GLOBAL E-HANDEL: Norge har en liten, åpen økonomi som er avhengig av internasjonal handel og samarbeid. Da smaker det dårlig å innføre tiltak som vil redusere en voksende, global e-handel i Norge, skriver innsenderen. Foto: NTB Scanpix
GLOBAL E-HANDEL: Norge har en liten, åpen økonomi som er avhengig av internasjonal handel og samarbeid. Da smaker det dårlig å innføre tiltak som vil redusere en voksende, global e-handel i Norge, skriver innsenderen. Foto: NTB ScanpixVis mer

Tollgrense:

350-kronersgrensen må bestå!

Fjerning av den tollfrie grensen på import vil føre til kaos, høyere utgifter og mer byråkrati for norske forbrukere uten at man får noe igjen, verken i arbeidsplasser eller inntekt til staten.

Meninger

Denne høsten kan norske forbrukere få fjernet et gode som gjør at man kan bestille rimelige varer fra utlandet uten å betale toll og avgifter dersom varene og transporten koster under 350 kroner.

Bjørn-Kristian Svendsrud.
Bjørn-Kristian Svendsrud. Vis mer

KrF ønsker, med støtte fra opposisjonen å frata norske forbrukere denne muligheten med begrunnelse at ordningen er en trussel mot norske arbeidsplasser og sysselsetting, og at staten kan hente inn betydelige inntekter dersom ordningen fjernes.. Det er en sannhet med sterke modifikasjoner.

Innføring av særnorske regler før felles regler er på plass i EU i 2021 vil føre til en uoversiktlig situasjon for forbrukerne, høyere priser på en rekke varer (mange av disse er ikke engang tilgjengelige i Norge) og mer byråkrati.

Uavhengige beregninger anslår en gjennomsnittlig prisøkning på om lag 230 pst. for forbrukerne på varer som kjøpes via utenlandsk e-handel. For FpU er forbrukerperspektivet den viktigste årsaken til at vi motsetter oss fjerning av 350-kronergrensen.

Oslo Economics har publisert en rapport som viser at potensielt skapte arbeidsplasser i Norge, dersom man fjerner ordningen, vil kunne tilnærmet nulles ut som følge av tapte arbeidsplasser innen transport og logistikk.

En annen grunn til at få norske arbeidsplasser vil bli skapt, er at digitale næringer er særdeles lite arbeidsintensive og fordi alle analyser tyder på at markedet vil bli redusert fordi forbrukerne ikke får tak i disse varene i Norge.

Inntektsgrunnlaget til staten er også særdeles snevert. Posten, som håndterer de aller fleste pakkene under 350 kroner, har også gitt uttrykk for at ombæringsfrekvensen på post vil kunne måtte reduseres ytterligere dersom grensen oppheves. Det kan umulig være god distriktspolitikk.

Gode teknologiske løsninger for håndtering av toll- og avgifter er under utvikling og vil sannsynligvis ikke være på plass i Norge før rundt 2021.

Dersom opposisjonen forhaster seg vil man kunne ende opp med en dårlig begrunnet og mangelfullt utredet ordning som også vil kunne komplisere tilpasningen til EUs nye ordning i 2021. Ordningen som en aktør som Wish, en av verdens største e-handelsplattformer har med PostNord i Sverige lar seg heller ikke enkelt overføre til Norge. I tillegg er dette en ordning som de andre store, utenlandske e-handelsselskapene har avvist.

Da Sverige fjernet grensen for tollfri import medførte det kaos hvor PostNord ble sittende igjen med flere hundre tusen pakker som forbrukerne ikke hentet. Markedet for e-handel ble redusert med 80-90 pst., og det meste av dette har ikke kommet tilbake

Norge har ambisjon om å bli verdens mest digitaliserte samfunn. I tillegg er vi en liten, åpen økonomi som er avhengig av internasjonal handel og samarbeid. Da smaker det dårlig at Norge vil innføre tiltak som vil redusere en voksende, global e-handel i Norge.

350-kronersgrensen gir lavtlønnede, studenter og eldre tilgang til mange produkter som de ellers ikke ville kunne kjøpt i Norge. Fjernes ordningen vil gevinstene i form av økt sysselsetting være begrenset, samtidig som flere hundre tusen forbrukere fratas et forbrukergode.

Og regningen for det hele går til norske forbrukere.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.