ANSVAR: Jeg håper KrF og Venstre i regjeringsforhandlingene løfter saken om overføring av ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere fra UDI til barnevernet. Det kommer tilnærmet ingen av disse asylsøkerne lenger, så kostnaden vil være mindre enn noen gang.

Kostnaden ved å la være vil uansett være større, skriver innsenderen. Foto: Shutterstock
ANSVAR: Jeg håper KrF og Venstre i regjeringsforhandlingene løfter saken om overføring av ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere fra UDI til barnevernet. Det kommer tilnærmet ingen av disse asylsøkerne lenger, så kostnaden vil være mindre enn noen gang. Kostnaden ved å la være vil uansett være større, skriver innsenderen. Foto: ShutterstockVis mer

Debatt: Asylbarna

2019 må bli et bedre og rausere år for asylbarna

Jeg håper vi i 2019 går et rausere og varmere år i møte, der asylbarna blir behandlet som våre egne og som det de er – nemlig barn

Meninger

Etter ei tid med sonderinger før jul, er det nå klart for regjeringsforhandlinger mellom Venstre, KrF, Høyre og FrP. I forhandlingene kommer asyl og innvandring trolig til å bli blant de viktigste og vanskeligste temaene – KrF og Venstre ønsker liberalisering, mens Frp ønsker innstramming.

Anders Sørlien.
Anders Sørlien. Vis mer

SSB la nylig fram sin årlige undersøkelse om nordmenns holdninger til innvandring og innvandrere, og tallene viser større aksept og mindre frykt for innvandring. Få synes det er ubehagelig å få en innvandrer som ny nabo, og stadig færre er skeptisk til å få en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter. Det er større tillit til innvandrere i arbeidsmarkedet, og flere har kontakt med innvandrere på ulike arenaer.

Vi kommer ikke til å lykkes med hverdagsintegreringen om ikke nordmenn og innvandrere møtes i sitt daglige liv. Derfor er det positivt at Oslo i 2019 skal bosette flyktninger på vestkanten og i bydeler med færrest ikke-vestlige innvandrere.

Om man bor nærme hverandre kan man møtes på vei hjem fra skolen eller på lekeplassen, vennskap utvikles og vi kan påvirke og forstå hverandre bedre. Dette er også i tråd med funnene fra SSBs undersøkelse, som viser at de som har mest kontakt med innvandrere, også har mer innvandrervennlige eller liberale holdninger. «Når vi blir kjent, kan vi bygge ned fordommer og få mer kunnskap om hverandre», uttalte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til NRK.

En sak jeg håper KrF og Venstre løfter i de kommende regjeringsforhandlingene, er en overføring av ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år, til barnevernet. Det kommer tilnærmet ingen enslige mindreårige asylsøkere lenger, så kostnaden vil være mindre enn den noen gang har vært.

Kostnaden ved å la være vil uansett være større – i form av utenforskap, forskjellsbehandling og økte kostnader når disse barna skal bosettes i kommunene. Dette er argumenter som også Frp og Høyre burde kunne lytte til.

Skal vi lykkes med integreringen, må vi sørge for at flyktninger og nordmenn møtes i hverdagen og omgås hverandre. Her viser tallene fra SSB at vi gjør mye riktig, og tiltaket til Oslo kommune om å bosette flere flyktninger på vestkanten er også positivt. Videre må vi sørge for å behandle de som er her på en god måte og i henhold til det de har krav på.

I sin nyttårstale snakket statsministeren varmt og godt om viktigheten av en god barndom og oppvekst og om et barnevern som skal sikre nettopp dette.

Da håper jeg også at 2019 blir året Norge slutter å forskjellsbehandle norske «Martin» og syriske «Nada» – begge 15 år og uten foreldre. I dag har barnevernet omsorgsansvaret for Martin, mens UDI har omsorgsansvaret for Nada. Det er store forskjeller på krav til omsorg, bemanning og kompetanse. Konsekvensene er allerede store for barna, og jeg frykter måten vi behandler dem på, også får store konsekvenser for oss som samfunn.

Jeg håper vi kan ta innover oss hvordan vi behandler barn på flukt og lytte til kritikk, deriblant fra FNs barnekomité, torturkomité og menneskerettighetskomité, og at vi i 2019 går et rausere og varmere år i møte der disse barna blir behandlet som det de er – nemlig barn.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.