25 ansatte sparkes

LO-eide A-pressen ga de ansatte i Romerikes Blad en lite hyggelig 1. mai-hilsen i år: Dagen før den tradisjonsrike datoen fikk de beskjed om at 25 årsverk skal vekk. Det hjelper ikke at den 100 år gamle avisa gikk med overskudd i fjor.

Romerikes Blad ligger på Lillestrøm, og har i mange år vært A-pressens økonomiske flaggskip. Men selv om avisa gikk med rundt 12 millioner kroner i overskudd i fjor, varsles nå trangere tider og strengere krav til overskudd fra eierne. Tirsdag fikk de 140 ansatte beskjed om at rundt 25 ansatte må slutte.

Det er A-pressen som eier Romerikes Blad. A-pressen eies igjen i hovedsak av tre store eiere: LO, som gjennom Fagbevegelsens Investeringsselskap har 29,4 prosent, Telenor eier 29,2 prosent og det finske mediekonsernet Sanoma 29,6 prosent.

- Rar følelse

Nedskjæringsplanene i avisa har vært kjent en stund, men tirsdag gikk det ut en børsmelding om omfattende innsparinger. 20 millioner kroner skal spares på årsbasis, og avisa skal legges om til tabloidformat i september. På allmøtet etterpå fikk de ansatte detaljene hvor det skal kuttes.

Leder i journalistklubben i avisa, Trine Kjus, reagerer på tidspunktet for å informere om nedskjæringene.

- Det ga en veldig rar følelse å få dette dagen før 1. mai. Vi er jo en tradisjonsrik A-presseavis som fyller 100 år i år. Den umiddelbare reaksjonen fra vår side var en stor skuffelse over at en av fem i redak-sjonen må gå, sier Kjus.

Hun hadde ikke ventet at kuttene ville ramme så hardt. Ti til elleve reine årsverk skal bort i redaksjonen, ifølge Kjus.

- For kort tid siden var vi 61, nå skal vi ned i 49. Vi skal ha et klubbmøte i morgen, og det var en enorm skuffelse etter allmøtet tirsdag - både over sluttpakkeprogrammet og over at vi blir så hardt berørt, sier Trine Kjus.

Ser det symbolske

Kolbjørn Thorsen er konserntillitsvalgt og møtende vara i konsernstyret i A-pressen. Han kjenner ikke til at saken har vært oppe i konsernstyret.

- Dette er ikke en sak for konsernstyret. Det er ledelsen i Romerikes Blad som tar disse avgjørelsene.

- Er dagen før 1. mai datoen å servere et slikt budskap for sine ansatte på?

- Det er sikkert tilfeldig, og de kunne sikkert ventet noen dager uten at det hadde spilt noen rolle.

- Men hva synes du om å gjøre dette dagen før 1. mai?

- Jeg ser jo det symbolske med 1. mai som kampdag. Men vi har også Telenor og Sanoma som eiere, og det er rå kapitalisme. Man skal helt tilbake til 1989, hvor LO-kongressen sa at vi ikke kan fortsette å bruke medlemmenes penger på å opprettholde arbeidsplasser. Man kan gjerne si at Romerikes Blad gikk i overskudd i fjor, men det er opplagsnedgang, og det vil sannsynligvis gå mot underskudd i år. Det høres brutalt ut, selv om jeg er tillitsvalgt, men vi er nødt til å ta inn over oss virkeligheten. Det er ingen som har noen penger til oss, sier Kolbjørn Thorsen.

Tilfeldig dato

Hovedkasserer i LO, medlem av Fagbevegelsens Investeringsselskap og leder i A-pressens bedriftsforsamling Bente N. Halvorsen vil ikke kommentere saken.

Jan Balstad er styreleder i A-pressen, og inntil i fjor var han LOs nestleder. Dagbladet forsøkte å komme i kontakt med ham i går, uten å lykkes. Balstad er på reise.

Styreleder i Romerikes Blad og daglig leder Frank Ivar Andersen vil ikke uttale seg, og sier det er sjefredaktør Arne Krumsvik som har fått i oppdrag å kommunisere budskapet om nedskjæringer.

- De ansatte fikk vite det så snart vi hadde noe å fortelle dem, umiddelbart etter styremøtet, som tilfeldigvis var tirsdag. Datoen for styremøtet var satt, og det ville vært underlig å holde tilbake informasjon, sier Arne Krumsvik.

- Ser du det symbolske i datoen? - Det ligger i alle fall ingen planlegging bak den, sier Krumsvik.