomheten. Spesielt de siste årene har mange søkt til Bugarach som et sted der de kan være trygge for kommende tsunamier og enda verre naturkatastrofer. Enkelte snakker også om en UFO-base like i nærheten, og håper å få være med når Ufoene om kort tid forlater Jorda.

Borgermesteren frykter faktisk et masseinntog i løpet av det kommende året, eller enda verre, et masseselvmord. Og kanskje vil han få rett. Vi står om få timer på spranget inn i et år med en minst like stor symbolverdi som 1984 en gang hadde: 2012.

En utbredt oppfatning er at 2012 er slutten på mayakalenderen. De gamle mayaene var alt å dømme svært opptatt av tall og matematikk, og av astronomi. Til sammen skapte dette en tredje interesse: Tid og tidsregninger.

Når vi i dag snakker om «mayakalenderen» er dette misvisende. Mens vi stort sett forholder oss til én kalender og ett sett med tidsenheter (dag, uke, måned, år, århundre) hadde de gamle mayaene en lang rekke forskjellige kalendre å velge mellom, og tilsvarende mange forskjellige tidsenheter. Den lengste, en alautun, var for eksempel på over 23 milliarder år, altså mer enn universets alder!

2012 er ganske riktig slutten på én av mange slike tidssykluser. Men det er liten grunn til å tro at mayaene selv forventet seg noe spesielt av dette året, utover at de festglade mayaene nok ville ha markert dette på behørig vis slik vi gjør ved århundre- og årtusenskifter. Den bevarte mayalitteraturen inneholder flere henvisninger til begivenheter lenge etter 2012, for eksempel en innskrift av keiser Pacal fra tidlig 600-tall som i detalj beskriver hvordan jubileet for kroningen hans skal feires når det er gått 80 kalenderrunder. Pacal kan ikke ha vært noen beskjeden mann - jubileet vil etter vår tidsregning finne sted i år 4772, altså over 4000 år etter at han opprinnelig ble kronet!

Troen på at 2012 markerer avslutningen på mayaenes tidsregning og at dette tidspunktet sammenfaller med en kosmisk begivenhet stammer altså ikke fra mayaene, men fra miljøer i grenselandet mellom kultarkeologi, UFO-kultur og nyreligiøsitet, der mayaene oppfattes som en blanding av «edle villmenn» og vise filosofkonger, til tross for at de både praktiserte menneskeofring i stor skala og kanskje også kannibalisme.

Den ser ut til å ha blitt popularisert på 1970-tallet av futuristen og stoffguruen Terence McKenna og kunstneren Jose Arguelles (som seinere sto fram som reinkarnasjon av nevnte Pacal under navnet Valum Votan). Begge så 2012 som en positiv begivenhet, slutten på årtuseners utbytting og undertrykkelse og en åndelig oppvåkning for hele menneskeheten, eller til og med overgangen til en høyere dimensjon.

Mens mange fortsatt forventer et slikt storslått paradigmeskifte, er det like mange som forventer en katastrofe eller til og med verdens undergang. Populære forestillinger er at vi vil oppleve et polskifte eller et meteornedslag som vil utrydde det meste av livet på jorda. Ofte kombinert med konspirasjonsteorier om hvordan «makteliten» planlegger å flykte ned i hemmelige, underjordiske bunkre og kynisk overlate resten av menneskeheten til sin skjebne.

En kjent representant for denne dommedagstroen er amerikanske Nancy Lieder. Lieder hevder selv å ha blitt kontaktet som barn av en utenomjordisk rase hun omtaler som Zetaer, som implanterte en mottaker i hjernen hennes. Denne gjør henne i stand til å ta imot budskap, som formidles gjennom nettstedet Zetatalk. I Norge blir budskapene videreformidlet på konspirasjonsnettstedet Nyhetsspeilet.

Ifølge zetaene er en uoppdaget kjempeplanet, Nibiru, i dette øyeblikk på vei mot jorda. Tyngdekraften fra Nibiru har allerede forårsaket tsunamien i Asia og flere andre naturkatastrofer, men dette er bare småtterier mot det som skjer når den endelig passerer i desember 2012. Hele jordkloden vil «velte», polene vil bytte posisjon og Skandinavia havne nær ekvator.

90 prosent av jordas befolkning forventes å miste livet i denne katastrofen, 43 prosent av de overlevende vil bli psykotiske av sjokket. Til tross for at Lieder og zetaene har kommet med en lang rekke falske alarmer siden de begynte å meddele seg på 1990-tallet, har de fortsatt en god del tilhengere. Det finnes en rekke nettsteder for utveksling av tips om hvordan man best skal overleve den kommende kataklysmen.

Dommedagsprofetier har eksistert til alle tider. Noen vil nok bli desillusjonerte når de ikke slår til, andre vil flytte dommedagen lenger inn i framtida eller hevde at paradigmeskiftet inntraff, og på sikt vil gjøre seg gjeldende.

Samtidig er det trekk i 2012-troen som tyder på at det ikke vil bli så smertefritt for alle. Det ligger flere videoer på nettet der Nancy Lieder anbefaler å ta livet av kjæledyr i forkant av den kommende katastrofen, med detaljerte råd om hvordan avlivingen bør foregå. Avliving av dyr foregår hver eneste dag. Det foruroligende ligger i oppfordringen til å sette forestillingene ut i konkret handling, og det er lett å tenke seg at noen vil ta et skritt lengre og ta livet av seg selv eller barna sine for å spare dem for katastrofen man er overbevist om at vil komme.

Siden 1990-tallet har vi sett flere masseselvmord knyttet til nyåndelige bevegelser. Den mest kjente er de 39 medlemmene av sekten Heaven?s Gate som ble funnet døde i mars 1997, i håp om å bli tatt om bord i et utenomjordisk romskip de mente skjulte seg bak kometen Hale-Bopp som da passerte Jorda.

I likhet med mange 2012-troende mente Heaven?s Gate-tilhengerne at Jorda sto foran en renselse der de fleste ville miste livet. Konklusjonen var at den beste måten å unnslippe på var ved å forlate planeten og la det jordiske «skallet» bli igjen.

2012 blir kulminasjonen på en rekke trender. Uansett om spådommene slår til eller ikke er det all grunn til å tro at vi står foran et spennende år.