320 dager med Frp

Frp i Bergen: I disse dager har Frp startet å trene for å komme i regjering. De har laget en 100-dagersplan som inneholder et knippe av Frp’s viktigste saker. Media har i sensasjonsiver kastet seg over denne saken. Jeg, derimot, finner det merkelig at man ikke har vært interessert i gå Frp etter i sømmene der de faktisk har makten! Er Frp til å stole på?

I Bergen sitter et mørkeblått flertallsbyråd med makten: Høyre, Frp og KrF. Frp har ordfører, byråd for helse og omsorg, og byråd for byggesak og bydeler. Da skulle man tro at alle muligheter var til stede for å innfri valgløfter på løpende bånd.

Om mulighetene er til stede, har Frp valgt å ikke gripe dem.

Brutt valgløfte nr. 1: Nedtrapping av eiendomsskatten. Eiendomsskatten i Bergen står fremdeles på stedet hvil, selv om Frp’s byrådslederkandidat, nå byråd for helse og omsorg, Liv Røssland uttalte: «Vi vil inngå en forpliktende nedtrappingsplan for eiendomsskatten. Det er uaktuelt for oss å støtte videreføring av eiendomsskatten..» Det som i valgkampen var uaktuelt, er ca. 320 dager seinere realitet.

Brutt valgløfte nr. 2: Nei til rushtidsavgift. Ikke mange månedene etter valget gikk byrådet i Bergen inn for å utrede rushtidsavgift. Dette selv om Frp’s ordførerkandidat, og nåværende ordfører, Gunnar Bakke uttalte: «Frp sier klart nei til rushtidsavgift.» Realiteten likner vel mer på et vagt JA enn et klart nei.

Brutt valgløfte nr. 3: Nei til bybane. Bergen Frp har siden ideen først ble lansert kjempet imot med nebb og klør. Frykten er selvsagt at den vil «stjele» penger fra Frp’s hjertebarn: firefelts motorvei. Etter inntoget i byrådskontorene har de ikke bare måtte svelge bybanen, men også at den skal videreføres til flere bydeler!

Brutt valgløfte nr. 4: Nei til mer bompenger. Ingen kan ha latt være å få med seg at Frp skriker høyt og lenge dersom det er tale om bompengeinnkreving. Dette gjelder også i Bergen. Men hylekoret stanset idet de kom til makten, Bergen Frp, i byråd, har nå ikke bare akseptert at man skal søke om å få ta inn mer bompenger, men også at disse økte bompengeinntektene skal være med og finansiere bybanen! Brutt valgløfte nr. 4 skal altså finansiere brutt valgløfte nr. 3.

Dette var 4 av Frp’s hovedsaker i valgkampen. Listen kunne vært lengre. Lite har skjedd innen eldreomsorgen, som Frp nå har ansvaret for. Når meldinger kommer inn om underernæring blant beboerne på byens sykehjem, har byråd for helse og omsorg Liv Røssland (Frp) svart: «Det beklager vi. Slike avvik må vi bruke i vårt forbedringsarbeid.» Ingen kan vel kalle dette et typisk Frp-svar. Men det er det altså.

Makten har endret Frp i Bergen. I opposisjon var de et høylytt protestparti, i posisjon er de knapt merkbare. Programmet er i alle fall lagt på hylla.