325 kilometer mellom teaterscenene

Riksteatret kutter 15 av sine 22 spillesteder i Troms og Finnmark. Dermed blir det i snitt 325 kilometer mellom hver teaterscene i de to fylkene. Nå beskylder Tromsøs nye teatersjef Nils Johnson Riksteatrets Bente Erichsen for kuppmakeri.

Både på Stortinget og ved regionteatrene ulmet misnøyen i går: Stortingsrepresentant Ågot Valle (SV) mener at kulturministeren må gripe inn i Riksteater-saken etter at Riksteater-sjef Bente Erichsen torsdag barberte sin spilleplan fra 100 til 62 steder.

Hennes utspill om at «regionteatrene tar seg av det moderne og regionale», mens Riksteatret konsentrerer seg om det klassiske og kjente materialet, hisser også opp regionteatrene.

- Bente Erichsen prøver seg på et kupp med Riksteatrets nye strategi. Hun setter dagsorden for regionteatrene på en måte som vi finner høyst utidig, sier påtroppende teatersjef ved Hålogaland Teater, Nils Johnson.

Den ferske teatersjefen kan ikke forstå hvorfor Riksteatrets sjef nå legger seg opp i andre teatres planer på denne måten, og kjenner heller ikke igjen den virkeligheten Erichsen beskriver.

Opprørt

Det er ikke alt: Johnson er også opprørt over måten Bente Erichsen har jobbet fram Riksteatrets nye strategi på.

- I mai hadde regionteatrene et møte med Riksteatret. Da hadde Erichsen og hennes stab jobbet med dette i nesten to år, og allerede innhentet godkjenning fra Kulturdepartementet. Uten å konferere med oss overhodet, forteller en skuffet Johnsen. Han er for tida skuespiller ved Trøndelag Teater, men fra 1. januar neste år er han på plass i sjefsstolen i Tromsø.

Krever svar

- Ellen Horn må svare på om hun er enig i Riksteatrets nye strategi, krever Ågot Valle, stortingsrepresentant for SV og nestleder i kulturkomiteen.

- Vi er ikke tjent med å ha et Riksteater som sentraliserer virksomheten og ikke tar ansvar for å gi et teatertilbud til distriktene. Vi må vurdere om teaterstrukturen kan organiseres på andre måter, sier Valle til Dagbladet.

Flere på veien

Ellen Horn ønsket i går ikke å kommentere saken.

Men hennes partikollega, kulturkomiteens Jon Olav Alstad, forvarer kuttet.

- Slik situasjonen er i dag, greier ikke Riksteatret å gi et jevnt og godt tilbud over hele landet. Da er det bedre å satse på færre spillesteder der det kan bygges opp en teaterinteresse over tid. Men det betinger at regionteatrene i større grad drar på turné, sier Alstad til Dagbladet.

Stemte for

Ågot Valle innrømmer at hun selv stemte for Riksteatrets nye strategi under budsjettbehandlingen i fjor høst.

- Jeg må ta selvkritikk på det punktet. Jeg var så opptatt av å redde «Unge Riks» at jeg overså setningen om at Riksteatret skulle rasjonaliseres, sier hun.

SV-representanten vil reise saken på nytt, enten ved neste budsjettbehandling eller når Scenekunstmeldingen skal behandles neste år.

ANGRIPER ERICHSEN: Hålogaland Teaters påtroppende sjef er svært kritisk til at Riksteatrets Bente Erichsen dikterer regionteatrenes strategi. Han anklager Erichsen for kuppmakeri.